Enterprice Resource Planning

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Inleiding

In dit rapport wordt antwoord gegeven op de vraag of het zinvol is voor Dratex om het productieproces met behulp van het ERP-pakket te optimaliseren.

De directie van Dratex is namelijk zeer ontevreden over het productieproces en is van mening dat het productieproces geoptimaliseerd kan worden door middel van ict. De directie heeft Osinga & Partners opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het ERP-pakket.

Wij hebben in dit rapport beschreven wat een ERP-pakket is. Wat zijn de voordelen van een EPR-Pakket en wat de nadelen? Wij hebben dit met elkaar vergeleken en gekeken of het zinvol is voor Dratex om dit systeem aan te schaffen en als het zinvol is om het pakket aan te schaffen wat moet er dan allemaal gebeuren.

Wat is een ERP-pakket

Het begrip ERP staat voor Enterprice Resource Planning. ERP is een software dat zorgt voor een automatische afhandeling van logistieke, administratieve en financiele bedrijfsprocessen. De software zorgt ervoor dat een onderneming één bedrijfsbreed informatie- en managementsysteem nodig heeft. ERP zorgt er ook voor dat het grootste deel van de bedrijfsprocessen geautomatiseerd en geintergreerd kan worden. Bedrijfsbreed kunnen alle gemeenschappelijke gegevens en werkprocessen de informatie delen en beschikbaar maken. ERP is een database waarin alle zakelijke gegevens staat vermeld. Een dergelijk systeem zorgt ervoor dat gegevens bijvoorbeeld klanten en producten maar eenmaal binnen de organisatie ingevoerd te worden.

Een groot probleem van een ERP-systeem is als wanneer er over wordt gegaan op zo'n systeem dat de processen gestructueerd moeten worden binnen de organisatie. Het is daarom belangrijk om daar weloverwogen mee om te gaan.

Wanneer een ERP pakket succesvol geïmplementeerd kan dit leiden tot een daling van de productiekosten en kan er meer kosten bespaard worden. (Summer, 2007, 2)

Voorbeelden van mogelijke pakketen

Er zijn veel verschillende ERP-pakketten. Wij zullen hier een voorbeeld geven van twee mogelijke pakketten.

Allereerst de "Exact Synergy Enterprise" van Exact. Dit pakket zorgt voor structuur in uw bedrijfsproces. Dit bedrijfssoftware platform voor Business Process Management, dat organisatiebreed ingezet kan worden. Exact Synergy Enterprice zorgt ervoor dat uw bedrijfsprocessen worden gestructureerd, intergreert informatiestromen en zorgt ervoor dat de samenwerking met uw medewerkers optimaal verloopt.

Met deze software zullen de bedrijfsprocessen in uw organisatie in een stroomversnelling komen. De inrichting duurt ongeveer 3 dagen. Exact Synergy Enterprice neemt vanuit uw bestaande administratieve software uw gegevens mee, wat heel handig is. Exact Synergy Enterprice zogt voor overzichtelijke analyses en rapportages zorgen voor overzicht. Veel uitgebreide functies zorgen ervoor dat medewerkers en managers de taken snel en gemakkelijk kunnen verdelen over de juiste mensen. [1]

"Isah Business software" dit pakket ondersteund zowel kleine als (middel)grote organisaties. Door gebruik te maken van deze software beschikken oranisaties over belangrijke bedrijfseconomische stuurinformatie zo krijgen ze meer grip op de bedrijfsvoering. De software maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te stroomlijnen en de efficiency binnen de organisatie te vergroten. Hierdoor is er betere service- en klantgerichtheid en kostenbesparing. (

Met de software van Isah kunnen organisaties de gehele productlevencyclus beheersbaar en bestuurbaar maken. De software van Isah is opgebouwd uit drie pijlers:

 • Isah-engineering: voor alle engineeringoplossingen;
 • Isah-ERP: voor het administratief-logistieke en financiele gedeelte van uw bedrijfsvoering;
 • Isah-Service: voor het administreren van al uw serviceactiviteiten. [2]

De voor- en nadelen van een ERP-pakket

Het ERP-pakket kent heel veel punten wat voor een bedrijf voordelen oplevert. Er moet goed nagedacht worden over een aanschaf van een ERP-pakket omdat deze namelijk heel erg duur zijn. Natuurlijk kent een ERP-pakket ook nadelen. In dit hoofdstuk zullen wij de voordelen en nadelen met op papier zetten zodat deze met elkaar vergeleken.

