Obecna sytuacja na rynku

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

kwalifikacji i kompetencji

Obecna sytuacja na rynku pracy, zarówno w Polsce jak i w Unii Europejskiej, charakteryzuje sie dynamicznym tempem zmian, lawinowo narastajaca konkurencja wsród osób starajacych sie o prace, przy równoczesnie rosnacym zapotrzebowaniu na pracowników posiadajacych zarówno coraz wyzsze kwalifikacje jak i umiejetnosci. Sytuacja ta wymusza zupelnie inne podejscie do zagadnienia doskonalenia zawodowego. Rynek pracy ulega nieustannym zmianom, bedacym odzwierciedleniem tego, co sie dzieje w sferze ekonomicznej danego obszaru. Odzwierciedleniem rozwoju technologicznego, nauki, coraz dalej siegajacej globalizacji, jak równiez zwiazanej z nia globalnej ekonomii, zmianom demograficznym i restrukturyzacji gospodarki sa zmiany na rynku pracy; jedne zawody przechodza metamorfoze, inne znikaja a jeszcze inne powstaja. Pojawiaja sie nowe firmy nastawione na zupelnie nowa dzialalnosc, a równoczesnie istniejace juz firmy poszerzaja zakres i obszary swoich dotychczasowych dzialalnosci.

Zmieniaja sie zarówno stosunki pracodawcy z pracownikiem, jak i kryteria, wedlug których pracodawcy pracowników poszukuja. Nieustannie zwieksza sie zapotrzebowanie na pracowników umyslowych. Spada natomiast zapotrzebowania na prace produkcyjna. Rynek pracy oczekuje od pracowników mobilnosci oraz elastycznosci w tych szybko zmieniajacych sie warunkach. Coraz bardziej doceniane sa zdolnosci do adaptacji do nowych warunków zawodowych, checi do poszerzania u pracowników wlasnych umiejetnosci. Równoczesnie zmniejsza sie znaczenie fachowosci na korzysc wiedzy bardziej ogólnej, umozliwiajacej efektywniejsze przystosowanie do nowych warunków.[1]

Coraz bardziej upowszechnia sie idea edukacji ustawicznej. Niektóre kraje wydaja ustawy okreslajace zasady stalego oraz permanentnego doskonalenia zawodowego i rozwoju aktywnosci oswiatowej obywateli. Edukacja przez cale zycie przestaje byc odlegla idea, lecz systematycznie realizowana rzeczywistoscia oswiatowa, prowadzaca do utrzymania bieglosci i przydatnosci osób w ich przeznaczeniu dla zycia i pracy[2], dla potrzeb gospodarczych i spolecznych.

Na rynku pracy jak i w edukacji zauwaza sie tendencje do odchodzenia od poszukiwania i ksztalcenia tego, co tradycyjnie nazywano kwalifikacjami zawodowymi na korzysc doskonalenia kompetencji.[3] Pracodawcy coraz rzadziej zglaszaja zapotrzebowanie na okreslone kwalifikacje, poszukujac pracowników mogacych wykazac sie okreslonymi kompetencjami i zdolnosciami, nie tylko nabytymi poprzez ksztalcenie techniczne czy zawodowe, ale tez pozyskanymi poza formalnym procesem edukacji. Samo okreslenie kompetencji równiez zmienia swój zakres, wykraczajac poza ich dotychczasowe rozumienie, a kwalifikacje zawodowe mozna postrzec, jako ich czesc skladowa obok umiejetnosci, wiadomosci, cech psychofizycznych, doswiadczenia, motywacji i uprawnien do dzialania czy tez wykonywania zawodu. Pozadanymi i poszukiwanymi kompetencjami staja sie w chwili obecnej: kompetencje interpersonalne, miedzykulturowe, spoleczne i obywatelskie, kompetencje matematyczne, naukowo-techniczne i informatyczne, zdolnosc uczenia sie i samouczenia, zdolnosc porozumiewania w jezyku ojczystym oraz jezykach obcych, przedsiebiorczosc, zdolnosc do pracy zespolowej, oraz takie cechy jak aktywnosc, zaradnosc, twórczosc i odpowiedzialnosc. Sposród nich wylania sie wlasnie najbardziej pozadana i poszukiwana grupa kompetencji - tak zwane kompetencje miekkie, których rozwoju tradycyjny system edukacyjny w zaden praktyczny sposób nie promuje, a jesli juz to w niewielkim stopniu.[4]

