Wat is feit en fictie?

4323 words (17 pages) Essay in Film Studies

31/05/17 Film Studies Reference this

Disclaimer: This work has been submitted by a student. This is not an example of the work produced by our Essay Writing Service. You can view samples of our professional work here.

Any opinions, findings, conclusions or recommendations expressed in this material are those of the authors and do not necessarily reflect the views of UK Essays.

Inleiding

Wij kregen een voorlichting van ons profielwerkstuk, tijdens die voorlichting kwamen wij eigenlijk gelijk op het idee om ons werkstuk over de Zeven Wereldwonderen te gaan doen. Helaas kwamen wij er later achter dat dit onderwerp al was gekozen. We moesten dus een nieuw onderwerp gaan zoeken.

Get Help With Your Essay

If you need assistance with writing your essay, our professional essay writing service is here to help!

Find out more

Wij vonden het lastig om dit nieuwe onderwerp te verzinnen. We hebben veel op internet gezocht en aan andere oud leerlingen gevraagd wat hun onderwerpen waren, maar we kwamen er niet uit. Uiteindelijk besloten we om de hulp te vragen aan onze begeleider, mevrouw van Bronswijk. Vorig jaar hebben wij tijdens maatschappijleer met een klein gedeelte van de klas The da Vinci Code gekeken bij mevrouw van Bronswijk. Zo kwam mevrouw van Bronswijk met het idee om daar ons profielwerkstuk over te gaan doen. Dit leek ons ook een leuk idee, want we vonden het een leuke film en het interesseerde ons ook. Er zijn veel verschillende theorieën over de Da Vinci Code en met dit profielwerkstuk kunnen wij onze eigen visie geven.

Eerst hebben wij de hoofdvraag samen met mevrouw van Bronswijk geformuleerd. Samen met haar hebben wij besloten om eerst de film te gaan kijken en daarna de deelvragen te formuleren. Uit de film en het boek kunnen wij ideeën opdoen, om te onderzoeken of het vooral uit fictie of uit feiten bestaat. Ook kunnen wij op internet zoeken naar verdere informatie.

Wij hebben ongeveer vijf maanden om ons profielwerkstuk af te maken. We hopen dat we ruim op tijd zijn, zodat we ons goed kunnen voorbereiden op onze eindpresentatie. Als we geen PTA-weken hebben willen we goed werken aan het profielwerkstuk, zodat we al onze aandacht erop kunnen richten.

We willen de eindpresentie laten zien met behulp van een powerpoint.

Het verhaal

De aan Harvard afgestudeerde symbologist Robert Langdon is in Parijs voor zaken. Op een avond krijgt hij een laat telefoontje. De oude conservator van het Louvre is vermoord in het museum. Dichtbij het lichaam, heeft de politie raadselachtige cijfers gevonden. Langdon wordt gevraagd om het raadsel op te lossen. Langdon ontdekt stomverbaasd dat de cijfers leiden tot een spoor van aanwijzingen verborgen in de werken van Da Vinci. De aanknopingspunten zijn zichtbaar voor iedereen te zien en toch ingenieus verborgen door de schilder. De cijfers leiden naar Het Laatste Avondmaal. Het blijkt codes te bevatten rondom het mysterie tussen Maria Magdalena en Jezus.

Langdon bundelt zijn krachten met een begaafde Franse cryptologe, Sophie Neveu. Hij komt te weten dat Saunière betrokken was bij de Priorij van Sion, een geheim genootschap, met onder andere leden als Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo en da Vinci. Saunière heeft zijn leven opgeofferd voor de bescherming van een groot geheim van de Priorij: de locatie van een enorm belangrijke religieus overblijfsel, dat al eeuwen verborgen ligt.

In een reis door Parijs en Londen vinden Langdon en Neveu een albino monnik die lijkt te werken voor het Opus Dei. De albino monnik krijgt een opdracht van de kerkleiding om moorden te plegen.

Langdon en Neveu komen erachter dat ze op zoek moeten gaan naar de Heilige graal. Ze komen erachter dat de Heilige Graal niet de kelk is waarin het bloed van Jezus Christus is opgevangen tijdens de kruisiging, maar wat het wel moet zijn weten zij nog niet. Langdon wordt door het hele verhaal heen achtervolgd door de politie omdat ze hem verdenken van de moord op Saunière, de conservator van het Louvre en tevens de opa van Sophie Neveu.

