Disclaimer: This is an example of a student written essay.
Click here for sample essays written by our professional writers.

Any scientific information contained within this essay should not be treated as fact, this content is to be used for educational purposes only and may contain factual inaccuracies or be out of date.

Hoofdonderwerp: drugs in de sport

Paper Type: Free Essay Subject: Biology
Wordcount: 5417 words Published: 27th Apr 2017

Reference this

Inleiding

We hebben voor het onderwerp drugsgebruik (in de sport) gekozen, omdat we meer willen weten over de effecten van drugs op het menselijk lichaam en wat voor schade dit een mens aan kan richten. Sporten spreekt ons beiden heel erg aan, vandaar dat we voor de combinatie drugsgebruik in de sport hebben gekozen. In de sport hoor je steeds meer over het gebruik van een drugs om de prestaties te verbeteren, zoals bijvoorbeeld EPO in het wielrennen. Wij willen gaan uitzoeken waardoor de drugs de prestaties van een mens kan verbeteren, maar vooral ook waarom sommige drugs schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Het is ook een zeer actueel onderwerp, kijk maar naar bijvoorbeeld de verdediger van Sevilla, Puerta , die door gebruik van EPO plots in mekaar zakte op het voetbalveld, zonder enig contact met een tegenstander. Er kon ook meteen geconstateerd worden dat het om de drugs EPO ging. Door dit soort nieuws heeft het ons aangetrokken wat de drugs met een lichaam kan doen en dit willen wij dus gaan uitzoeken.

Get Help With Your Essay

If you need assistance with writing your essay, our professional essay writing service is here to help!

Essay Writing Service

Algemene informatie over drugs (doping) in sport

Waarom gebruiken sporters doping?

Het is voor een normaal mens erg belangrijk om een uitstekende conditie te hebben en dus voor topsporters helemaal. Zij moet keer op keer een topprestatie kunnen leveren. Dit doen sporters meestal door een evenwichtige balans van rust, voeding en beweging. Als sporters dan doping toevoegen aan bijvoorbeeld hun voeding, dan heeft dit meestal een gunstig effect op hun prestaties. Maar hoe werkt die doping nou eigenlijk? Sportprestaties, die voor een groot deel zijn terug te voeren tot spierprestaties, vereisen een in optimaal verkerend spierstelsel dat ze op de juiste manier moet worden onderhouden. Hierbij heeft een scheikundig proces een grote invloed. De voeding die de spieren uit het bloed haalt bestaat voornamelijk uit suikers, met name druivensuiker. Deze suikers worden in de spieren verbrand tot melkzuur. Deze stof wordt beschouwd als een soort ‘vermoeidheidsstof’ die via de bloedbaan overal in het lichaam komt, en dus ook in de hersenen. Dit vermoeidheidsverschijnsel dient niet alleen om het wegspoelen van stofwisselingsproducten te bevorderen maar ook om rust te geven aan de lichaamscellen. Een sporter komt dan op het ‘dode’ punt en raakt volledig uitgeput en dreigt in elkaar te zakken. Er zijn echter ervaren topsporters die weten dat ze dit ‘dode punt’ kunnen overwinnen. Dit doen ze door hun reserve-energie vrij te maken. Maar ook al kunnen sporters dit, er blijft altijd een moment wanneer de hersenen een einde maken aan onze inspanningen, dit doen de hersenen om het lichaam te behoeden tegen overbelasting. Dit is het moment waarop de doping sporters kan helpen. De meeste doping schakelt namelijk het alarmsysteem van de hersenen uit waardoor sporters langer door kunnen gaan. Als het alarmsysteem uitgeschakeld is wordt het lichaam enorm op de proef gesteld zonder dat je het voelt, want je voelt bijvoorbeeld geen pijn, duizeligheid en vermoeidheid. Ook de levensnoodzakelijke lichaamsreserves worden nu zonder waarschuwing opgebruikt, dit leid vaak tot vergiftigingsverschijnselen. De meeste dopinggevallen komen voor in het wielrennen en beroepsvoetbal. Het gebruik van doping werd ontdekt doordat wielrenners of voetballers opeens morsdood neervielen, zonder enige doodsoorzaak. Dit kwam doordat de eerste doping nog niet echt goed was waardoor de sporters dus hun volledige reserves verbrandde. Doping kan ook heel negatieve psychische effecten hebben, zoals verslaving en depressie. Dit gebeurd doordat een sporter beseft dat hij zonder doping niet goed genoeg is.

Wat zijn de meest voor komende drugs in sport?