Postepujacy rozwój technologiczny, globalizacja, integracja i demokracja nie tylko wplynely na oczekiwania pracodawców i pracowników dotyczace kompetencji i kwalifikacji, ale równoczesnie doprowadzily lub stopniowo doprowadzaja do przemian w systemie edukacji, dostarczajac zarazem nowych technik, umozliwiajacych spojrzenie na edukacje w nowy sposób.

        Szczególnie silnie rozwijajaca sie medializacja, komputeryzacja i rozwój komunikacji internetowej doprowadzily do powstania nowej technik szkolenia - e-learningu, która ogólnie mozna okreslic jako nauczanie z wykorzystaniem technologii informatycznych.[5]

W praktyce, w chwili obecnej pod pojeciem e-learning rozumie sie technike szkolenia, bedaca forma nauczania na odleglosc, wykorzystujaca do niego wszelkiego rodzaju mozliwe media elektroniczne, Internet, intranet, tasmy audio/video, CD-ROM'y, przekaz satelitarny i telewizje interaktywna.[6]

        O ile e-learning sam w sobie jest technika stosunkowo nowa, o tyle jego korzenie, którymi jest Distance Learning - uczenie na odleglosc - siegaja przynajmniej 100 lat wstecz. Distance Learning, od poczatku bedacy bardzo pomocnym w doskonaleniu umiejetnosci i poszerzaniu kompetencji, polegal na przesylaniu poczta materialów dydaktycznych, skryptów, testów i cwiczen pomiedzy studentem a nauczycielem. System ten wraz z rozwojem techniki ewoluowal, i z czasem materialy dydaktyczne przesylane byly na kasetach audio a pózniej video. W miedzyczasie pojawilo sie „radio edukacyjne" a po nim „telewizja edukacyjna".

Techniki te szczególnie chetnie wykorzystywane byly do nauki jezyków obcych, gdzie ten stopien interakcji pomiedzy uczniem a nauczycielem przez dlugi czas wydawal sie wystarczajacy. Dzieki „telewizji edukacyjnej" i rozpowszechnieniu kaset video, które to do dotychczasowej fonii wniosly tez mozliwosc przekazu obrazu wzrosla rozpietosc dziedzin nauki, gdzie metody nauczania na odleglosc mogly znalezc zastosowanie. Metoda ta szczególnie dobrze sprawdzala sie do udostepniania wykladów, jak równiez proponowala cwiczenia, gdzie uczacy sie po chwili ciszy przeznaczonej na odpowiedz mógl uslyszec lub zobaczyc jej poprawna wersje.

Jednakze prawdziwa rewolucja w metodach uczenia sie na odleglosc nastapila wraz z rozwojem technik komputerowych, które pozwolily na szeroko posunieta digitalizacje materialów dydaktycznych i ich uatrakcyjnienie, oraz z upowszechnieniem Internetu, dzieki któremu dostepnosc do tych materialów jak i stopien i sposób komunikacji diametralnie sie zmienily. Tak powstaja metody e-learningowe, które przez caly czas ewoluuja dajac nam rózne kombinacje metod przekazu informacji, platform sprzetowych, sposobów ich zastosowania. Powstaja jego odmiany - miedzy innymi b-learning i m-learning.