Er wordt gestreden tussen het geheime genootschap Priorij van Sion, die de heilige graal beschermen, en de kerkelijke organisatie Opus Dei.

Verschillende theorieën

Dan Brown vertelt in het begin van zijn boek een aantal feiten. Hij vertelt dat de Priorij van Sion, een geheim genootschap dat in 1099 is opgericht, een werkelijk bestaande organisatie is. In 1975 ontdekte de Nationale Bibliotheek van Parijs een aantal perkamenten, Les dossiers secrets, waarin talrijke leden van de Priorij worden benoemd. Onder wie sir Isaac Newton, Botticelli, Victor Hugo en Leonardo da Vinci.

Over de Opus Dei vertelt Dan Brown dat het een katholieke sekte is. Hij heeft geprobeerd een evenwichtige beschrijving van de Opus weer te geven. Het is voor veel mensen een positieve kracht in hun leven, maar er zijn ook mensen die negatieve ervaringen hebben. Het portret van de Opus Dei in de Da Vinci Code is gebaseerd op verschillende boeken en zijn eigen interviews met huidige en voormalige leden ervan.

De feitenpagina beweert niets over de klassieke theorieën die de fictieve personen in het boek bespreken.

Hij verteld in een interview dat de Da Vinci Code een roman is en dus fictie. De karakters en handelingen zijn verzonnen, maar volgens Dan Brown alle beschrijvingen van kunstwerken, architectuur, documenten en geheime rituelen in dit boek waarheidsgetrouw. Deze echte elementen worden door de karakters verklaard en besproken. Hij gelooft zelf dat sommige theorieën die door de karakters worden besproken veel waarde hebben, maar dat elke lezer voor zichzelf deze waarde moet beoordelen en er zijn eigen interpretatie aan moet geven.

Hij openbaart dus het feit dat de Priorij van Sion en de Opus Dei echt hebben bestaan. Hij beweert dat de heilige graal geen voorwerp is, maar dat het Maria Magdalena is.

Is deze theorie nieuw of al veel eerder bedacht?

De ideologieën in het boek zijn al eeuwen oud en het zijn niet Dan Browns eigen geloofsovertuigingen. Het is de eerste keer dat deze ideologieën in een populaire thriller zijn verschenen, maar de informatie is alles behalve nieuw. Dan Brown hoopte dat de lezers hun eigen zoektocht begonnen naar de Da Vinci Code en hun interesse in het geloof aanwakkerden.

Sommige mensen beweren dat de Priorij van Sion een verzonnen geheim genootschap is. Volgens de Fransman Pierre Plantard bestond de priorij al sinds de Middeleeuwen. Baigent, Leigh en Lincoln beweren dat Godfried van Bouillon in 1099 de opdracht gaf om in Jeruzalem op de berg Sion een abdij te bouwen. Hier ontstond de Priorij van Sion.

De theorie van Dan Brown is dus niet vernieuwend, andere mensen hebben er al over gespeculeerd en Dan Brown heeft een theorie overgenomen.

Tempeliers

Wie waren de tempeliers en wat waren hun taken?

De tempeliers waren een orde die het Heilige land ten tijden van de Heilige oorlog tegen de moslims wilden beschermen. Zij kwamen in actie in de periode van de kruistochten. De orde van tempeliers is omstreeks 1129/1130 opgericht. De tempeliers waren erg rijk, de mensen zeggen dat de tempeliers zo rijk zijn geworden doordat zij een schat hebben gevonden met belangrijke documenten, de heilige graal en gigantische geldschatten. Dit is volgens de geleerden niet waar want zij zeggen dat de tempeliers aan hun geld kwamen doordat zij de grootste bankier waren geworden. Zij hebben het internationale banksysteem uitgevonden. Ridders en landheren vertrouwden het grootste deel van hun vermogen aan de veilige handen van de tempeliers toe. Die vroegen daar uiteraard een vergoeding voor. Na verloop van tijd bezaten de tempeliers grote stukken land in Europa en het Midden-Oosten.

