Startopdracht persoonlijk ontwikkelplan

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Woorden die eindigen op 't' en 'd' zijn best lastig uit elkaar te halen. Gelukkig was alleen dit voor mij moeilijk, maar heb veel geoefend om het te verbeteren. Na de diagnostische toets op de Leeuwenburg bleekt dat er meerdere punten niet goed te zijn zoals: grammatica en werkwoordspelling. Tot mijn verbazing heb ik werkwoordspelling slecht gemaakt, maar ik had die dag 3 uurtjes geslapen misschien komt het doordat…

Wat ga je wanneer doen met betrekking tot Nederlands?

Had een voldoende voor Nederlands diagnostische toets op Fraijlemaborg, maar ik vond toen ook al dat het wel beter kon (Fraijlemaborg). Op Leeuwenburg had ik tot mijn teleurstelling een onvoldoende. Dit heb ik te danken aan mezelf. Ik maakte onnodige fouten en had die dag ook slecht geslapen misschien kon ik daardoor niet logisch nadenken. Toch zal dit incident geen excuses zijn voor mijn onvoldoende en ik zal het zo snel mogelijk verbeteren. Ik ga op verschillende sites oefenen en zal de aanbevolen cursus bijeenkomen.

Engels

Opvallende punten uit de toets:

Past simple en present simple vond ik moeilijk. Ik was het helemaal vergeten, maar ook hiervoor heb ik veel geoefend. Gelukkig heb ik het alsnog gehaald.

Wat ga je wanneer doen met betrekking tot Engels?

Zit hard te leren voor het vak Engels. Heb Engelse leerboeken gekocht die ik goed doorneem en maak daarbij verschillende opgavens. Ik kijk ook meer Engels talige films met Engelse ondertitelingen.

Momenteel gaat het best goed met Engels, ik hoor vaak van mijn lerares dat mijn Engels nu op het juiste niveau is. Ik zal door gaan met extra oefenen voor Engels. Na een tijdje kan het zo zijn dat ik weer een achterstand heb, want helaas heb ik te weinig Engels gekregen bij MBO en heb de basis van Engels niet goed kunnen leren. Gelukkig heb ik toch dit jaar Engels met een voldoende afgesloten.

Rekenvaardigheid

Opvallende punten uit de toets:

Bijna alle vragen waren te doen dit heb ik te danken aan mijn vooropleiding (MBO).

Wat ga je wanneer doen met betrekking tot Rekenvaardigheid?

Rekenen is mijn sterkste vak en dat was ook te zien bij de diagnostische toets. Hiervoor zal ik niet extra leren. Rekenen vind ik al sinds mijn basisschool leuk. Mijn oude leraren zeiden altijd tegen mij van; kies een opleiding waarbij rekenen veel voorkomt'. En dat heb ik ook gedaan.

Ik ben blij dat ik mezelf niet heb teleurgesteld en het diagnostisch toets heb gehaald.

Studiekeuze/motivatie

Opvallende punten (zie onderstaande CV/motivatieopdracht)

Ik wou gewoon een opleiding met veel rekenen en bedrijfseconomie is de beste die ik kan volgen. Heb ook veel vrienden die al afgestudeerd zijn met HBO BE en zij zijn er tevreden mee. Ze konden snel een baan vinden en dit motiveert mij enorm om mijn opleiding af te maken.

Wat ga je wanneer doen met betrekking tot Studiekeuze/motivatie?

Economische crisis motiveert mij enorm! Je hoort, je leest, je ziet dat men zonder een goed diploma moeilijk een baan kan vinden. Nu de werkloosheid stijgt, is het beste om door te studeren. Met mijn HBO diploma zal ik makkelijker een baan vinden dan met mijn MBO diploma.

Samenwerken

Opvallende punten uit de ontvangen feedback in de werkplaats (of uit het verleden):

In blok 3 tijdens ons project hadden we de taakverdeling slecht ingedeeld. De ene maakte veel meer dan de andere. Hoewel we niet tijdig hebben ingegrepen hebben we wel van onze fouten geleerd. In blok 4 ging alles z'n gangetje en gelukkig hebben we van onze fouten kunnen leren.

Vooral in blok 4 gingen we veel meer vergaderen en we probeerden tijdens onze vergaderingen zo goed mogelijk aan elkaar te luisteren. Wij probeerden ook met alle opdrachten zo goed mogelijk samen te werken, zodat ieder snapte wat er gaande is.

Actieplan: welke concrete acties ga je wanneer uitvoeren en hoe weet je dat je aan het eind tevreden kunt zijn (bewijs)?

Als we niet aan het plan van aanpak kunnen voldoen, dan zal ik snel enkele maatregelingen nemen om het goed te zetten. Het wordt al snel duidelijk of samenwerking goed is, je moet samenwerking uitermate serieus nemen. Als ik niet tijdig ingrijp kan het me fataal worden door een onvoldoende te scoren. Wanneer ik een voldoende scoor ben ik te vrede.