        Poczatkowo techniki e-learningowe podobnie jak techniki Distance Learing maja charakter asynchroniczny, nastawione sa raczej na samodzielne uczenie sie i zakladaja, ze wymiana informacji pomiedzy uczniem a uczacym nie bedzie odbywac sie w czasie rzeczywistym[7]. Zalozenie takie nie umniejsza calej masy korzysci, jakie metoda ta wniosla w edukacje i podnoszenie kwalifikacji uczacych sie. Dzieki tej metodzie uczacy sie moga przyswajac wiedze we wlasnym tempie i w czasie dla niech dogodnym. Uczenie takie nie koliduje z praca zawodowa i innymi obowiazkami. Jest to tez metoda zdecydowanie tansza od metod tradycyjnych, co ma niemale znaczenie, szczególnie dla tych wszystkich, którzy podnoszenie swoich kwalifikacji chca sponsorowac z wlasnej kieszeni. Szanse na tego typu inwestowanie w wiedze swoich pracowników, odkryli przede wszystkim wlasciciele malych przedsiebiorstw. Interaktywne aplikacje komputerowe, dostepne na plytach CD / DVD lub w Internecie, przeznaczone do samoksztalcenia sie, pozwalaja na przyswojenie materialu, przeprowadzanie cwiczen oraz testów weryfikujacych zdobyta wiedze i umiejetnosci, ich automatyczna ocene, poprawe oraz monitorowanie postepu. Sa one tez w porównaniu z wczesniejszymi technikami Distance Learning duzo bardziej atrakcyjniejsze dla uczacych sie, co ma niebagatelny wplyw na motywacje studentów. Technologia internetowa dodaje do tej liczby korzysci - zarówno latwosc w dostepie do informacji oraz szybkosc ich zdobywania, jak równiez podobna latwosc i szybkosc w komunikowaniu sie z prowadzacym szkolenia, czy to poprzez poczte email czy aplikacje internetowe umozliwiajace publikacje, na przyklad w Internecie, wyników prac uczacych sie lub poprawki i komentarze do tych prac wniesione przez nauczajacego. Staje sie tez mozliwy kontakt z pozostalymi uczestnikami tychze kursów, dzieki systemowi poczty elektronicznej zintegrowanej z witryna prowadzacego kurs oraz poprzez fora i grupy dyskusyjne.

        Wychodzac naprzeciw potrzebom nauczajacych pojawilo sie tez wiele narzedzi pozwalajacych na przygotowanie wykladów w przystepnej formie elektronicznej, dostepnych równiez nauczycielom nieposiadajacym szczególnie specjalistycznego wyksztalcenia informatycznego, ulatwiajacych latwa konwersje materialów do formatu, który mozna upowszechnic przy pomocy mechanizmów Web-owych. Pojawiaja sie kreatory do pisania wlasnych zestawów testowych jak i do tworzenia calych programów szkolen.

Powstaja platformy e-learningowe, sprzyjajace upowszechnieniu i udoskonaleniu tej metody nauczania, dostosowaniu szkolen do potrzeb odbiorcy, wzrostowi elastycznosci szkolen zarówno od strony merytorycznej jak i organizacyjnej, przy jednoczesnej niwelacji ich kosztów. Platformy te umozliwiaja miedzy innymi przeprowadzanie testów w czasie rzeczywistym, bardzo przydatnych do ewaluacji i oceniania osiagniec uczacych sie.

        Na rynku pojawilo sie szczególnie duzo szkolen i kursów o charakterze asynchronicznym szczególnie w obszarach merytorycznie zblizonych do informatyki: programowania w róznych jezykach, tworzenia stron internetowych, grafiki i animacji komputerowej, obslugi róznych programów i aplikacji, ale tez kursów jezykowych, szkolen bhp, ksiegowosci, rachunkowosci i finansów. Asynchroniczny e-learning pojawil sie tez, jako wsparcie dla kursów i szkolen tradycyjnych, a takze, jako material do nich uzupelniajacy.

