De kredietcrisis

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

De kredietcrisis:

Kenneth van Baaren & Niels van der Laan

Vak: Economie

Onderwerp: “Wat merken we van de kredietcrisis”

De inhoudsopgave:

Paragraaf 1: Hoe is de economische crisis ontstaan?

Paragraaf 2: Hoe is de crisis overgewaaid naar de EU?

Paragraaf 3: Waarop bezuinigen we en waarop niet?

Paragraaf 4: Biedt de crisis investeringskansen?

Paragraaf 5: Wie kregen het eerste last van de crisis?

Paragraaf 6: Wat staat ons nog te wachten t.a.v. de kredietcrisis?

Paragraaf 7: Wat doet de regering om de kredietcrisis zo spoedig mogelijk te beëindigen?

Paragraaf 8: Wat is het verband met de werkloosheid?

Paragraaf 9: Conclusie

Inleiding:

Er is de laatste tijd veel over de kredietcrisis te doen geweest. Volgens economen hebben we het dieptepunt gehad. Wat is de aanleiding geweest voor de crisis en wie heeft er het meest last van gehad? Dat zijn vragen die we in dit verslag gaan beantwoorden. Ook gaan we kijken naar investeringsmogelijkheden en naar zaken waarop mensen wel en waarop mensen niet bezuinigen.

Hoe is de kredietcrisis ontstaan?

Er is de laatste tijd veel over gezegd en gesproken, de kredietcrisis. De kredietcrisis is een economische crisis die is ontstaan in de Verenigde Staten. De crisis is ontstaan door meerdere dingen. Ten eerste konden mensen in de V.S door stagnerende huizenprijzen en het minder waard worden van obligaties aan de bank hun hoge hypotheken niet meer betalen. Ook waren deze hypotheken verleend aan mensen die weinig geld hadden en daardoor dus bij een economische tegenvaller al gauw in de financiële problemen zouden kunnen komen. De banken negeerden dit en verhoogde zelfs lange tijd de leningen in plaats van deze te verlagen of te vereenvoudigen. Ook in Nederland kwam dit voor bij de DSB BANK die verleende ook leningen tegen veel te hoge rentes. Doordat mensen hun leningen niet meer konden betalen kwamen de banken, die dit geld o.a. belegde, ook in de financiële problemen. De crisis is in 2007 begonnen in de V.S en sloeg snel over naar Europa en andere continenten. Het verlenen van obligaties was vooral een probleem omdat banken ook obligaties van andere banken bezaten. Zo waren veel banken afhankelijk van mekaar en door dus de afname in waarde nam het bezit van de banken ook weer af. Veel banken in de V.S zijn omgevallen of zijn van een faillissement gered door de staat. De staat nam dan o.a. schulden en obligaties over voor hoge bedragen. Er zijn al veel banken op deze manier gered. Ook zijn er al aardig wat banken die onlangs gestart zijn met terugbetalingen van leningen van de staat, AIG is hier een goed voorbeeld van. Maar er zijn dus ook een aantal banken omgevallen, hierbij ook grote banken als Lehman's Brothers. Lehman Brothers was voor haar faillissement een van de grootste investeringsbanken van de wereld. Ze zijn failliet gegaan door, net als vele andere banken, het afsluiten van diverse leningen aan mensen die de hoge rentes niet kunnen betalen en het verlenen van meerdere obligaties. Op 15 september 2008 vroeg Lehman Brothers holding het faillissement aan daarna werden nog wel diverse takken verkocht aan o.a. Barclays. De snelle ondergang had te maken met de geruchten dat een deal met Barclays over de overname zou zijn afgeketst, hierdoor gingen mensen hun geld en investeringen van de bank halen. Dit had tot gevolg dat op 9 september 2008 de aandelen van Lehman daalde met 40%. Daarna ging het snel, Barclays zag inderdaad af van de koop van Lehman Brothers. Hierdoor belegde de bank in de avond en nacht van 14 september een overleg met Bank of America en AIG maar het was te laat en de volgende dag kwam de aanvraag van faillissement. De curatoren wisten daarna dus nog wel vele takken van het bedrijf te verkopen maar Lehman Brothers was wel failliet. Dit was eigenlijk het begin van de ondergang van meerdere banken en bedrijven.