De orde van de tempeliers begon officieel met 9 ridders; Hugo de Payens, Godfried van St. Omaars, André de Montbard, Fulk Comte d’Anjou, Archaumbaud de Saint Amand, Rosal, Godfried Bisol, Gondemar en Godefroi.

Na 9 jaar later stelden zij zich open voor anderen waardoor zij een grote macht werden in de wereld niet alleen in het Midden-Oosten maar ook in Europa. De eerste 9 jaar van de orde van de tempeliers hebben zij vooral op zichzelf geleefd. Het is altijd onduidelijk geweest van de 9 ridders de eerste negen jaren hebben gedaan. Er wordt gezegd dat zij zich hebben bezig gehouden met opgravingen in en onder de tempel van Salomon in Jeruzalem. Er zijn veel verschillende theorieën over geweest.

Zij zouden daar hebben gezocht naar een materiële en spirituele schat.

De tempeliers hadden als plan om de pelgrims te beschermen naar het heilige land omdat zij onderweg vaak het slachtoffer waren van georganiseerde bendes. De tempeliers waren militair ingesteld. De tempeliers zorgden voor de bescherming van de pelgrims, de beveiliging van de pelgrimsroutes, de heilige plaatsen en de bevrijding van het heilige land. Ze zagen zichzelf als de militie van Christus. Het was toegestaan om moslims te doden maar wie een christen doodde, werd de orde uitgezet. De tempeliers waren berucht voor hun religieus fanatisme en militair karakter. De tempeliers gebruikten veel geweld tegen de vijanden van hun geloof en de vijanden werden gelijk gestraft. Maar steeds meer mensen geloven dat de tempeliers hier helemaal niet mee bezig waren. Zij geloven dat de tempeliers bezig waren om de SANGREAL te beschermen.

San Greal = De heilige graal

Sang Real = Koninklijk bloed

Door het verschuiven van 1 letter veranderd de betekenis van het woord. Bij de uitvoering van hun taken waren zij bezig om dit geheim te beschermen. Zij zijn er wellicht achter gekomen dat de heilige graal iets volkomen anders is dan zij hadden verwacht. Men denkt dat de heilige graal de beker is waaruit Jezus tijdens zijn laatste avondmaal heeft gedronken maar er bestaat helemaal geen heilige graal op het laatste avondmaal ( hier komen wij later op terug ). Dit was het waar de katholieke kerk zo bang voor was en kan de katholieke kerk ten onder laten gaan.

De tempeliers en de priorij van Sion deelde hetzelfde doel; het beschermen en laten voortbestaan van het geslacht der Merovingers en het waken over het geheim van de Heilige graal.

In 1307 zijn de tempeliers massaal vervolgd en vermoord, dit had te maken met het rijkdom wat de tempeliers hadden. Geld betekent macht en de tempeliers kregen steeds meer macht. De franse koning Filips en paus Clemens V beraamde samen een plan om de tempeliers uit te schakelen. Zij gaven alle soldaten in heel Europa orders op om op 13 oktober 1307 de tempeliers op te pakken. Deze 13 oktober viel op een vrijdag, zo is de uitdrukking vrijdag de 13e ontstaan. De geruchten die overal rond gaan over de tempeliers en de heilige graal doen ook denken dat de kerk de tempeliers niet alleen heeft uitgeroeid om het geld maar misschien ook wel om het grote geheim.

Wat is de Opus Dei en bestaan ze nog?

Het Opus Dei is een organisatie van de Rooms-katholieke kerk. Ze willen dat mensen zich ervan bewust zijn dat ze met het geloof moeten leven en dat ze dat aan de ongelovigen van de maatschappij moeten overbrengen.

Op 2 oktober 1928 is het Opus Dei opgericht door de Spaanse geestelijke Mgr. Josefmaría Escrivá de Balaguer. Opus Dei betekent letterlijk ‘Werk van God’. Als je over het Opus Dei leest, lees je altijd wel dat het een geheimzinnig genootschap is. Maar de Opus Dei leden zelf ontkennen dat. Volgens hen is het geen geheim, maar het is besloten en dat is een groot verschil. Ze omschrijven het als een privé kwestie, een persoonlijke relatie met God.