Asynchronicznosc kursów e-learningowych ma równiez swoje wady. Podstawowa to przede wszystkim brak kontaktu w czasie rzeczywistym z uczestnikami kursu jak i z samym prowadzacym. Nauka w grupie jest nauka bardziej efektywna, a aktywowanie i wyksztalcenie niektórych z kompetencji, takich jak na przyklad socjalizacja czy tez umiejetnosc pracy zespolowej metoda samouczenia jest trudne, a niekiedy niemozliwe.

W sposób naturalny techniki e-learningowe ewoluowaly dalej w kierunku rozwiazan synchronicznych, pozwalajacych na komunikacje w czasie rzeczywistym zarówno pomiedzy prowadzacym kursy a jego uczestnikami, jak równiez pomiedzy samymi uczestnikami danego kursu. Kontakt ten zostal umozliwiony poprzez funkcje pogawedek w trybie tekstowym lub glosowym, prezentacje prac w czasie rzeczywistym, interaktywne wyklady tekstowe, oraz wyklady z zastosowaniem fonii badz wizji, bedace dostepnymi w postaci prezentacji, czy tez odbywajace sie na interaktywnych tablicach.

Technologia e-learningowa umozliwia powstawanie klas wirtualnych, gdzie uczestnicy moga widziec lub slyszec siebie nawzajem, pracujac wspólnie. Uczniów i prowadzacego zajecia dzieli tylko miejsce, czas pozostaje natomiast ten sam. Lekcje prowadzone w ten sposób maja bardziej sformalizowany charakter, umozliwiajacy wieksza nad nimi kontrole przez prowadzacego, porównywalna do lekcji w szkole czy tez na seminarium.

Jednoczesnie technika ta umozliwia skorzystania z playbacków, odtworzenia tresci zajec lub przeprowadzenia cwiczen równiez po zakonczeniu sesji w czasie rzeczywistym. Poziom techniczny zajec i oferowane narzedzia sa zblizone do tych, które wystepuja przy kursach tradycyjnych, a nawet wykraczajac poza nie, i to nie ze wzgledu wylacznie na mozliwosc skorzystania z materialów archiwalnych sesji, ale równiez dzieki temu, ze uczestnicy sa w stanie tworzyc razem klase, kontaktowac sie i wspólpracowac z soba, pomimo ze fizycznie moga byc oddaleni od siebie nawet o setki kilometrów.

W chwili obecnej na rynku e-learningowym mozna znalezc szeroki wybór szkolen, zróznicowanych zarówno pod wzgledem tresci jak i metod. Zastosowane techniki stanowia najczesciej wariacje metod synchronicznych i asynchronicznych, niejednokrotnie w powiazaniu z nauczaniem stacjonarnym. Róznorodnosc ta zalezna jest od docelowej grupy odbiorców danego kursu oraz od materialu merytorycznego, który ma byc przekazany.

Male i srednie przedsiebiorstwa /MSP/ najczesciej decyduja sie na kursy e-learningowe, których tematyka nie odbiega przewaznie od podstawowych szkolen zawodowych i BHP. Z koniecznosci korzystaja one równiez z gotowych, obecnych na rynku szkolen. Szkolenia tworzone na zamówienie klienta sa duzo drozsze, a MSP poszukuja przewaznie szkolen tanich i dostepnych dokladnie wtedy, gdy sa one potrzebne. Wybierane sa tu najczesciej rozwiazania asynchroniczne. Na rynku przewazaja materialy i programy szkoleniowe przeznaczone dla personelu technicznego, dotyczace korzystania ze standartowych pakietów oprogramowania komputerowego lub szkolenia przeznaczone dla menadzerów, tematycznie zwiazane z marketingiem i nauka jezyków obcych.[8] Programy te sa tez najczesciej wybierane. MSP korzystaja glównie z gotowych platform e-learningowych, dostepnych na serwerach instytucji szkoleniowej, a ich menadzerowie, niestety, niezmiernie rzadko wspieraja rozwój e-learningu w ich wlasnych przedsiebiorstwach.