Voordelen van een ERP-Pakket

Zakelijk gezien realiseert een ERP-systeem heel veel essentiële punten, door het maximaliseren van de informatiestromen. Ook de responstijd naar klanten en leveranciers wordt geminimaliseerd. Het grootste voordeel is dat een ERP-systeem dat alles in een groot systeem wordt geïntegreerd. Dit betekend een vermindering van de voorraadniveau en productiviteit en natuurlijk de vermindering van de bedrijfskosten.

Het ERP-systeem is gemaakt om de voordelen van een bedrijf op het gebied van verkoop en distributie, fabricage, kosten, service en administratie. Door de toepassing van ERP-software worden alle bedrijfsprocessen effectiever, efficiënter en flexibeler. Bij een verkooporder kunnen door het ERP-systeem lagere offertes uitgebracht worden, de doorlooptijd verkorten en zo kan er veel beter ingespeeld worden in de wensen van een klant. De ontwikkelingen bij fabricage zorgt ervoor dat de ontwerpen producten sneller gaat en hierdoor eerder met de productie begonnen kan worden. (Sumner, 2007)

Deze software maakt het mogelijk dat sommige gegevens maar eenmalige ingevoerd dient te worden. Zo wordt een ingevoerde verkooporder onder andere verwerkt tot een automatische gegenereerde inkooporder en bijvoorbeeld een automatische geplande personeelsbestand. Wat misschien het allerbelangrijkste is van een ERP-software is dat de kosten aanzienlijk lager worden. [3]

Nadelen van een ERP-Pakket

Een ERP-systeem kan heel erg duur zijn omdat deze natuurlijk moeten aansluiten op de bedrijfsprocessen in de onderneming. Doordoor moeten soms extra software ontwikkeld worden. Wat een voordeel maar ook een nadeel kan zijn is dat je voor je totale bedrijfsautomatisering maar één verantwoordelijke en één aanspreekpunt hebt.

Door grote implementatie van een ERP-systeem en zonder goede voorbereiding en een professionele begeleiding kan dit grote gevolgen hebben. Er moet veel aandacht besteed worden aan werknemers om de bedrijfsprocessen optimaal te kunnen gebruiken. Wat ook een hele enorme klus is dat niet alleen de bedrijfsprocessen maar ook alle artikelgegevens moeten overgebracht worden, daarbij moet er gedacht worden over de gegevens van producten, klanten en leveranciers.[4]

Aanschaf ERP-pakket

In dit hoofdstuk gaan we beoordelen in hoeverre het zinvol is om voor Dratex een ERP-systeem aan te schaffen. Wegen alle voordelen op te de nadelen? En wat moet er gebeuren als Dratex een ERP-systeem aanschafd? De aanschaf van een ERP-systeem is een grote investeringsbeslissing die een bedrijf moet nemen en is te vergelijken met een beslissing voor bijvoorbeeld het bouwen van een nieuw magazijn.

In hoeverre is het zinvol

Door de aanschaf van een ERP-systeem zal de klantgerichtheid aanzienlijk vergroot worden en zal het bedrijf een betere positie op de markt krijgen. Door het systeem kunnen alle afspraken over levertijden kunt u dan duidelijk en goed nakomen. De offertes kunnen goedkoper gemaakt worden. Na de ontvangst van een order zal de opdracht sneller uitgevoerd kunnen worden omdat de bedrijfsprocessen natuurlijk goed op elkaar afgestemd zijn. Alle storingen van machines kunnen nu voor Dratex gemakkelijk beheersbaar zijn.[5]

Omdat alles heel goed afgestemd is zullen er minder fouten gemaakt worden. Want tijd kost geld en binnen Dratex zijn alle bedrijfsprocessor zo slecht op elkaar afgestemd en mede hierdoor is het bedrijf ook in de rode cijfers geraakt. Het is voor Dratex echt zinvol om een ERP-pakket aan te schaffen want Dratex kan dan betere afspraken maken en nakomen en ook nog goedkopere offertes uitbrengen en hiermee kunnen jullie nog beter concurreren met de concurrent en jullie marktpositie verhogen.

Wat moet er gebeuren bij aanschaf

Een implementatie van een ERP-pakket brengt veel tijd en kosten met zich mee. Daarom moet alles zo goed mogelijk met elkaar afgestemd worden.