Het duurde na het instorten niet lang voordat ook de beurs in stortte. Er vond op dat moment een soort van domino effect plaats. De banken stortte dus in en dit sloeg over op o.a. de woningmarkt. Er werd weinig tot niet meer belegd omdat men bang was dat de bedrijven waarin men belegde ook failliet zouden gaan. Toen stortte dus eigenlijk alle markten in door de onzekere markt. Dit sloeg ook over op o.a. de autowereld en de woningmarkt. De Amerikanen, normaal de mensen van de benzine slurpende auto's, kochten geen auto's meer en reden veel minder. Als ze een auto wouden of moesten kopen, kochten ze meestal duurzame auto's . Hierdoor kwamen bedrijven als General Motors en Chrysler in de financiële problemen. Ze verkochten veel minder auto's en hadden ook staatsteun nodig. General Motors, voorheen de grootste autoproducent van de wereld kreeg dus grote financiële problemen. General Motors kwam ook in de problemen doordat banken bijna geen leningen meer verstrekte aan klanten. Hierdoor werd het kopen van een auto vrijwel onmogelijk. Nu, gaat het na vele dieptepunten, weer wat beter met General Motors.

Het bedrijf dat onder andere Opel, Hummer, Corvette,Chevrolet,Pontiac en Cadilac bezit verkocht laatst nog Saab aan het Nederlandse autobedrijf Spyker. Maar ze zagen af van de verkoop van Opel, dit zorgde voor veel opschudding.

General Motors denkt er echter weer bovenop te kunnen komen. Door onder andere de hulp van Fiat om zo dus duurzame auto's te verkopen. Dat lukt aardig en er wordt voorzichtig alweer winst geboekt. Toch moest General de afgelopen jaren 12 fabrieken sluiten in de V.S en ook nog een 30.000 mensen ontslaan. De kopstukken van General Motors hopen door de investering in duurzame auto's over een tijd weer de nummer één te zijn op het gebied van de verkoop van auto's en andere vervoersmiddelen. De woningmarkt liep natuurlijk ook een flinke deuk op door de ondergang van meerdere banken en hypotheekverstrekkers. Ten eerste natuurlijk de mensen die voor de kredietcrisis een forse lening hadden afgesloten. De banken verleende vaak zeer risicovolle leningen. Zij verleende deze leningen aan mensen met al betalingsproblemen en mensen die kortweg het salaris niet hadden om een bepaald huis te kopen. Toch verleende ze deze leningen en vaak ook nog eens met hele hoge rentes. Die mensen konden bv. Werkloos raken door de crisis en konden zo niet meer voldoen aan de betalingen. Ook eisten banken met betalingsproblemen hun geld terug en mensen konden niet voldoen aan de terugbetaling.

Ten derde waren de rentes over de leningen vaak veel te hoog en zo liepen banken ook hun geld mis. Hierdoor kwamen dus veel huizen leeg te staan en kwamen opnieuw op de markt. Er waren vaak maar weinig mensen die het geld hadden een huis te kopen. Ook wisten de banken beter en verleende bijna geen leningen meer. Hierdoor kwam er een groot aanbod maar weinig vraag naar woningen. De woningmarkt stortte hierdoor dus volledig in en er kwam een overvloed aan te koop staande huizen. Banken maakte dus geen winst meer over leningen en kwamen nog verder in de problemen. Omdat er weinig vraag was naar woningen kwamen ook vastgoedhandelaren en aannemers in de problemen. Omdat er weinig vraag was naar bouwprojecten hadden vele aannemers geen werk meer. In de jaren was er een grote stijging wat betreft aannemers en ook woningcorporaties nu kwam er dus voor vele een faillissement aan.

Vele overheden hebben nog geprobeerd om geld te pompen in de bouwsector. Ook zijn er overheden geweest die kunstmatig projecten lieten aanleggen voor overheidsdoeleinden. Zo werd het toch nog redelijk gestimuleerd. Ook pleitte de overheid ervoor om diverse aannemers samen te voegen en samen sterker makende bedrijven op te richten. Ook in de woningmarkt is veel geïnvesteerd. Dit is vooral gedaan om op de langere termijn sterker te staan. De economische crisis is nu nog niet voorbij. We zien in de V.S en ook in de Nederland weer een groei. Economen zeggen dat het dieptepunt nu wel is bereikt. Maar er zullen ook nog veel naschokken zijn in 2010 en 2011. Verder zullen de belastingen de komende dagen omhoog moeten om aan de enorme herstelbetalingen te kunnen voldoen. In Nederland werd door Minister van Financiën, Wouter Bos, veel geïnvesteerd in o.a. ING en ABN Amro. Dit zullen we de komende tijd dus allemaal moeten terugbetalen. Ook de banken moeten natuurlijk veel terugbetalen. Maar er zijn ook hoge bedragen in de economie zelf gepompt. Die moeten natuurlijk ook weer terug worden betaalt aan de schatkist. We zien verder dat de autowereld en de woningmarkt er de laatste tijd weer wat beter op worden. Maar het zal tenslotte toch nog jaren duren voordat we al dat geld hebben terugbetaalt en ook voordat de economie weer gezond wordt. Er wordt dus ook gewerkt aan een methode om dit niet nog eens mee te maken.