W duzych przedsiebiorstwach i korporacjach sytuacja ta wyglada znacznie lepiej. Wlasciciele tych przedsiebiorstw dostrzegli korzysci plynace z podnoszenia kwalifikacji pracowników metodami e-learningowymi. Najczestsza motywacja wdrozenia tego typu szkolenia w ich firmach jest oszczednosc czasu, poniewaz uczestniczacy w nich pracownicy nie musza odrywac sie od swoich obowiazków; brak dezorganizacji pracy, gdyz szkolenie internetowe pozwala na uczestniczenie w nim w dowolnych, dogodnych zarówno dla bioracych w nim udzial jak i dla biznesu porach; mozliwosc monitoringu wyników i postepów w nauce pracowników; mozliwosc przeszkolenia duzej grupy w systemie, który nie zaklóca toku pracy w danej firmie. Przedsiebiorstwa te czesto korzystaja z rozwiazania bedacego polaczeniem nauczyciela i e-learningu. Duzym firmom w przeciwienstwie do malych znacznie latwiej jest, od strony finansowej, zlecic przygotowanie szkolenia odpowiadajacego profilowi firmy.[9] Redukcja kosztów zwiazana z brakiem koniecznosci wynajecia odpowiedniej sali, dojazdu na szkolenia, oplacenia trenera, ma podobne znaczenie jak w przedsiebiorstwach mniejszych.

Dla bioracych udzial w szkoleniach niewatpliwa korzyscia moze byc indywidualizacja programu, dopasowanie go do ich potrzeb i mozliwosci pod wzgledem merytorycznym jak i organizacyjnym, jak równiez mozliwosc biezacej weryfikacji tresci szkoleniowych w praktyce zawodowej. Pracownik moze korzystac ze szkolen równiez doraznie, w sytuacjach, gdy jakas informacja jest mu potrzebna. Niejednokrotnie program szkolenia pozwala mu na samodzielny wybór tematów, co pozwala na unikniecie koniecznosci zapoznawania sie z zagadnieniami, które sa juz mu znane. Z drugiej strony samodzielna nauka pozwala na powtórzenie lub dokladniejsze przestudiowanie niezrozumialych zagadnien. W przypadku tradycyjnych szkolen zadawanie pytan bywa czasami dla ich uczestników klopotliwe. Forma e-mailowa sprawia, ze sluchacze smielej pytania takie zadaja, a odpowiedzi instruktorów trafiaja tylko do tych, którzy sa nimi rzeczywiscie zainteresowani.[10]

        Z duzym zainteresowaniem spotyka sie równiez szkolenie mieszane, tzw. b-learning, blended learning, czyli polaczenie kursów elektronicznych z tradycyjnym szkoleniem grupowym lub z sesjami indywidualnymi odbywajacymi sie w swiecie rzeczywistym.[11]

Tutaj zadaniem czesci elektronicznej jest dostarczenie uczestniczacym w niej niezbednej wiedzy, oraz wyrównanie jej poziomu pomiedzy poszczególnymi kursantami. Jest to zarazem czesc przygotowujaca do spotkania z trenerem. Spotkanie to bardzo czesto poprzedzone jest testem z zakresu przyswojonego materialu, podanego uczestnikom w czesci szkolenia elektronicznego. Druga czesc ma charakter treningu praktycznego, warsztatów badz pleneru. Jest to najczesciej seria cwiczen, umozliwiajaca zastosowanie wczesniej zdobytej wiedzy teoretycznej.