De oprichter van het Opus Dei, vatte de doelstelling van het Opus Dei zo samen:

Het enige doel van het Opus Dei is eraan bij te dragen dat er mannen en vrouwen van alle rassen en sociale klassen zijn die, te midden van de aardse gebeurtenissen en bezigheden, God en hun medemensen in en door hun dagelijkse arbeid willen beminnen en dienen.

Door De Da Vinci Code is er de laatste jaren meer belangstelling voor het Opus Dei. Het Opus Dei heeft in een interview gereageerd op De Da Vinci Code. Zij vinden dat de Da Vinci Code het Opus Dei ten onrechte beschrijft als een katholieke sekte. Een sekte is een godsdienstige beweging die zich heeft afgesplitst van de organisatie, er ontstaan dan dus twee verschillende kampen. Het Opus Dei heeft altijd volledig deel uitgemaakt van de katholieke kerk. Alle overtuigingen, praktijken en gewoonten van het Opus Dei stemmen overeen met die van de kerk. Het Opus Dei een sekte noemen is dus onjuist.

De leden van het Opus Dei worden in De Da Vinci Code afgebeeld als monniken. Monniken leven voornamelijk in kloosters en trekken zich terug uit de wereld. Leden van het Opus Dei leven juist in de maatschappij en beleven daar het christelijk geloof, het zijn dus geen monniken.

Zelfkastijding komt vaak voor uit religieuze overtuiging. De Cilice is

een band van metalen ringen met haakjes aan de binnen kant. In The Da Vinci Code wordt de band door een volger van het Opus Dei om het bovenbeen gedaan als boetedoening voor de kruisiging van Jezus. De vormen van zelfkastijding die bij het Opus Dei aan de orde

komen ligt de nadruk meet op de in het dagelijks leven

gebrachte offers dan op grotere offers. Ze zeggen ook dat de verwrongen en overdreven schilderingen die in De Da Vinci Code voorkomen niets te maken hebben met het Opus Dei.

Het Opus Dei bestaat nog steeds. Ze hebben ook een officiële website: www.opusdei.org.

Het hoofdkantoor van het Opus Dei staat in Rome. Het kent ongeveer 85.000 leden over de hele wereld.

In 1959 is het Opus Dei in Nederland gekomen door Hermann Steinkamp. Hij vestigde zich in Amsterdam. In de jaren die volgden werden ook in Utrecht en Maastricht Opus Dei verenigingen opgericht. Opus Dei leden wonen op verschillende plaatsen in Nederland. Het hoofdkantoor van Nederland staat in Amsterdam. Dr. C.G.E. van der Ploeg is sinds 2008 het hoofd van het Opus Dei in Nederland. Nederland kent ongeveer 150 leden en 300 medewerkers.

Priorij van Sion

Wat is de priorij van Sion en hebben zij echt bestaan?

De priorij van Sion is een geheim genootschap, zij hadden als belangrijkste opdracht om de bloedlijn van Jezus te beschermen. Er word beweerd dat de Priorij van Sion machtige geheimen bewaakt over de oorsprong van het Christendom. De priorij van Sion zou in 1090 zijn opgericht door een kruisridder genaamd; Godfried van Bouillon. In deze tijd waren de tempeliers verbonden met de Priorij van Sion maar door het incident in Gisor gingen beide organisaties een eigen kant op.

De priorij van Sion zou vanaf toen meer in anonimiteit leven en de tempeliers speelden zich juist steeds meer in de kijker. De priorij zou onder leiding staan van een aantal grootmeesters; Sir Isaac Newton, Sandro Filipepi (botticelli) en Leonardo da Vinci. Leonardo zou de laatste negen jaar van zijn leven de leiding hebben gehad over de Priorij.

Echt bestaan of niet?