Hoe is de crisis overgewaaid naar de EU?

De krediet crisis is dus van Amerika ook naar Nederland en rest van Europa overgekomen. De vraag is hoe dit komt. Nederlandse Banken hebben ook veel in risicovolle hypothecaire leningen geïnvesteerd. Ze namen de ideeën die Amerikaanse banken hadden gewoon over. Hierdoor zijn ook diverse Nederlandse banken in de problemen gekomen en sommige zelfs failliet gegaan. De bank die het meest in het nieuws is gekomen is DSB Bank, zij verleende dus ook zulke risicovolle hypothecaire leningen. Daardoor is DSB ook failliet gegaan. Mensen konden, net als in de V.S niet meer aan hun betalingsverplichtingen voldoen en daardoor kreeg de bank onvoldoende geld in het laatje. DSB bank is niet de enige die dit soort leningen verstrekte, ook ING, Fortis en SNS Reaal verstrekte vaak risicovolle leningen. Het bankenstelsel in Nederland werkte dus op eenzelfde manier als in de V.S. Ook zijn de Nederlandse beurs en de andere Europese beurzen erg afhankelijk van de Amerikaanse beurzen. Vaak als de Amerikaanse beurzen een verlies lijden, volgt er ook een verlies bij de Europese beurzen.

Verder sloeg de bankencrisis door naar de andere markten net als in de V.S. Doordat banken moeilijker leningen verstrekte werden er minder huizen, auto's en andere duurzame goederen gekocht. Dit had natuurlijk ook weer gevolgen voor die sectoren. Zo kwam er een soort van domino effect in Nederland en de rest van Europa. De ene markt na de andere markt stortte in.

Wel hebben de regeringen veel geld en energie in de stimulering van de economie gestoken zodat de beurzen en de verschillende markten weer zouden gaan draaien.

In Nederland gingen mensen veel bezuinigen ook werden op de beurzen veel minder aandelen verkocht. Mensen wisten niet wat de risico's bij die bedrijven waren. Nu trekt de economie gelukkig weer wat aan en gaan we langzaam uit de recessie. De aandelen worden weer meer waard en ook de euro stijgt in waarde.

Waar bezuinigen we wel/niet op?

We zitten dus midden in een economische crisis. De vraag is waar mensen op bezuinigen.

Wat opvalt uit diverse onderzoeken is dat er vooral veel bezuinigt wordt op merken. Veel mensen kopen bv. eten en drinken in deze tijd vaker bij de Aldi dan bij de Albert Heijn. Ook wordt er veel bezuinigt op luxe goederen. Als men voor de economische crisis nog van plan was een dure LCD- tv aan te schaffen, houd men het nu bij de gewone televisie.

Ook wordt kleding nu in de kortingsperiode gekocht in plaats van in de “normale” periode. Ook word er veel minder kleding verkocht van dure merken en gaat men nu dus eerder naar goedkoper winkels. Veel mensen zijn nu ook voorzichtiger met het kopen van een huis. Ook de banken verstrekken nu veel moeilijker een lening door de crisis.

Wat opvallend is dat we met oud en nieuw weer miljoenen meer de lucht in schieten dan voor de crisis. Ook besteden we meer geld aan nationale feestdagen als Sinterklaas.