        B-learning czesto znajduje zastosowanie podczas treningów miekkich kompetencji, zwiazanych ze sprawnym zarzadzaniem soba oraz skuteczna realizacja wlasnych celów, czy tez zleconych zadan podczas interakcji z innymi ludzmi.[12]

Kompetencje te scisle zwiazane sa z dzialaniami w sytuacjach interpersonalnych, a na ich rozwój skladaja sie trzy zasadnicze aspekty: behawioralny - zachowania jednostki w sytuacjach spolecznych, aspekt poznawczy i aspekt motywacyjny. Miekkie kompetencje sa bardzo istotnym skladnikiem kariery zawodowej, znajdujac zastosowanie we wszystkich sytuacjach gdzie konieczna jest praca z innymi ludzmi, gdzie jej efektywnosc zalezna jest od postaw interpersonalnych i cech osobowosci ulatwiajacych nawiazanie kontaktu. Ich rozwój pozwala na zwiekszenie wlasnej wartosci na rynku pracy, zabezpiecza przed nieoczekiwanym spadkiem atrakcyjnosci wlasnej osoby na tym rynku, generalnie umozliwia wejscie na rynek pracy, utrzymanie sie tam oraz osiagniecie sukcesu zawodowego.

        Kompetencje te moga byc rozwijane w toku treningu, który powinien miec postac interpersonalnego, o charakterze praktycznych cwiczen. E-szkolenia moga znalezc zastosowanie podczas realizacji celów poznawczych i motywacyjnych treningu miekkich kompetencji. Moga równiez tworzyc sytuacje pomocne w ksztaltowaniu cech osobowosci bedacych skladnikiem rozwoju celów behawioralnych, szczególnie poprzez odpowiednia forme szkolenia. Bardzo uzyteczny tutaj staje sie trening komunikacji interpersonalnej przy uzyciu nowoczesnych technologii, w tym metod elektronicznej komunikacji, wykorzystywanej zarówno w zyciu codziennym jak i w pracy zawodowej.

        Szkolenia mieszane pozwalaja na znaczne skrócenie czasu nauki, a zarazem na budowanie kompetencji bez koniecznosci opuszczania miejsca pracy na dluzszy czas. Czesc elektroniczna stanowi przygotowanie do szkolen interakcyjnych i behawioralnych. E-szkolenia moga stanowic równiez wsparcie potreningowe, gdzie trener, korzystajac z platformy e-learningowej i elektronicznych narzedzi komunikacji, jest w stanie udzielic istotnych wskazówek oraz odpowiedziec na pytania uczestników juz po przejsciu przez nich wstepnych szkolen elektronicznych, oraz treningów behawioralnych. Szkolenie elektroniczne udostepniaja jednoczesnie dogodna forme monitoringu efektów szkolen, gdzie elektroniczne testy wiedzy sa w stanie równiez dac kursantowi informacje na temat skutecznosci i efektywnosci przyswojenia wiedzy. Odpowiednie moduly kursu elektronicznego moga znalezc zastosowanie, jako harmonogram pracy nad rozwojem danej umiejetnosci, na przyklad poprzez dziennik treningowy, stymulujacy systematycznosc, inne sa w stanie dostarczyc narzedzia do planowania sposobu wykorzystania nabytej wiedzy w sytuacjach praktycznych.

        Kolejna, bardzo istotne grupa odbiorców metody e-learningowej to nauczyciele i studenci. Z punktu widzenia nauczycieli chcacych poglebiac wiedze, wada tradycyjnych studiów podyplomowych jest ich wysoki koszt, na który sklada sie czesne, dojazdy, noclegi i wyzywienie, slaby dostep do potrzebnej literatury poza osrodkami akademickimi, trudnosc pogodzenia pracy zawodowej z koniecznoscia uczestniczenia w zajeciach w terminach wyznaczonych przez uczelnie.[13]