Je studiemotivatie

BE is een opleiding die zich specificeert op rekenen. Ik denk dat ik meer thuishoor op dit gebied en hoop dus ook mijn diploma voor deze opleiding te halen.

Accountancy was mijn eerste studie keus, omdat er veel rekenen voorkomt. Ik ben naar opendagen geweest van AC & BE en ik vind BE interessanter dan AC, omdat je bij BE veel meer mogelijkheden hebt dan bij AC. Opleiding CE is totaal niet wat ik wil gaan studeren, omdat er veel te weinig rekenen voorkomt.

Ik heb voor een voltijd opleiding gekozen, omdat ik toch niet zo veel te doen heb. Ik werk nauwelijks en het enige wat ik doe is veel sporten en naar school gaan.

Ik vind dat de locatie van de school goed bereikbaar is. Mijn reistijd vanuit huis is 45 min.

Ik vind dat mijn kansen redelijk groot zijn als ik mijn HBO opleiding af heb gemaakt, tenminste als het economie van Nederland niet instort. Bedrijfseconomie is een brede opleiding met veel mogelijkheden. Als ik niet te lui word en gewoon op tijd begin met het leren of maken van opdrachten dan zal alles wel goed komen.

Na mijn HBO wil ik een goede baan vinden, die goed aansluit op mijn kwaliteiten en mijn opleiding.

Korte Uitleg waarom ik van HVA Fraijlemaborg naar HVA Leeuwenburg ben gekomen:

Ben mijn HBO BE opleiding begonnen op HVA HES Fraijlemaborg, het ging eerste 6 maanden wel goed alleen na 6 maanden kregen we alleen maar theorie toetsen en geen projecten meer, wat mij te veel werd. Een vriend van mij studeerde ook BE 1ste jaar op HVA Leeuwenburg en zei van dat zij meer projecten kregen en niet zoveel toetsten als die van Fraijlemaborg. Kort daarna ben ik van school veranderd en ben blij dat hij gelijk heeft.

Competenties + leerdoel

Communiceren

Leerdoel à Het is belangrijk om goed te kunnen communiceren, want je wilt namelijk dat die gene die luistert jou begrijpt. Het is de bedoeling dat je kunt vertellen wat je wilt vertellen en dat diegene die luistert het begrijpt. Als we in een groep samenwerken, moeten we goed kunnen communiceren, want het gaat dan om een gezamenlijk project. Dus ieder heeft zijn baten ermee. Door goed te kunnen communiceren, kan je ook soepeler aan de slag. Alles wordt snel duidelijk en hierdoor zullen er geen misverstanden voorkomen.

Ik vind dat ik meer moet communiceren met mijn klasgenoten. Helaas kan ik bijna geen namen van mijn klasgenoten en met sommige heb ik niet eens gecommuniceerd. Ik vind wel dat ik een goed band heb met mijn projecten genoten, maar met mijn klasgenoten moet het veel beter zijn. Dus mijn doel is om beter te communiceren met elke klasgenoot.

Ondernemend gedrag

Leerdoel à Ik vind dat ik veel eerder moet beginnen met leren. Ik heb altijd het idee dat ik het wel weet, maar als het erop neer komt weet ik het dus niet. Ik moet mezelf testen af en toe of ik het wel weet en indien nodig tijdig beginnen met leren.

Van alle vakken die we al gehad hebben moet ik ook een steekproef uitvoeren en kijken of ik het nog steeds weet. Op deze manier kan ik mezelf testen hoe ik ervoor sta.

Vakkundigheid

Leerdoel à Tijdens de lessen word er vaak vragen gesteld aan de klas en vaak weet ik het antwoord wel, maar zeg toch niks. Ik vind dat ik meer van mezelf mag laten zien. Vaak ben ik onzeker en heb geen zelfvertrouwen. Ik moet mijn zelfvertrouwen terug winnen en vaker van mezelf laten horen.

Ontwikkelingsgerichtheid

Leerdoel à Voordat mijn opleiding is afgerond wil ik aan alle eisen voldoen wat men van mij verwacht. Ik wil mezelf zo goed mogelijk ontwikkelen voor het bedrijfsleven, zodat ik later hiervan geen last zal krijgen. Ik ga er vanuit dat ik mijn opleiding zo goed mogelijk zal gaan afronden. Mijn slechtste gewoontes moet ik ook afleren en dat is te laat slapen. Hierdoor maak ik onnodige fouten dat ik normaal niet maakt en zo maak ik het ook voor mezelf moeilijker wat totaal niet nodig is.

Ik had er moeite mee om 's morgens op tijd te komen. Ik hoorde te veel van anderen dat ik te laat kwam en dat ik dan bepaalde dingen miste hierdoor. Ook mijn coach waarschuwde me om op tijd te leren komen, zodat ik later in het bedrijfsleven geen last zal gaan krijgen.