Je hebt verschillende soorten drugs die voor verschillende dingen kunnen dienen, sommige drugs benvloeden je gevoelens, bijvoorbeeld marihuana. Andere dienen voor betere prestaties, deze drugs worden veel in de sport gebruikt, dit is echter strafbaar en het kan slecht aflopen, met bijvoorbeeld hartaanvallen.

Hieronder staan drugs die veel gebruikt worden in de sport, vanwege verbeterende prestaties van de sporter die de drugs gebruikt of heeft gebruikt.

-EPO (erytropoëtine)

-Anabolica

-Cocane

-(ARA)NESP

-HemAssist,

-Oxyglobine

-RSR-13

-Gentherapie

-Amfetamine

EPO (erytropoëtine)

Een van de belangrijkste functies van bloed is het transporteren van zuurstof door het lichaam. De rode bloedcellen in ons lichaam binden de zuurstof die tijdens de ademhaling wordt opgenomen. Het gedeelte dat het zuurstof bind heet hemoglobine. Hemoglobine is een roodgekleurd eiwit. EPO staat voor etytropoëtine, het bestaat uit een eiwitgedeelte en een koolhydraatgedeelte. EPO is een hormoon dat als functie het controleren en stimuleren van de productie van rode bloedcellen in het beenmerg heeft. In het beenmerg zijn EPO cellen de voorstadia van rode bloedcellen. Het heeft twee belangrijke functies voor deze cellen: het bevorderen van een snellere productie en het handhaven van de levensvatbaarheid. Als er een tekort aan zuurstof in de weefsels is zorgt EPO ervoor dat er nieuwe, jonge rode bloedcellen gevormd worden. EPO reguleert dus de vorming van rode bloedcellen in het beenmerg. Sporters gebruiken deze doping om een betere prestatie te kunnen leveren. Dankzij EPO kunnen ze meer zuurstof in hun bloed opnemen en dus langer presteren (ze verzuren minder snel) EPO wordt door het menselijk lichaam zelf aangemaakt, maar het kan tegenwoordig ook in laboratoria gefabriceerd worden. Het is alleen werkzaam als het ingespoten wordt. Als je EPO zou inslikken door middel van een pil dan wordt het gewoon verteerd. Dan komt het dus niet in het bloed en is het dus ook niet werkzaam. Het effect van ingespoten EPO kan ongeveer drie maanden duren. EPO heeft ook nadelen. Het risico van het toedienen van EPO is dat het bloed te stroperig en dik kan worden. Hierdoor loopt de sporter een verhoogd risico op een hartaanval, een beroerte of trombose. Dit is waarschijnlijk ook de doodsoorzaak van de in het voorwoord genoemde Puerta. EPO wordt vooral gebruikt in de duurstort. Dus vooral in het wielrennen, zwemmen en in de loopsport. Het veroorzaakt zoals gezegd vooral een verbetering van het uithoudingsvermogen, en niet van de spierkracht. Bekende EPO-zondaars zijn Richard Virenque en David Millar, dit zijn bij de profwielrenners. Er zijn ook natuurlijke manieren om het effect van EPO te kunnen evenaren, bovendien hoeven hier ook geen injecties voor worden te gebruikt. Een van de manieren om het op een natuurlijke manier maken is trainen op grote hoogte. Door de lagere hoeveelheid zuurstof in de lucht, stimuleert het lichaam de aanmaak van extra rode bloedcellen. Dit gebeurt echter niet zoveel als EPO dat doet, het bloed wordt ook niet dikker. Een voordeel van deze methode is dat ook de longen en het hart sterker worden, dit komt door het trainen op hoogte. Ze moeten dan harder werken en worden dus krachtiger.