Niewatpliwie korzystnym czynnikiem dla rozwoju metod e-learningowych wykorzystywanych w ksztalceniu nauczycieli, bylo pojawienie sie w ofercie wielu uczelni studiów podyplomowych kierunków przygotowujacych do wykorzystywania technologii informatycznej w nauczaniu róznych przedmiotów. Dzieki temu coraz wieksze grupy nauczycieli róznych przedmiotów maja szanse nauczenia sie sposobu wdrazania technologii informacyjnych do wlasnej pracy dydaktycznej. Tak przygotowani nauczyciele sa w stanie odkryc korzysci z metody e-learningowej pozwalajacej na dalsza edukacje, która staje sie dla nich atrakcyjniejsza ze wzgledów finansowych, czasowych, organizacyjnych, jak równiez niewymagajacej od nich systematycznych wyjazdów do siedziby uczelni. Niestety, skala tego zjawiska jest ciagle niewystarczajaca. Nie wszystkie uczelnie sa w stanie zaakceptowac metody e-learningowe, pozostajac przywiazanymi do tradycyjnej koncepcji szkolenia, polegajacej na bezposrednim kontakcie pomiedzy uczniem a wykladowca, oraz pozostajac w przeswiadczeniu, ze polaczenie Np. nauk humanistycznych z informatyka nie moze byc dobrym rozwiazaniem. Czesto tez techniki e-learningowe traktowane sa wylacznie, jako uzupelnienie, badz tez uatrakcyjnienie tradycyjnych metod.

Na szczescie tendencje te powoli ustepuja miejsca pomyslom bardziej nowatorskim i stopniowo coraz wiecej uczelni angazuje sie we wdrazanie e-nauczania. Dzieki temu dostosowuja one swoja oferte edukacyjna do istniejacych potrzeb, rozwijajac narzedzia edukacyjne i uzupelniajace sie nawzajem metody, które moga byc wykorzystywane na studiach dziennych, wieczorowych i podyplomowych. Istnieja hipotezy, iz wprawdzie studia stacjonarne nigdy nie zostana calkowicie zastapione przez studia elektroniczne, aczkolwiek e-learning ma szanse stopniowego wypierania studiów zaocznych.[14]

Tworzenie platform e-learningowych na wyzszych uczelniach przynosi wiele korzysci dla nich samych. Dzieki niemu powstaja bazy wiedzy przydatnej do przygotowywania sie do zajec, slowniki fachowej terminologii, gotowe rozwiazania laczace dana porcje wiedzy z odpowiadajacym jej testem i systemy automatycznie oceniajace wyniki tych testów. Powstaja mechanizmy, które w szybki i wygodny sposób pozwalaja na przesylanie zarówno prac studentów jak i informacji zwrotnych plynacych od wykladowców, zamieszczania i udostepniania archiwów wykladów jak i prac studentów, które moga byc wykorzystane pózniej, jako material dydaktyczny, pomocny do przeprowadzania dalszych zajec.

Studenci korzystajacy z technologii e-learningowych niejednokrotnie osiagaja wyzsze wyniki niz studiujacy w tradycyjny sposób. Obserwacje pokazuja, iz ci pierwsi czesciej komunikuja sie ze soba, dyskutujac na tematy zwiazane ze studiami i wymieniajac miedzy soba materialy dydaktyczne oraz wykazuja sie ich wiekszym zrozumieniem i elastycznoscia spostrzegania problemów.[15] Taka forma studiowania okazuje sie tez byc dla nich bardziej atrakcyjna i korzystna. Coraz wiecej polskich, panstwowych i prywatnych uczelni oferuje rozwiazania e-learningowe dla swych studentów. Sa to oferty zróznicowane pod wzgledem zaawansowania, od zwyklego udostepniania materialów edukacyjnych w formie elektronicznej, po kompletne systemy nauczania. Przykladowe e-learningowe platformy edukacyjne dostepne dla studentów to: Centrum Edukacji Niestacjonarnej Politechniki Gdanskiej, Centrum ksztalcenia internetowego w Wyzszej Szkole Ekonomiczno-Humanistycznej w Bielsku-Bialej, Centrum Nauczania Zdalnego Uniwersytetu Szczecinskiego, Centrum Otwartej Edukacji Multimedialnej Uniwersytetu Warszawskiego, Osrodek Ksztalcenia na Odleglosc OKNO Politechniki Warszawskiej czy tez System nauczania przez Internet SGH.[16]

