Over duitse tweelingzusjes

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Typering Boek

Het verhaal gaat over Duitse tweelingzusjes, genaamd Lotte en Anna. De zusjes zijn gescheiden van elkaar, sinds de dood van hun ouders. Anna wordt meegenomen door hun grootvader naar een klein boerendorpje, en Lotte, die tbc* heeft, wordt met hun tante mee naar Nederland genomen, om daar aan te sterken, dus beter te worden. Na zeventig jaar zien ze elkaar weer in een kuuroord in Spa.

  • Bron Wikipedia: 'Tuberculose is een ernstige, soms besmettelijke bacteriële infectieziekte veelal veroorzaakt door Mycobacterium tuberculosis.'

Motto Verklaring

Voor mijn moeder en Maria Hesse

Die welt ist weit, die

Welt ist schön, wer

weiss os wir uns wiedersehen.

Vertaling:

De wereld is groot, de wereld is mooi, wie weet of we elkaar nog zien.

Het motto geeft een houding tegenover de twee zusjes, die niet weten of en wanneer ze elkaar zullen weerzien, ook omdat de oorlog er tussen in valt. Doordat ze beide nieuwe opvoeders hebben gekregen hebben hen de zusjes nooit veel informatie gegeven over het verblijf van de ander.

Titelverklaring

De titel van het boek luidt: 'De Tweeling'. De tweeling bestaat uit Lotte en Anna. Ze zijn beide Duitse meisjes en in Nederland en Duitsland gescheiden opgegroeid, door de dood van hun ouders.

Nederland en Duitsland waren vroeger samen ook goed verbonden. Dus je zou kunnen zeggen dat Lotte en Anne helemaal uit elkaar zijn gegroeid tot twee aparte landen. Nederland en Duitsland dus. Door de Tweede Wereldoorlog!

Citaat, pagina 21:

'Hoort u eens, Herr bamberg,' zegt hij, 'ik zoek een meisje dat de rol kan spelen van een arm kind dat is verdwaald in het bos. Nu dacht ik aan een van uw dochters...' 'Wie van de twee had u op het oog?' 'Wie is de oudste?' 'Ze zijn even oud.' 'Ah, een tweeling... curieus...' 'Wie had u op het oog?' herhaalt de vader.'

Overigens vind ik de titel ook goed gekozen, want het weergeeft het hele verhaal.

Waar/Wanneer speelt het boek zich af?

Het boekt speelt zich grotendeels af in het Thermaal Instituut in Spa. Rond de jaren '90, want Lotte en Anne maakten rond hun twintigste jaar zoiets de Tweede Wereldoorlog mee. Het speelt zich ook af in verschillende restaurants en eethuizen in Spa.

Eerst wonen Lotte en Anne samen in Keulen, maar na de dood van hun ouders worden ze gescheiden. Anna gaat naar Spa, maar zij heeft niet echt een vaste woonplaats. Ze trekt als zuster mee naar alle gewonden.

Lotte wordt meegenomen naar Nederland, precies zijnde in Hilversum. Daarna verhuist ze naar Den Haag en woont ze daar samen met Ernst.

Citaat, pagina 11:

'Wat had een Duitse hier te zoeken, in Spa, waar op ieder plein, in ieder plantsoen een monument stond met in steen gebeitelde lijsten van gevallenen uit twee wereldoorlogen?'

Tijd

Lotte en Anna verblijven samen in week in het kuuroord in Spa, waar ze alle verhalen aan elkaar vertellen. Dit is rond 1992. Het verhaal begint dus rond 1920, de periode voor en na de Eerste Wereldoorlog. Maar het speelt zich ook af in het Interbellum*.

Ze vertellen alles aan elkaar rond 1992, daar zijn ze rond de zeventig jaar. Het verhaal begint dus dan rond 1920.

Het verhaal loopt eigenlijk het hele verhaal chronologisch, met uitzondering van vele flashbacks die wijzen op het verleden van de tweelingzussen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).

  • De periode tussen de 2 wereldoorlogen in. Tussen WO1 en WO2.

Citaat, pagina 93:

'De eerste maand van het jaar 1933 was bijna ten einde toen Anna uit een raam op de eerste verdieping keek en in de diepte, daar waar in het centrum van het dorp twee wegen elkaar kruisten, een reusachtige vlag zag hangen.'

Citaat, pagina 124:

'Alles was normaal, de zon scheen, het was winter, 1936 liep ten einde, 1922 was onvoorstelbaar lang geleden. Haar eerste zes levensjaren en degenen die er deel van hadden uitgemaakt waren spoorloos, er was niets dat aan hun bestaan herinnerde.'

'Lotte lag in de tuin, in een withouten prieeltje dat op een draaibare as rustte, zodat het naar believen in de richting van de zon of juist ervan af kon worden gedraaid. Languit in bed draaide ze mee met de weersomstandigheden - haar smalle gezicht op een wit, met kant afgezet kussen.'

'De aartsbisschop van Paderborn zoekt een jonge vrouw die zijn bejaarde huishoudster op den duur zou kunnen vervangen. Hij wil haar laten opleiden aan een instituut in Keulen waar de dochters van gefortuneerde families leren een huishouding met dienstbodes en knechten te leiden. Een school voor dames...' Hij lachte ironisch.'