Ook was er laatst een grote inzamelingsactie voor Haïti, ook toen hadden we veel geld over voor dat goede doel. Ze zeggen dat Nederlanders gierig zijn maar met die actie en voor andere goede doelen gaven we veel geld uit ten opzichte van andere landen. We bezuinigen dus op veel dingen maar aan bv. goede doelen, blijven we geld geven. Ook besteden we de laatste tijd weer meer geld aan duurzame goederen. De automarkt neemt weer toe. In februari zijn er weer meer auto's verkocht dan in elke maand in 2009. Ook stijgen de beurzen weer licht. Er zit dus een einde van de crisis aan te komen wat betreft goederen. Helaas zullen we de komende jaren nog last hebben van de economische crisis op het gebied van o.a. huizen en auto's

Investeringskansen:

In het Chinees betekent crisis ook investeringsmogelijkheden. Veel deskundigen zeggen dat je nu juist efficiënt kunt investeren en met natuurlijk grote winstpremies. Dat komt doordat de beurswaardes zeer laag zijn en ook de prijzen van huizen een historisch dieptepunt hebben bereikt. Het is in deze recessie niet interessant om te gaan sparen omdat de rentes die je bij banken krijgt uitgekeerd heel laag zijn. Dan heeft het weinig zin om te gaan sparen voor 20 jaar omdat je dan bijna geen geld boven je gespaarde bedrag op krijgt. Je kunt dus beter in bv. huizen gaan investeren. Die waardes gaan, als de recessie is afgelopen, van zelf weer omhoog. Dan maak je dus waarschijnlijk veel hogere winsten dan als je bij een bank spaart.

Ook kun je dus in aandelen gaan beleggen hier zit echter wel een risico aan. Als het bedrijf waarin je investeert met enorme schulden komt te zitten of zelfs failliet gaat dan ben je dus al je belegde geld in een klap kwijt. Dit is bijvoorbeeld bij de bank Fortis gebeurd. De aandelen waren zo laag dat het bedrijf door de regering moest worden overgenomen anders zouden ze failliet gaan. De aandelen zijn vervolgens van de aandeelhouders afgepakt. Omdat Fortis dus anders toch failliet zou gaan. Je krijgt dus niet bij voorbaat je geld terug. Dit risico loop je niet echt als je huizen gaat kopen en verkopen. Wel bestaat de kans dat de crisis blijft voortduren en dat de huizenmarkt op laag peil blijft staan. De kans dat dit gebeurt is echter heel klein.

Ook kun je in producten als goud gaan beleggen. Veel mensen hebben dit gedaan en zijn nu stinkend rijk. Nu is dat niet heel interessant meer omdat de goudwaardes al weer zijn gestegen en het dus veel kost om in goud te gaan beleggen.

Je kan ook gaan beleggen in obligaties. Dit zijn leningen aan de staat of aan bedrijven. Laatst is dit ook gebeurt met Griekenland, beleggers en ook landen belegde in Griekenland om dat land er weer bovenop te helpen. Er is wel een risico, als bedrijven of de staat het niet meer terug kan betalen ben je, net als bij aandelen, al je geld kwijt.

Wie kregen het eerst last van de kredietcrisis en waarom?

De grote bedrijven, de internationale bedrijven en andere grote organisaties of banken kregen als eerste last van de kredietcrisis, dat komt doordat zij met grote aantallen geld bezig zijn en niet zoals eigen kleine ondernemingen met een kleine verkoopmarkt.

Dat de grote bedrijven zo snel last kregen was doordat veel mensen voorzichtiger werden als ze eenmaal hoorden dat er een kredietcrisis aankwam. Dus gingen de mensen bezuinigen op grote inkopen en grote uitgaven. Dat heeft meestal betrekking op de grote bedrijven, omdat die meestal grotere en duurdere producten verkopen.

Maar ook doordat de bedrijven zelf ook gingen bezuinigen en minder verkochten, kregen zij de schulden. Terwijl de kleinere bedrijven en ondernemingen nog geen last hadden van de crisis, omdat die met een kleinere verkoopmarkt bezig zijn en niet van die grote en dure producten verkopen, dat kopen de mensen dan veel eerder dan een andere grote uitgave.

Wat staat ons nog te wachten ten aanzien van de kredietcrisis?

Het voornaamste wat ons nog staat te wachten van de kredietcrisis, is dat we de belasting verhoging gaan krijgen. Dit is veroorzaakt doordat de regering de banken veel geld heeft toegestopt om de kredietcrisis zo goed mogelijk te laten verlopen. Al dit geld moeten wij, Nederland, dus zien terug te verdienen om dit land goed draaiende te houden. Dit geld kunnen wij terug verdien door onder andere belasting verhoging, zodat de regering het verloren geld weer langzaam bij elkaar krijgt.