Anabolica

Anabolen zijn een drugs die ervoor zorgt dat je spieren meer eiwitten aanmaken, waardoor de spieren sterker worden en in omvang toenemen, omdat ze veel sneller groeien. Deze drug wordt gebruikt door sporters die hun spierkracht en explosiviteit willen vergroten. Daarom zal deze drug veel worden gebruikt in een sport waarbij veel spierkracht vereist is, zoals bijvoorbeeld bodybuilding, rugby en boksen. Gebruikers van anabolen, gebruiken ook diuretica (plaspillen), hierdoor verliezen ze gewicht. De reden dat dit door bijvoorbeeld boksers gebruikt wordt, is omdat ze dan in een lagere gewichtsklasse kunnen boksen. Bij sporters die anabolen gebruiken, moet je niet alleen aan de vechtsport denken, maar het wordt ook veel in de atletiek gebruikt, bij bijvoorbeeld sprinters of verspringers. Hun kunnen de explosieve kracht vooral gebruiken voor de korte afstanden. Het middel nandrolon (anabolica) zorgt ervoor dat je na een zware inspanning heel snel hersteld. Jaap Stam, Edgar Davids en Frank de boer zijn betrapt op gebruik van dit middel. Nandrolon komt ook vaak voor in voedingssupplementen, ze hadden als reden gebruikt dat het middel bij hun was aangetroffen, omdat ze ‘vervuilde’ voedingssupplementen hadden geslikt. Er zijn dus bepaalde voordelen van anabolen, zoals een veel grotere kracht, wat zal leiden tot grotere spierkracht, grotere spiermassa. Maar de voordelen kunnen lang niet opwegen tegen de nadelen. Er zijn ontzettend veel bijwerkingen door het gebruik van anabolen.

Anabolen veroorzaken vierhonderd keer meer bijwerkingen dan alle medicijnen bij elkaar (titel van een artikel)

Een paar van de bijwerkingen zijn:

*haaruitval

*vaak en langdurige hoofdpijn

*verslechtering van de ademhaling

*borstontwikkeling (bij mannen)

*optreden van levertumoren

*door een vergroting van de spiermassa, wordt het risico van spierbeschadiging aanzienlijk groter

*lagere stem

*grote kans op nierziektes (nierstenen)

*last van de blaas, vaker naar toilet

*geen volledige botontwikkeling (bij onvolgroeide botten)

*vergrote kans op hartaandoeningen

*bijwerkingen m.b.t genitaliën

*veel last van acne

*psychische bijwerkingen zoals, agressie, depressie en slaapstoornissen ( meest voorkomende bijwerkingen)

Er zijn nog wel wat bijwerkingen, maar dit zijn de meest opvallende. Je ziet dus dat de voordelen lang niet zo groot zijn als de nadelen van het gebruik van anabolen. Je zou denken dat als je zo de nadelen op een rijtje zet amper gebruik wordt gemaakt van deze drug. Dit is niet juist uit de onderstaande figuur kun je afleiden dat er wel degelijk wat gebruik gemaakt wordt van anabolen.

Anabolengebruik per leeftijd

Ook kun je afleiden dat er vanaf het 16e levensjaar het gebruik redelijk begint toe te nemen. Maar de leeftijdsgroep tussen de 18 en 26 maken verreweg het meeste gebruik van anabolen. Na deze leeftijden neemt het gebruik flink af.

Cocane

De meeste mensen kennen cocane alleen als een recreatief middel maar het wordt echter ook gebruikt in de sportwereld. De meest voorkomende effecten van cocane zijn: een sterk opwekkend effect, het vergeten van je zorgen, je krijgt een energieboost, en je bent bijna gevoelloos (dus je voelt bijna geen pijn) Dus als sporters een grote prestatie moeten leveren kan het helpen om cocane te gebruiken.

(ARA)NESP, HemAssist, Oxyglobine en RSR-13

Deze drugs worden genoemd als de opvolgers van doping en hebben ongeveer dezelfde werking. Het zuurstoftransport wordt door EPO verbetert en ook door bovengenoemde drugs, dat hebben ze met elkaar gemeen. Een nieuwe methode is het toedienen van bloeddoping, hierbij wordt bloed, rode bloedcellen of verwante bloedproducten bij de sporter genjecteerd.

Gentherapie

Sporters zouden ook gentherapie kunnen gebruiken om hun lichaam te herconstrueren voor prestatieverbetering. In de tabel hieronder staan enkele genen die de sportprestaties zouden kunnen verbeteren.

Amfetamine (speed)

Amfetamine is een synthetische drug, het is beter bekend als speed. Amfetamine is zeer verslavend, vooral omdat mensen lusteloos worden als ze het niet gebruiken. Het werkt stimulerend en zorgt dat je slapeloos wordt. De lust tot eten of drinken word minder, daardoor werd het vroeger nog gebruikt als vermageringsmiddel maar tegenwoordig is het verboden.

Amfetaminegebruik kan leiden tot ernstige lichamelijk problemen zoals hart en leverfalen. Het heeft ook psychische bijeffecten, je kunt er paranode van worden.