Taken:

Mijn taak is om eerder uit bed te gaan en op tijd van huis te vertrekken. Mijn taak is ook om op tijd te leren slapen. Helaas ben ik 's nachts fitter dan 's morgens. Ik kan dit helaas niet veranderen.

Activiteiten:

Ten eerste heb ik per dag minimaal 6 uurtjes slaap nodig indien ik die dag niet heb gesport. Als ik die dag heb gesport dan heb ik minimaal 8 uurtjes slaap nodig, dus door hier rekening mee te houden kan ik op tijd gaan slapen. Ten tweede gebruik ik 2 alarm wekkers in plaats van 1. De ene is vlakbij naast mijn bed en de andere is ver van mijn bed. Eerst gaat het alarm wekker naast mijn bed af en 5 minuten later gaat de andere af. De eerste zet ik ogen dicht uit, maar voor de 2de moet ik opstaan en dan word ik wakker.

Door deze twee activiteiten goed uit te voeren kan ik 's morgens op tijd komen.

Resultaten:

Het resultaat is dat ik op tijd kan opstaan en vertrekken. Het enige wat ik moet gaan doen is minimaal 1 van de 2 activiteiten goed uitvoeren. Krijg ook geen kritiek meer voor te laat komen integendeel geef ik kritiek uit aan andere die te laat komen.

Vertaal dit naar minimaal 3 SMART geformuleerde leerdoelen voor semester 2.

Specifiek:

Ik wil op tijd leren komen. Door dit probleem hebben de leraren en mijn klasgenoten er last van.

Het probleem begint met te laat slapen en gaat als kettingreactie door met het te laat opstaan, missen van de bus en de trein. Door rekening mee te houden met deze effecten wil ik eerder gaan slapen en dit voorkomen.

Meetbaar:

Door mijn 2 activiteiten goed uit te voeren werd het als snel duidelijk of het effect had. Het was te meten door de positieve reacties van die gene die er kritiek op hadden.

Acceptabel:

Het is een belangrijke kwestie dat verbeterd moest worden voor een betere persoonlijkheid. Het ging hierbij om of ik mezelf kon passen bij een slechte persoonlijkheid. Het is dus niet acceptabel als het een slechte persoonlijkheid is, dus moest het zo snel mogelijk verbeterd worden.

Realistisch:

Mijn doel om op tijd op school te komen 's morgens is makkelijk haalbaar. Het is kwestie van discipline waaraan er aangehouden moet worden voor succes. Het zal zeker gunstiger zijn voor me op den duur door mezelf te verbeteren.

Tijdgebonden:

Ik was per direct begonnen met het verzinnen van een oplossing na de waarschuwing van mijn coach. Na het uitvoeren van de 2 activiteiten duurde het 3 dagen voordat ik eraan wende.

Beschrijf ten slotte kort per leerdoel:

Resultaat gericht:

Mijn probleem werd snel duidelijk en hoorde gelijk al kritiek. Ik moest het zo snel en doelgericht mogelijk verbeteren. Na het ontdekken van 2 manieren om het op te lossen en na het uitvoeren ervan werd het al binnen 3 dagen met succes beloond. Ik had er 3 dagen nodig om te wennen aan mijn aanpassingen, vooral vroeg slapen ging moeilijk.

Ik was al per direct begonnen met het verzinnen van een oplossing na de kritiek van mijn coach. Ik ging eerst surfen op het internet en zocht naar een oplossing. Op een site las ik dat ik min 6 uurtjes slaap nodig had op een normale dag en 8 uurtjes slaap op een drukke dag. Ik vroeg ook aan mijn vrienden of zij hetzelfde probleem hadden en één van mijn vriend adviseerde mij om 2 wekkers te gebruiken om wakker te worden.

De oplossing zoeken proces duurde 2 dagen en eraan wennen duurde 3 dagen, dus binnen 5 dagen was het probleem opgelost.

Mijn coach kan mij feedback geven of ik op tijd kom. Door haar kritiek heb ik me aangepast, dus zij lijkt mij de beste persoon voor feedback. Ook mijn medestudenten kunnen feedback geven over te laat komen, maar zij moeten dan ook niet te laat komen.

Het was gelukkig geen moeilijke probleem, want het is in 5 dagen verholpen.

  1. welke gedragscriteria (zie de competenties op Studynet!) passen bij het werken aan dit leerdoel;
  2. wat ga je doen om dit gedrag de komende tijd te oefenen en wanneer ga je dit doen;
  3. Tip: Gebruik daarbij waar mogelijk opdrachten uit de werkplaats of andere onderwijssituaties;

  4. hoe ga je feedback verzamelen op je gedrag en je producten, zodat je je ontwikkeling in het digitaal portfolio en tijdens het beoordelingsgesprek kan onderbouwen.

Tip: Gebruik daarbij waar mogelijk opdrachten uit de werkplaats en feedback van je medestudenten en docenten.