De AOW leeftijd moet ook worden verhoogd, maar niet alleen als reden de kredietcrisis maar ook de vergrijzing hier in Nederland. Door de crisis is de regering dus veel geld verloren en dan kunnen ze lang niet meer alle vergrijzingkosten betalen.

Wat doet de regering om de kredietcrisis zo spoedig mogelijk te beëindigen?

De regering heeft vele maatregelen moeten treffen om zo te helpen bij het oplossen van de crisis, enkele voorbeelden van deze maatregelen zijn:

- Ze hebben Fortis en ABN AMRO overgenomen om zo vele kosten te voorkomen, of zelfs het failliet gaan van deze twee banken. Hierdoor is heel veel euro van vele spaarders gered.

- De regering heeft ING 10 miljard euro ‘gegeven' om zo ook grotendeels uit de hoge kosten en problemen te blijven, of in ieder geval er goed uit te komen.

- De regering heeft vele garanties gegeven voor leningen tussen banken zelf in, want anders zou de ene bank in de schulden komen omdat ze steeds veel moeten terugbetalen, als dat niet lukt dan zit de andere bank met het geld tekort dat ze hebben uitgeleend.

- Het geld van de spaarders tot € 100.000 verzekerd, toen Icesave uiteenviel viel door de vele kosten die zij niet meer konden betalen.

- De regering heeft ook AEGON 3 Miljard euro geschonken, om zo de kredietcrisis nog goed door te brengen en niet aan de kosten failliet gaan.

De regering heeft nog meerdere handelingen verricht om de kredietcrisis zo kort mogelijk te laten duren en zo min mogelijk schade aan te laten richten. Door al deze uitgaven voor andere banken, bedrijven en organisaties is de regering veel geld verloren maar op een lang termijn heb je dit weer terug verdiend. Je weet niet wat de kredietcrisis had aangericht voor kosten als je al deze handelingen niet had ondernomen.

Wat is het verband met de werkloosheid

De kredietcrisis heeft sterk ingeslagen in allerlei bedrijven en organisaties, dit zorgt ervoor dat de bedrijven schulden krijgen en de kosten worden steeds hoger voor de bedrijven. Bedrijven gaan dan bezuinigen, hierdoor wordt er personeel ontslagen en dus komen steeds meer mensen op straat te staan zo groeit de werkloosheid enorm sterk.

Sommige berdrijven gaan ook helemaal failliet dan komen de werknemers ook op straat te staan, niet altijd want er wordt ook wel eens een bedrijf overgenomen en dan gaan enkele werknemers ook mee naar dit nieuwe bedrijf.

Banken hebben ook erg last gehad van de kredietcrisis of hebben dat nog steeds, dus hadden deze banken financiële hulp nodig van de regering.

De regering geeft dus veel geld uit aan deze banken om ze weer op de rails te krijgen. Dit zorgde er voor dat andere bedrijven, banken of andere organisaties hierdoor te kort kwamen en kregen steeds weer meer kosten. Op een gegeven moment moet je dan weer bezuinigen en moeten er weer ontslagen komen.

Binnen de banken zelf die financiële hulp kregen werden ook veel mensen ontslagen, omdat ook al krijg je geld om er weer boven op te komen je dan wel moet gaan bezuinigen en dat betekent ook weer ontslaan, want anders zit je binnen de kortste keren weer in de schulden en dat proberen we nou juist te verbeteren.

Conclusie

Wij denken dat de regering goede handelingen heeft ondernomen en goede beslissingen heeft genomen om de krediet crisis zo kort mogelijk te laten duren. Ook denken we dat de crisis dus bijna ten einde is. Verder verliep de samenwerking goed en zouden we het de volgende keer weer op deze manier doen. We zijn tevreden met het resultaat.

Taakverdeling

Kenneth:

Paragraaf 1 t/m 4

Voorblad

Inhoudsopgave

Inleiding

Niels:

Paragraaf 1 t/m 8

Conclusie

Taakverdeling

Bronvermelding

Bronvermelding

www.google.nl

www.wikipedia.nl

www.nu.nl

www.ad.nl

We hebben informatie bij elkaar gezocht maar zelf gevormd en niks letterlijk overgenomen. Veel hebben info hebben we ook uit eigen ervaring. We wisten dus al veel van dit onderwerp.