Amfetamine is een zogenaamd sympathicomimeticum; het bootst de werking van het sympathische zenuwstelsel na. In het sympathische zenuwstelsel werken belangrijke neurotransmitters als noradrenaline en adrenaline. Amfetamine zorgt ervoor dat deze stoffen extra veel vrijkomen. De activering van het sympathische zenuwstelsel vindt normaalgesproken plaats bij gevaar of spanning. Het lichaam moet dan snel kunnen reageren, de stofwisseling is dan even minder belangrijk en het hongergevoel verdwijnt.

Als je amfetamine gebruikt, krijg je dus veel energie, ga je veel praten en kun je last hebben van onwillekeurige bewegingen van het lichaam. Men zweet ook meer en kan hoofdpijn krijgen. Het wordt dus als doping gebruikt omdat je er meer energie van krijgt.

Waar komt het woord ‘doping’ vandaan?

Het woord doping is afkomstig uit Engeland. In Zuid-Oost Afrika werd een sterke drank gebruikt als een stimulerend middel, deze drank heette ‘dop’. In 1889 komt het echte woord doping voor het eerst voor in een Engels woordenboek.

Methodes toediening doping

Doping kan op verschillende manier worden toegediend. Wij laten hier een aantal methodes zien hoe men de doping in het lichaam krijgt.

Bloeddoping

Als een sporter bloeddoping wil gebruiken dan laat hij zes tot twaalf weten voor de wedstrijd bloed aftappen. Het gevolg hiervan is dat ze gaan trainen met een kleiner bloedvolume. Op de dag van de wedstrijd laten de sporters hun eerder afgetapte bloed weer inbrengen door middel van een infuus. Dankzij dit ‘nieuwe’ bloed neemt het bloedvolume én het hemoglobinegehalte in het bloed toe. Hierdoor kunnen de sporters meer zuurstof opnemen en hebben ze dus een groter uithoudingsvermogen. Het is natuurlijk niet zo gek dat bloeddoping vaak bij duurlopers wordt aangetroffen. Het is ook mogelijk om donorbloed te gebruiken in plaats van het eigen bloed, het nadeel hiervan is echter dat er een risico is op virusinfecties, allergische reacties en afstoot reacties. De algemene bijwerkingen van bloeddoping zijn: bloedstolsels, koorts en koude rillingen.

Farmacologische, chemische en fysieke manipulatie

Farmacologische, chemische en fysieke manipulatie dienen ervoor om de betrouwbaarheid van de tijdens de dopingcontrole afgenomen urine te benvloeden. Een voorbeeld hiervan is het afgeven van oude of andermans urine, of het toevoegen van stoffen aan de afgegeven urine. Ook het gebruik van epitestosteron, dat het gebruik van testosteron verhult en diuretica vallen onder deze groep. Het IOC stelt manipulatie van een dopingcontrole gelijk aan het gebruik van doping.

Waarom is doping slecht?

* Doping is oneerlijk. Bij een echte wedstrijd gaat het erom wie de beste, sterkste of snelste is. Als er dan doping wordt gebruikt door een paar sporters, dan worden de niet-dopinggebruikers de dupe. Er is dan geen gelijke kans meer.

* Doping kan gevaarlijk zijn. Dat zien we doordat sommige dopinggebruikers een wedstrijd niet overleven. Het lichaam wordt door de doping zo erg uitgeput en vergiftigd dat dit tot gevaar kan leiden.

* Doping kan ook andere sporters in gevaar brengen. Als er bijvoorbeeld een wielerrenner ten val komt door zijn dopinggebruik, kunnen heel veel andere renners ten val komen als ze over de desbetreffende renner heen vallen

Controles

Sporters en doping, het lijkt nooit op de houden. De sporters en organisaties/sponsors hebben er natuurlijk dagelijks mee te maken. En de jacht naar dopinggebruikers is heviger dan ooit. Wat spookt de sporter uit, ook als hij alleen maar traint. En wat doet de sporter dan? De sporters zelf huiveren, waar blijft hun privacy? Zijn ze bij voorbaat al verdacht? Maar de dopingjagers kennen geen genade. Ze verzinnen telkens nieuwe listen.

In de topsport willen dopingcontroleurs altijd weten waar een atleet zich bevind, zo kunnen ze hem onverwachts controleren. Dat is nodig, omdat doping vaak tijdens trainingsperioden wordt gebruikt om conditie en kracht op te bouwen. De dopingcontroleurs hebben als doel dat de topsport dopingvrij wordt en dat er gelijke regels komen voor sporters in alle landen. Veel sporters vinden de strenge meldregels maar niets en vinden de controles een inbreuk in hun privacy. Dat er ook veel gecontroleerd wordt in voetbal en hockey vinden de beoefenaars maar raar. Zij vinden dat het meer moeite kost dan dat het oplevert.