De ideeën over de Priorij van Sion in de Da Vinci Code zijn gebaseerd op de verhalen van het boek; Het heilige bloed en de Heilige graal uit 1982. De onderzoekers; Michael Baigent, Richard Leigh en Henry Lincoln die dit verhaal hebben geschreven zijn aan de informatie gekomen van Pierre Plantard. Deze man beweerde dat hij ‘Dossier secrets’ bezat en dat hij de leider was van de Priorij van Sion. De officiële oprichting van de Priorij van Sion zou zijn geweest door Pierre Plantard op 7 mei 1956. Nadat het boek “Het heilige bloed en de Heilige graal” uit was gekomen is er onderzoek gedaan naar alle gegevens in het boek. Uit deze onderzoeken is gebleken dat de documenten ‘Dossier secrets’ vervalsingen zijn en dat Pierre Plantard de Priorij van Sion heeft verzonnen. Plantard bedacht deze geschiedenis dat de Priorij van Sion al in de Middeleeuwen bestond en hij beweerde zelfs dat hij een afstammeling was van de merovingen. Pierre Plantard heeft in 1953 al 6 maanden vastgezeten vanwege het frauderen van documenten, dit helpt niet bepaald het geloven van zijn Priorij verhalen. Veel onderzoekers uit deze periode denken dat de Priorij van Sion helemaal niet bestaan heeft en dat het allemaal onzin is.

Als de Priorij van Sion al heeft bestaan, bestond deze uit verschillende lagen.

De Priorij van Sion is opgebouwd uit 9 lagen:

6561 Novices

2187 Croices

729 Preux

243 Ecuyers

81 Chevaliers

27 Commandeurs

9 Connetables

3 Senechaux

1 Nautonier ( Roerganger, Grand Master)

Heilige graal

Wat is de heilige graal nou precies?

De heilige graal, wat is het nou precies? Het is altijd onduidelijk geweest wat de heilige graal precies is. Er gaan namelijk vele theorieën over de wereld die beweren wat het inhoudt. Elk mens, of het nu een professor, onderzoeker of gewoon een burger is, gelooft weer iets anders.

Find out how UKEssays.com can help you!

Our academic experts are ready and waiting to assist with any writing project you may have. From simple essay plans, through to full dissertations, you can guarantee we have a service perfectly matched to your needs.

View our services

De heilige graal is een beker. Uit deze beker heeft Jezus gedronken tijdens het laatste avondmaal. Deze beker zou ook het bloede hebben opgevangen tijdens de kruisiging van Jezus christus. Volgens de overlevering heeft Jozef van Arimathea de graal in veiligheid gebracht. Alleen niemand weet waar hij de graal heeft opgeborgen. Dit is een van de meest bekende en voorkomende theorie. Het is alleen niet de enige, er zijn er meerdere:

De heilige graal zou niet in de tijd van Jezus christus zijn ontstaan. De heilige graal zou pas in de 12e eeuw voor het eerst zijn opgedoken in de tijd van koning Arthur. Koning Arthur en de ridders van de ronde tafel zouden samen op zoek zijn gegaan naar de heilige graal. Dit ging pas rond nadat een franse monnik hier een roman over schreef. Echter lang voor deze tijd ging er al een mondelinge traditie rond waarin over de heilige graal werd verteld.

De theorie waar Dan Brown vanuit is gegaan is dat de heilige graal een aantal documenten waren waarin stond dat Jezus christus en Maria Magdalena getrouwd zijn geweest en zelfs voor nakomelingen hebben gezorgd. Deze gedachte heeft hij niet zelf verzonnen. Deze theorie is al eerder bedacht door anderen. Dan Brown heeft zijn theorieën gebaseerd op het boek ‘Het Heilige Bloed en de Heilige Graal’, de schrijvers van dit boek waren de eerste die met deze theorie kwamen aanzetten. Dit gebeurde in 1982.

De heilige graal zou niets anders zijn dan de bloedlijn van Jezus christus en Maria Magdalena.

In het oud Frans betekent heilige graal: San Greal. Maar door 1 letterverschuiving krijgt het woord een hele andere betekenis namelijk: Sang real. Dit betekent koninklijk bloed. Maria Magdalena was de heilige graal. De bloedlijn van Maria Magdalena zou hebben gezorgd voor de eerste Koninklijke dynastie van Frankrijk, de meroveringen. Zij, Maria Magdalena, zou de bloedlijn naar Frankrijk hebben gebracht.