De taken die gedaan moeten worden bij implementatie:

 • Er zal een projectplan opgesteld moeten worden.
 • Dit plan moet waterdicht zijn.
 • Er moet een analyse plaatsvinden van het bedrijf met een goed werkwijze.
 • Dratex moet zorgen dat de sleutelpersonen educatie krijgen.
 • Oplossingen moeten bedacht worden als iets vastloopt in een proces.
 • De inrichting moet globaal zijn en moet getest worden op de nieuwe werkwijze in het pakket.
 • Daarna zal het pakket een definitieve inrichting krijgen en zal er procedures geschreven worden en getest.
 • De conversie moet gedaan en alles moet systeemtechnisch ingericht worden.
 • Alle personeelsleden zullen een training krijgen.

De implementatietijd zal van ieder bedrijf anders zijn dit heeft temaken met een aantal factoren. Indien er veel processen moet worden geïmplementeerd zal dit veel tijd kosten. De hoeveelheid mensen, de ingewikkeldheid en maatwerk in het proces zal ook invloed hebben op de tijd.

Het kan zelfs meer dan een jaar duren als een pakket volledig is geïmplementeerd maar het kan ook in een aantal dagen klaar zijn. Zoals eerder verteld heeft dit natuurlijk temaken met de hoeveelheid processen. [6]

Conclusie

Als we alle voordelen afwegen tegen de nadelen is het voor Dratex zinvol om een ERP-pakket aan te schaffen. In dit rapport hebben we ook twee voorbeelden van mogelijke pakketten benoemd. Deze pakketten kunnen dan ook reële optie zijn. Er moet onderzocht worden welk pakket het beste bij Dratex past.

Een ERP-pakket heeft heel veel voordelen het grootste voordeel is dat alle bedrijfsprocessen gemaximaliseerd worden. Het voorraadsysteem zal hierdoor veranderen waardoor er veel kosten bespaard kan worden. Natuurlijk zijn naast de voordelen ook altijd nadelen. Een ERP-pakket is erg duur maar wordt op den duur zeker terugverdiend. Het systeem moet natuurlijk aansluiten op de bedrijfsprocessen van Dratex en hierdoor zal misschien extra software moeten ontwikkeld worden. Hierdoor zullen de kosten van zo'n pakket enorm op kunnen lopen.

Door de aanschaf zal de klantgerichtheid erg toenemen omdat hierdoor concrete afspraken gemaakt kan worden wat betreft de levertijden. Ook kan de offertes goedkoper worden omdat alle bedrijfsprocessen geoptimaliseerd zijn. Indien Dratex een ERP-systeem implementeert zal dit veel tijd en geld kosten en zal op den duur een betere marktpositie krijgen.

Literatuurlijst

 • Sumner, N. (2007). Enterprice Resource Planning. Amsterdam: Pearson Education Benelux.
 • 17 februari 2010, http://www.erpsystemen.nl/erp.htm
 • 17 februari 2010, http://www.exact.com/nl/nl/producten/exact-synergy/structureer-uw-bedrijfsprocessen-met-exact-synergy-enterprise.aspx
 • 17 februari 2010, http://www.isah.com/nl/1/3/10/
 • 4 maart 2010, http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
 • 4 maart 2010, http://www.mkbservicedesk.nl/244/wat-erp-systeem.htm
 • 13 maart 2010, http://www.erpsystemen.nl/wat-is-erp-definitie-enterprise-resource-planning.htm
 • 13 maart 2010, http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/id78-De_implementatie_van_een_ERPpakket.html
 1. Geraadpleegd op 17 februari 2010 via http://www.exact.com/nl/nl/producten/exact-synergy/structureer-uw-bedrijfsprocessen-met-exact-synergy-enterprise.aspx
 2. Geraadpleegd op 17 februari via http://www.isah.com/nl/1/3/10/
 3. Geraadpleegd op 4 maart 2010 via http://nl.wikipedia.org/wiki/Enterprise_resource_planning
 4. Geraadpleegd op 4 maart 2010 via http://www.mkbservicedesk.nl/244/wat-erp-systeem.htm
 5. [
 6. Geraadpleegd op 13 maart 2010 via http://www.erpsystemen.nl/wat-is-erp-definitie-enterprise-resource-planning.htm
 7. Geraadpleegd op 13 maart 2010 via http://www.logistiek.nl/dossierartikelen/id78-De_implementatie_van_een_ERPpakket.html