Er is wel een plan dat sporters zelf mogen bepalen welk uur van de dag ze beschikbaar zijn voor controles. De controleurs vinden dit een redelijk compromis, waar de sporters goed mee zouden kunnen leven. Als een sporter dit ook niet wil heeft hij een probleem. Bescherming van privacy is belangrijk, maar het gaat ook om de schone sport.

Als je naar dopingcontroles kijkt is er wat betreft het aantal dopingcontroles doorgaans een groot verschil tussen ‘dopinggevoelige’ en andere sporten. Dit blijkt uit een ronde langs dertig topsporters. Schaatsen en wielrennen steken er in Nederland met kop en schouders bovenuit als het gaat om de meeste controles. Bij de meest dopinggevoelige sporten spelen zaken als uithoudingsvermogen en kracht vaak een doorslaggevende rol. Prestatiebevorderende middelen hebben, zo blijkt uit onderzoek, hebben daar meer effect dan in de zogenoemde spelsporten of behendigheidssporten waar zaken als inzicht en techniek geregeld doorslaggevend zijn. Het blijkt dat wielrenners gemiddeld twintig keer per seizoen gecontroleerd worden, dit gebeurd dan meestal rond wedstrijden. Ook als een topsporter bijvoorbeeld wereldkampioen is kan hij veel meer controles verwachten. Een goed voorbeeld van een sporter die vorig seizoen enorm veel gewonnen heeft is de schaatser Sven Kramer. Hij zegt dat hij vorig seizoen zo ongeveer vijfentwintig keer gecontroleerd is!

Behalve voor wielrennen en schaatsen gelden ook atletiek en zwemmen als dopinggevoelige sporten. Zij zijn na de wielrenners en schaatsers de sporters die het meest gecontroleerd worden. Ook in deze sporten geldt dat hoe dichter een atleet de wereldtop nadert, hoe vaker de controleur langskomt. Na deze sporten volgt het voetbal als meest geteste sport, maar hier verschilt het aantal tests per individuele sporter. Ajacied George Ogararu zegt dit jaar twee keer gecontroleerd te zijn, terwijl Klaas-Jan Huntelaar in zijn hele loopbaan slechts vier keer een plas heeft moeten inleveren.

De controleurs

* De Nederlandse Dopingautoriteit, in Capelle aan de IJssel, voerde vorig jaar 2.825 controles uit. De kosten daarvan bedroegen meer dan 780 duizend euro.

* De Dopingautoriteit controleert een groep sporters van 59 bonden, waarbij het niveau (nationale top) het criterium is: van biljart tot voetbal.

* Sporters die een Nederlandse controleur treffen, hebben altijd iemand tegenover zich die in dienst is van de Dopingautoriteit. Maar de opdrachtgever is niet altijd hetzelfde. Verreweg de meeste controles (2.211 in het jaar 2006) hebben plaats in het kader van het nationale antidopingprogramma, gefinancierd door de sportkoepel NOC*NSF.

* Daarnaast krijgt de Dopingautoriteit ook van (internationale) sportfederaties opdrachten. In het jaar 2006 gebeurde dat in totaal 614 keer. De Dopingautoriteit voerde in 2006 uitsluitend urinecontroles uit. Dat gebeurde in 33 procent van de gevallen rondom trainingen of bij sporters thuis. Tegen 52 sporters (41 mannen en 11 vrouwen) werd een zaak aanhangig gemaakt wegens overtreding van de reglementen. De krachtsporten waren daarin het best vertegenwoordigd als het ging om prestatiebevorderende middelen. Vijf rugbyers hadden in hun urine sporen die wezen op het gebruik van cannabis, cocane of amfetamine. In totaal werden twaalf sporters betrapt op het roken van een jointje, drie op het gebruik van cocane.

* Soms zijn er in Nederland ook buitenlandse dopingcontroleurs actief. Die werken voor de mobiele brigades van de internationale sportfederaties.

* Naast de NOC*NSF (internationale) sportfederaties kunnen ook particuliere organisaties opdracht geven tot controles. Het bekendste voorbeeld daarvan is de organisatie van de Ronde van Frankrijk (Tour de France). In Nederland onderwerpt onder meer de Rabo-wielerploeg zijn renners aan dopingcontroles.