‘Het Heilige Bloed en de Heilige Graal’ is geschreven door de 3 schrijvers. Deze schrijvers kregen hulp van Pierre Plantard. Deze meneer, Pierre Plantard, beweerde dat hij heel veel wist over het verleden van de geschiedenis over de ‘da Vinci code’. Later is gebleken dat deze meneer Plantard een oplichter was. Hij had al 6 maanden in de gevangenis gezeten omdat hij documenten had vervalst. Dit werkt natuurlijk niet mee in het verduidelijken van de geschiedenis. Dus wat er bekent is gemaakt in het boek daarvan weten we dus niet of het echt waar is of niet. Maar er is wel een nieuwe theorie bij gebracht. Er is dus nog steeds geen duidelijkheid over wat de heilige graal precies zou moeten zijn.

Bloedlijn

Is er nog een levende bloedlijn met Jezus of heeft deze nooit echt bestaan?

Was Jezus echt getrouwd met Maria?

In het boek van Dan Brown wordt er beweerd dat er een bloedlijn is van Jezus christus. Jezus christus zou een kind hebben verwekt bij Maria Magdalena. Maria zou zwanger zijn tijdens de kruisiging van Jezus Christus. Er gaan verschillende verhalen rond over de verhouding tussen Maria en Jezus. Jezus en Maria zouden getrouwd zijn en hebben samen 1 of 2 kinderen. Na de kruisiging ging Maria Magdalena samen met haar dochter Sarah naar Frankrijk. Sarah zou niet het enige kind zijn geweest, er word ook gespeculeerd dat Jezus en Maria een zoon zouden hebben, Jakobus. Het is onduidelijk of dit nu echt waar is of niet. De verhalen die rond gaan zijn dat Maria samen met Jakobus en Sarah naar Frankrijk zijn gegaan. Samen met haar zus Martha en de oom van Jezus hebben zij deze reis gemaakt. Het schijnt dat de oom van Jezus, een rijk man was. Hij zou de reis volledig bekostigt hebben. Nadat zij in Frankrijk waren aangekomen, zijn Maria en Sarah verder doorgereisd Frankrijk in. Jakobus zou naar Spanje zijn gekeerd en begraven liggen onder Compostella.

Het is altijd nog onduidelijk of er echt kinderen zijn voortgekomen uit de relatie van Maria Magdalena en Jezus christus. Als dit wel het geval was, is het heel goed mogelijk dat er een bloedlijn bestaat die nu nog steeds voortduurt. Het nageslacht van Jezus en Maria zouden dus de eerste merovingen zijn geweest, de eerste Koninklijke dynastie van Frankrijk.

Jezus en Maria zouden een relatie hebben met elkaar en zelfs getrouwd zijn. Het is nooit echt bevestigd of dit waar is of niet. In het nieuwe testament word niet gesproken over Jezus en Maria die een relatie hebben. Maar Maria was wel bij belangrijke momenten in zijn leven. Uit het testament blijkt dat Maria aanwezig was bij de kruisiging en de graflegging van Jezus. Maria was ook de eerste die hem zag na zijn opstanding. Uit deze belangrijke momenten kan je toch wel zeggen dat Maria Magdalena een belangrijk persoon was in het leven van Jezus christus.

Maria word in het Nieuwe Testament vooral als prostituee gezien. In 1969 heeft het Vaticaan toegegeven dat Maria Magdalena ten onrechte is beschuldigd als prostituee en dat voor 1400 jaar lang. Veel bijbel geleerde gaan er vanuit dat Jezus christus met Maria Magdalena was getrouwd. Zo zegt historicus Jacob Slavenburg, medevertaler van de Nag Hammadigeschriften:

“Maria Magdalena was geen hoer die door Jezus in genade was aangenomen. In werkelijkheid was ze Jezus’ geliefde vrouw. In de eerste eeuwen stond Maria Magdalena bekend als de Apostola apostolorum, de apostel boven de apostelen.”