Thema

Het thema van het boek luidt: 'Hereniging'. De tweelingzussen Lotte en Anna worden uit elkaar gehaald na de dood van hun ouders. Zeventig jaar daarna worden ze weer herenigd met elkaar in een kuuroord in Spa. Daar vertellen ze alles aan elkaar wat ze hebben meegemaakt. De hereniging werd door allerlei dingen onmogelijk gemaakt. In het begin wilt Anna wel een hereniging, maar Lotte niet. En toen was het al bijna te laat...

Citaat, pagina 416:

'Die drie woorden, ogenschijnlijk zo simpel, voor Lotte zo revolutionair, verdrongen zich in haar keel alsof ze ze er alsnog - nu het te laat, te laat, te laat was - uit wilde gooien. In plaats daarvan begon ze te huilen, geruisloos en discreet, geheel in overeenstemming met de sfeer in de Salle de Repos. Waarom was ze al die tijd blijven steken in de houding van verzet die ze al in hetbegin had aangenomen? Hoewel ze allengs meer en meer begrip voor Anna had gekregen, en sympathie, was ze moedwillig, halsstarrig, blijven steken in ongenaakbaarheid. Uit misplaatste, niet eens voor Anna bedoelde, wraak?'

Opbouw

Het boek heeft 418 pagina's. Het bestaat uit drie delen en de delen hebben elk een paar hoofdstukken, namelijk:

  • Deel 1 Interbellum Blz. 11 - 160
  • Aantal hoofdstukken à 10 hoofdstukken.

  • Deel 2 Oorlog Blz. 163 - 350
  • Aantal hoofdstukken à 10 hoofdstukken.

  • Deel 3 Vrede Après le déluge encore nous Blz. 353 - 418

Aantal hoofdstukken à 4 hoofdstukken.

Het verhaal loopt chronologisch, met uitzondering van de vele flashbacks die wijzen op het verleden van de tweelingzussen tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).

Die flashbacks worden veroorzaakt doordat als Lotte en Anna weer met elkaar herenigd worden in het kuuroord in Spa, hun levensverhalen tegen elkaar vertellen. Het is een realistisch verhaal, want het kan alle tweelingzussen op aarde overkomen.

Het perspectief is betrouwbaar, want je ziet alles door de ogen van Lotte en Anna.

Citaat, pagina 195:

'Een blik op het profiel van Martin bracht haar terug in 1940 - de tijden waren veranderd, niet omkijken.'

Stijl

Zelf vind ik dat de schrijver geen moeilijke / ingewikkelde woorden gebruikt. Wel komen er veel woorden in het Duits en in het Frans in voor. Sommige zinnen zijn een beetje langdradig, maar als je het verhaal leest, merk je er niets meer van.

Voorbeelden à

Citaat, pagina 12:

'Excusez moi madame...' Met een lichte stembuiging, in moeizaam schools Frans, wendde de vrouw zich onverhoeds tot Lotte. 'C'est permis... dat wij... van dit water drinken?' De geschiedenis die volgt was er waarschijnlijk niet geweest als Lotte ook in het Frans had geantwoord. Maar in een opwelling van roekeloosheid zei ze: 'Ja, das Wasser können Sie trinken.'

Citaat, pagina 101:

'Ça vous a plu?' vroeg de serveerster, zich glimlachend naar hen toe buigend. 'Non, non, je ne veux plus,' zei Lotte haastig. Anna begon te lachen. 'Ze vraagt of je het lekker vond.' Ja, natuurlijk vond Lotte het lekker. Ze bloosde.'

Inleiding/Slot

Inleiding:

'Meine Gute, wat is dit hier, een sterfhuis?' Lotte Goudriaan schrok wakker uit een behaaglijke sluimer, een lichte verdoving: oud zijn en toch je lichaam niet voelen. Door haar oogharen volgde ze de ronde gestalte die, naakt als zijzelf onder een badjas van onschuldig lichtblauw, de deur luidruchtig achter zich sloot. Met zichtbare tegenzin schommelde de vrouw de schermige rustzaal binnen, tussen twee rijden bedden door die leeg waren, op dat ene na waarop Lotte lag - haar lichaam een oude, langdradige ziektegeschiedenis tussen smetteloze lakens.

Commentaar:

'De zussen ontmoeten elkaar hier in het kuuroord in Spa. Ze zijn daar nog een aantal weken samen en in Spa vertellen ze elkaar ook hun geschiedenis van wat ze allebei hebben meegemaakt. Als je dit leest, wil je al verder lezen, want je bent benieuwd wat ze allemaal hebben meegemaakt en hoe het vroeger was met hun...'

Slot:

'Haar blik viel op de flessen mineraalwater en de toren van plastic bekertjes. Nog hoorde ze Anna in schools Frans vragen 'C'est permis... dat wij van dit water drinken?' En weer hoorden ze zichzelf antwoorden, uit een intuïtie waarvan ze de gevolgen pas nu aanvaardde: 'Ja, das Wasser können Sie trinken.' 'Nee...' herhaalde ze, de vrouw uitdagend aankijkend, 'ik ben... ze is mijn zuster.'

Commentaar:

'Hier zie je dat Anna is overleden. Lotte heeft nooit toegegeven dat ze zussen zijn. Ze wilde het eigelijk niet weten. Ze hebben alles over hun levens verteld.

Het stukje van het water drinken kwam in het begin van het boek er ook al in voor. Zo zie je dat de zussen niets zijn veranderd. Het is een gesloten einde, want op het laatste geeft Lotte toch toe dat ze zussen zijn.'