Ons onderzoek: Interviewen van bepaalde sportmensen

Om verder in te gaan op het gebruik van doping in de sport gaan we een paar verschillende interviews opnemen bij verschillende sporters, zodat we dieper ingaan op het gebruik van drugs in verband met de sport. Ook willen we meer te weten komen over de ervaringen die sporters opdoen in hun sport, gedurende hun loopbaan. Door verschillende type sporters te ondervragen kunnen we de verschillen in het drugsgebruik in een bepaalde tak van de sportwereld onderzoeken. Zo komen we bijvoorbeeld tot de conclusie dat er in het wielrennen meer gebruik gemaakt wordt van drugs dan in de atletiek. De verschillende interviews vergelijken we dan en hieruit kunnen we weer bepaalde dingen afleiden.

Interview voor profielwerkstuk ‘Wat is de invloed van doping in sport’

Beste Jack van Hulten,

Wij (Jasper Kerstes en Bob van Asten) moeten voor school een profielwerkstuk maken. Hiervoor moeten we ook onderzoek doen, dit doen we door middel van interviews. Het onderwerp is drugs (doping) in sport. We interviewen U omdat we dit onderwerp willen bekijken vanuit verschillende takken van sport. We vragen U om de vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden.

1.Hoelang fluit u al?

‘Ik fluit vanaf sinds augustus 1987 amateurs en betaald voetbal vanaf 1 juli 1992’

2.Wat zijn de mooiste momenten uit uw fluitcarrière?

‘De wedstrijden die ik het mooist vond om te fluiten waren:’

– Ajax – PSV (Johan Cruyf schaal 2002)

– FC Viking – Chelsea (Uefa Cup 2002)

3.Wat vind u van dopinggebruik in sport in het algemeen, en in het voetbal?

‘Degene die betrapt worden op dopinggebruik moeten voor hun leven geschorst worden.’

4.Weet u ervan dat er soms doping gebruikt wordt in het voetbal? (vooral cocane en EPO, aan EPO is de Spaanse international Antonio Puerta aan overleden)

‘Ik heb dit via de media inderdaad vernomen, ik vind het erg triest maar toch ook ‘eigen schuld dikke bult.’

5.Heeft u wel eens meegemaakt of gedacht dat een voetballer dopingmiddelen gebruikt heeft tijdens een wedstrijd?

‘Nee, dit heb ik nog nooit meegemaakt.’

6.Weet u wat u moet doen als een speler zijn bewustzijn verliest tijdens een wedstrijd?

‘Ja, ik ben zelf opgeleid als BHV-er met cursus reanimatie. Echter ik zal zeker de wedstrijd meteen stoppen en er spoedig een arts bijhalen, dat zijn immers de specialisten.’

7.Snapt u dat veel sporters tegenwoordig snel doping gebruiken?

‘Nee, je gaat in de sport een uitdaging met jezelf aan, dat wil zeggen met je eigen lichaam. Hard werken (trainen) en gezonde voeding zijn de enige juiste bouwstenen, dus ik vind doping gebruik onnodig en niet eerlijk.’

8.Kent u de gevolgen die sommige soorten doping kunnen hebben?

‘Ik heb er wel eens een tv-programma over gezien. De gevaren zijn duidelijk aanwezig dus moet dit al meer dan een voldoende waarschuwing zijn om er niet aan te beginnen!’

9.Vind u dat voetballers vaker gecontroleerd moeten worden op gebruik van doping? Dit gebeurd namelijk nog niet veel.

‘Ik weet dat dit inderdaad niet veel gebeurd, wat mij part mogen profvoetballers na elke wedstrijd gecontroleerd worden.’

10.Vind u dat sommige doping gelegaliseerd moet worden, of moeten alle stimulerende middelen verboden worden?

‘Ik zou het liefst zien dat alle doping verboden wordt. Er moet ervoor gezorgd worden dat topsport puur natuurlijk blijft.’

11.EPO is een middel dat ervoor zorgt dat bloed meer zuurstof kan opnemen, en is in kleine doseringen niet gevaarlijk. Vind u dat iemand met een slechte conditie EPO zou mogen gebruiken?

‘Nee, in geval van een slechte conditie moet je of harder trainen of anders niet deelnemen in competitieverband.’

Interview voor profielwerkstuk ‘Wat is de invloed van doping in sport’

Jef van vliet, begeleider internationale scheidsrechters.

Hoelang fluit u gefloten?.

‘Ik heb gefloten van 1969 tot 1997, waarvan de laatste 15 jaar in het betaalde voetbal.’

Wat doet u nu precies in de voetbal wereld?