Als Maria en Jezus al getrouwd zouden zijn dan was de kerk hier niet blij mee. Maria zou dan de gene zijn geweest die de lijn van Jezus zou voortzetten. Maria zou heel veel macht hebben, vooral als vrouw zijnde. De kerk vind dat vrouwen niet de macht horen te hebben. Als Maria Magdalena en Jezus Christus dan al samen een dochter, Sarah, zouden hebben dan was het voor de kerk een probleem. De kerk zag niets in een kerkleer waarin vrouwen een belangrijke rol spelen.

Maria Magdalena

Is Maria Magdalena echt begraven onder het Louvre?

Is het Maria Magdalena of Johannes op hat ‘Laatste Avondmaal’?

Het Laatste Avondmaal is gemaakt door Leonardo Da Vinci. Hij is begonnen met het schilderij in 1495 en voltooide het in 1498. In de Bijbel is beschreven dat Jezus hier aankondigt dat één van zijn twaalf volgelingen hem zal verraden.

Er wordt beweerd dat van links naar rechts de volgende personen zijn:

Bartholomeüs, Jakobus de Mindere, Andreas, Judas Iskariot, Petrus, Johannes, Jezus Christus, Thomas, Jacobus de Meerdere, Filippus, Mattheüs, Judas Taddeüs en Simon.

De twaalf apostelen hebben allemaal andere reacties op de aankondiging van Jezus.

Bartholomeüs, Jakobus de Mindere en Andreas kijken verrast. Andreas houd zijn handen omhoog, dit is een soort “ dit is het einde gebaar”.

Judas Iskariot, Petrus en Johannes vormen ook een groepje. Judas heeft een goudzakje in zijn handen, die hij heeft gekregen voor het verraden van Jezus. Petrus heeft een mes in zijn handen. Hij wenkt Johannes om te vragen wie Jezus bedoelt. Sommige mensen beweren dat dit niet Johannes, maar Maria Magdalena is.

Het derde groepje bestaat uit Thomas, Jacobus de Meerdere en Filippus. Zij kijken alle drie vragend en geschokt, Thomas lijkt een verklaring te zoeken.

Mattheüs, Judas Taddeüs en Simon praten er met z’n drieën over.

Over de vraag of het Maria Magdalena of Johannes is op het schilderij zijn de meningen flink verdeelt. Vroeger was het gebruikelijk om Johannes zonder baard af te beelden. Sommige mensen beweren dat de persoon vrouwelijke vormen heeft.

In de Da Vinci Code hebben ze een gedetailleerde kijk op het schilderij. Hier wordt gezegd dat het Maria Magdalena moet zijn. De gewaden die Jezus en Maria aan hebben zijn bij zowel Maria als Jezus rood en blauw. Als je Maria uit deze afbeelding knipt en aan de linkerkant van Jezus plakt, ligt zij precies op zijn schouder. Het lijkt alsof dit Da Vinci zijn bedoeling was. Dan Brown laat dus zien dat er verschillende aanwijzingen verborgen liggen in dit schilderij.

Wat doet het mes op het ‘Laatste Avondmaal’?

Op het laatste avondmaal is te zien dat Petrus een mes in zijn handen heeft. Deze houdt hij in tegenovergestelde richting van Jezus.

In de Da Vinci Code laat Dan Brown zien dat dit niet de hand van Petrus is, maar dit is niet waar. In de gerestaureerde versies van het schilderij is duidelijk te zien dat dit wel de hand van Petrus is.

Het is merkwaardig dat Petrus een mes in zijn handen heeft als Jezus net verteld dat één van zijn leerlingen hem zal gaan verraden. Waarom het mes naar achter is gedraaid is niet duidelijk.

Bronnenlijst

http://www.danbrown.nl/Interviews/Interview-De-Da-Vinci-Code.pdf

http://www.opusdei.nl/sec.php?s=607

http://www.seti2.nl/index_bestanden/Vinci.htm

(het laatste avondmaal)

bronnen van de letterlijk overgenomen stukken tekst.

Cite This Work

To export a reference to this article please select a referencing style below:

Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.
Reference Copied to Clipboard.

Related Services

View all

DMCA / Removal Request

If you are the original writer of this essay and no longer wish to have the essay published on the UK Essays website then please:

Related Lectures

Study for free with our range of university lectures!