E-learning to zdecydowanie atrakcyjna, tansza i szybsza metoda doskonalenia kwalifikacji i kompetencji, która z cala pewnoscia w ciagu najblizszych lat bedzie zyskiwac na znaczeniu. Juz obecnie znajduje ona szerokie zastosowanie zarówno w firmach chcacych szkolic swoich pracowników jak i w instytucjach edukacyjnych. Metody e-learningowe przez caly czas rozwijaja sie, oraz ulegaja modyfikacji. Pojawiaja sie nowe ich wariacje i odmiany. W chwili obecnej powstaja nowe techniki pozwalajace na korzystanie z tego typu kursów, na przyklad przy pomocy urzadzen przenosnych: laptopów, smartfonów i palmtopów.

Powstaje tez coraz wiecej platform softwarowych wykorzystywanych przez e-edukacje, dopasowywanych do potrzeb instytucji oferujacych takie szkolenia, firm korzystajacych z metod e-learningowych oraz samych studentów. Unia Europejska wspiera edukacje elektroniczna znacznymi srodkami finansowymi, co zdecydowanie przyspieszy jej rozwój w ciagu najblizszych kilku lat. Na uczelniach rosnie baza zdygitalizowanych materialów dydaktycznych dostepnych dla potrzeb edukacji, pojawia sie tez coraz wiecej kierunków studiów oraz róznych kursów, które mozna zglebiac poprzez Internet. Rosnie liczba wykladowców, nauczycieli i specjalistów w tej dziedzinie. Przygotowywane sa rozporzadzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyzszego, które dokladnie ureguluja kwestie e-studiów. E-learning wkracza w zycie, przynoszac komfort i nowe mozliwosci w doskonaleniu kwalifikacji i podnoszeniu kompetencji, stajac sie nie tyle edukacja jutra, co edukacja dnia dzisiejszego.

 1. Aleksander Czech , Na globalnym rynku pracy , www.wokolkariery.pl
 2. Józef Pólturzycki, Aktualnosc problemów edukacji ustawicznej, www.e-mentor.edu.pl
 3. Mariusz Sicinski, Kwalifikacje czy kompetencje, Edukacja i Dialog, Nr 9 (152)
 4. Pawel Smólka, B-Learning, E-Learning, i M-Learning a rozwój miekkich kompetencji, www.miekkie-kompetencje.pl
 5. Czym jest e-learning, www.e-learning.infor.pl
 6. eLearning - nowe mozliwosci, www.learning.pl
 7. Distance Learning, www.learning.pl
 8. Graham Attwell, e-Learning i Male i Srednie Przedsiebiorstwa, www.elearningeuropa.info
 9. NetWorld Akademia, Kompendium Wiedzy o Sieciach, Marzec 2003 Nr 5
 10. Wykorzystanie TWL przez Call Center, www.learninglab.pl
 11. Pawel Smólka, B-Learning, E-Learning, i M-Learning a rozwój miekkich kompetencji, www.miekkie-kompetencje.pl
 12. Dyjecinska i Smólka, 2006, www.miekkie-kompetencje.pl
 13. Zbigniew Osinski , E-learning w ksztalceniu i doskonaleniu nauczycieli, Gazeta IT nr 9 (39),
 14. Ewa Miller-Stefanska, Studia Online, Magazyn Internet 09/2001\
 15. Zbigniew Osinski, E-learning w ksztalceniu i doskonaleniu nauczycieli, Gazeta IT nr 9 (39)
 16. Dariusz Nojszewski, Platformy e-learningowe w polskich instytucjach edukacyjnych, www.e-mentor.edu.pl