‘Op dit moment ben ik docent opleidingen scheidsrechters, ik beoordeel de scheidsrechters in het betaalde voetbal en daarnaast begeleid ik de scheidsrechters bij internationale wedstrijden in Nederland.’

Wat zijn de mooiste momenten uit uw fluitcarrière?

‘De 4 jaar welke ik als internationaal scheidsrechter heb gefungeerd en daarnaast o.a. de bekerfinale Ajax-Heerenveen in 1996.’

Wat vind u van dopinggebruik in sport in het algemeen, en in het voetbal?

‘Doping hoort niet in de sport thuis.’

Weet u ervan dat er soms doping gebruikt wordt in het voetbal? (vooral cocane en EPO, aan EPO is de Spaanse international Antonio Puerta aan overleden)

‘Dat is iets wat je niet hard kunt maken, maar zal zeker wel voorkomen.’

Heeft u wel eens meegemaakt of gedacht dat een voetballer dopingmiddelen gebruikt heeft tijdens een wedstrijd?

‘Niet zelf meegemaakt, maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het niet gebeurd.’

Weet u wat u moet doen als een speler zijn bewustzijn verliest tijdens een wedstrijd?

‘Ja dat weet ik, daar zijn standaard afspraken over.’

Snapt u dat veel sporters tegenwoordig snel doping gebruiken?

‘Ik snap dit niet, sport hoort zuiver te zijn, dus zonder doping.’

Kent u de gevolgen die sommige soorten doping kunnen hebben?

‘Jazeker, kijk maar naar Maradonna, wat is er over van de sportman?’

Vind u dat voetballers vaker gecontroleerd moeten worden op gebruik van doping? Dit gebeurd namelijk nog niet veel.

‘In het Nederlandse betaalde voetbal word er wekelijks gecontroleerd, en zeker bij internationale wedstrijden.’

Vind u dat sommige doping gelegaliseerd moet worden, of moeten alle stimulerende middelen verboden worden?

‘Binnen elke sport dan ook moeten stimulerende middelen verboden worden. Sport hoort clean te zijn, anders is het natuurlijk niet eerlijk.’

EPO is een middel dat ervoor zorgt dat bloed meer zuurstof kan opnemen, en is in kleine doseringen niet gevaarlijk. Vind u dat iemand met een slechte conditie EPO zou mogen gebruiken?

‘Nee, dan moet een sporter maar gewoon niet meedoen of meer trainen want sport hoort clean te zijn zoals ik bij de vorige vraag al zei.’

Interview voor profielwerkstuk ‘Wat is de invloed van doping in sport’

Interview met Michel Stolker, een oud-profwielrenner.

Wij (Jasper Kerstes en Bob van Asten) moeten voor school een profielwerkstuk maken. Hiervoor moeten we ook onderzoek doen, dit doen we door middel van interviews. Het onderwerp is drugs (doping) in sport. We interviewen U omdat we dit onderwerp willen bekijken vanuit verschillende takken van sport. We vragen U om de vragen zo uitgebreid mogelijk te beantwoorden.

Wat zijn uw grootste sportprestaties?

– 7e In de ronde van Spanje (22 dagen)

– Winnaar van de Midi Libre (meerdaagse wielerwedstrijd in Zuid-Frankrijk) in 1962.

‘Hier reed ik dankzij een enorm goede vorm het peloton op 20 minuten en werd ik niet teruggepakt en reed vele tegenstanders eraf’

– Etappes in de Ronde van Italië en in de Ronde van Spanje.

– Drie deelnames aan de Tour de France (1956, 1957 en 1962)

‘Ik was vooral ‘knecht’ in de meeste ploegen (dit betekent dat hij vooral voor de toppers is zijn ploeg moest rijden) ‘Dit deed ik vooral voor Jacques Anquetil, wat die man kan was echt onvoorstelbaar! Topsport is ontzettend zwaar, als je goed wilt rijden moet je enorm veel trainen, hierdoor verminder het sociale contact heel erg.’

Heeft u veel overwinningen geboekt in uw carrière als profwielrenner?

‘Ik heb in de Ronde van Lombardije het bergklassement gewonnen, de Midi Libre en vele andere koersen. In totaal heb ik 25 koersen gewonnen, waarvan 20 zonder doping gebruik en 5 met.’

Hoeveel jaar heeft u als profwielrenner gereden en voor welke ploegen?

‘Ik heb 11 jaar als prof gefietst in de volgende ploegen’:

· 1956 – Locomotief-Vredestein

· 1957 – Locomotief-Vredestein

· 1958 – Magneet-Vredestein

· 1959 – Magneet-Vredestein

· 1960 – Helyett-Fynsec-Leroux

· 1961 – Helyett-Fynsec-Hutchinson

· 1962 – Saint-Raphael-Helyett

· 1963 – Saint-Raphael-Gitane

· 1964 – KAS-Kaskol

· 1965 – Fyffes

· 1966 – Willem II-Gazelle

Wat vindt u van de vele dopingschandalen in de tour van de laatste jaren?

‘Het is een grof schandaal hoe het nu gaat in de wielerwereld, ik zal een voorbeeld geven. Toen Jan Ullrich uitging in een discotheek waar wel 2000 mensen waren, werd hij gepakt op verdenking van drugs/doping gebruik. Dus alleen Ullrich terwijl ruim de helft van de aanwezige doping gebruikte, dit vind ik echt niet kunnen. Ik wil overigens wel zeggen dat de Tour de France goed te rijden is zonder doping. Het is eigenlijk ook triest als je naar de medische wereld kijkt, tegenwoordig schrijven doctoren enorm veel middelen uit, je krijgt overal wat voor. Maar wielrenners mogen eigenlijk niets hebben.’

Find Out How UKEssays.com Can Help You!

Our academic experts are ready and waiting to assist with any writing project you may have. From simple essay plans, through to full dissertations, you can guarantee we have a service perfectly matched to your needs.

View our services

‘Wat ik ook bijna zeker weet is dat Lance Armstrong doping heeft gebruikt, hij werd in 1993 wereldkampioen en kreeg in 1996 teelbalkanker. Hoe kan iemand die zo jong is nou teelbalkanker krijgen? Ik denk dat het komt omdat hij grote hoeveelheden doping kreeg. Er zijn zoveel dingen waardoor je beter gaat rijden, ik noem anabolen en hormoonpreparaten. Doping is heel verleidelijk, vaak is de pakkans klein (vooral vroeger) dus dan gebruikte je doping. Vooral het vele geld heeft de sport naar de klote geholpen.’

Wat vindt u van dopinggebruik in het algemeen?

‘Als je naar sporters in het algemeen kijkt, vooral in het voetbal, zijn ze enorm gespierd en erg groot. Ik denk niet dat dit alleen komt door training, ze moeten wel wat gebruiken, waarschijnlijk zijn het anabolen. Het grote geld dat er tegenwoordig in de topsport rondgaat doet rare dingen met mensen. Ik zal hier ook een voorbeeld van geven. Jaren geleden werden er een heleboel sporters aangesproken. Zij kregen een vraag voorgeschoteld gekregen: Ik kan van jou een olympisch kampioen maken, maar dan moet je wel enorm veel pillen waar je binnen 5 jaar van dood kunt gaan, zou je het doen? Deze vraag werd door 72% beantwoord met ja! Dit zegt toch wel iets over hoe graag mensen willen winnen en waarom ze naar doping grijpen. Het is geen goede zaak maar veel sporters kijken vooral naar de voordelen.’

Gebruikte u veel stimulerende middelen (geen doping) maar drankjes, suikers en dergelijke in uw carrière?

‘Ja, dit moet wel want dat is essentieel. Ik at tijdens mijn wielercarrière veel rijstevla, glucosetabletten, bananen en heel veel suiker. Je moet wel veel eten anders red je het niet en kun je niet meer verder, je kunt namelijk de hongerklop krijgen. Dan wordt alles zwart en ben je niet meer in staat om fatsoenlijk te rijden.’

Wat heeft u allemaal meegemaakt met doping tijdens uw prof wielercarrière?

‘Wij kregen veel spullen aangeboden maar er werd zelden of nooit gecontroleerd. Ik heb in mijn carrière niet meegemaakt dat renners bewusteloos raakte of overleden door doping.’

Heeft u er wel eens aan gedacht zelf doping te gebruiken en zo ja waarom en wat voor soort doping?

‘Ja, ik wilde beter presteren daarom heb ik doping gebruikt. Iedere profsporter wil zo goed mogelijk presteren, dit ten koste van bijna alles. Je leeft echt als het ware voor je sport, de rest komt pas op de tweede plaats. Ik heb niets over mijn dopinggebruik te verbergen, ik vind het juist goed dat ik het eerlijk toegeef. De mensen w

 

Cite This Work

To export a reference to this article please select a referencing stye below:

Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.

Related Services

View all

DMCA / Removal Request

If you are the original writer of this essay and no longer wish to have your work published on UKEssays.com then please: