A Study On Het Internet Ontstaan Computer Science Essay

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Internet is eigenlijk al in 1962 genoemd. De Amerikaan J.C.R. Licklider van het Massachusetts Institute of Technology schreef een aantal artikelen over een ‘Galactic Network'. In deze artikelen werd zijn idee naar voren gebracht over een wereldwijd netwerk waar iedereen zijn eigen gegevens beschikbaar kon stellen, en de gegevens van anderen kon gebruiken.

Een aantal maanden later werd J.C.R. Licklider (rechts) aangesteld als hoofd computer onderzoek op een afdeling van het Amerikaanse Ministerie van Defensie, genaamd ARPA. Dit is een afkorting voor ‘Advanced Research Projects Agency'. Dit instituut was eigenlijk die grondlegger bij de ontwikkeling van internet, deze hebben zij ook zelf gefinancierd. (J.C.R. Licklider)

Eind jaren '60 was de eerste apparatuur ontwikkeld om het ARPAnet te gebruiken. In 1969 werden door de universiteiten UCLA de eerste tests gedaan.

In 1972 werd het allereerste e-mail bericht verstuurd door Ray Tomlinson. Hij verzon de beroemde ‘@'.

In 1977 kwam Lawrence Roberts, een andere mederwerker van APRA, met zijn plan voor het ARPAnet computer netwerk. Dit was gebaseerd op de ideeën van Licklider en de TCP/IP technologie. De TCP/IP is ontwikkeld door het leger van de Verenigde staten, en heeft het doel om computers in staat stellen om informatie uit te wisselen met elkaar. De TCP/IP vormt de basis voor het gehele internet. Het is tegenwoordig in elk modern besturingssysteem ingebouwd (Windows, Mac OS, etc.). (Lawrence Roberts)

Een van de bedrijven die hier ook gebruik van ging maken was de NSF (National Science Foundation). Zij hadden al vrij snel ook een netwerk ontwikkeld die NSFnet heette. NSFNET nam het protocol en de technologie van TCP/IP al snel over en zo werd er een groot internationaal netwerk ontwikkeld. Dit hebben zij verbeterd door computers met hoge snelheid op strategische plaatsen neer te zetten, zodat dit de snelheid van het dataverkeer bevorderde.

In 1985 begon NSF een programma te ontwikkelen dat in de hele Verenigde staten internet kon aan bieden. Dit werd aangeboden aan de overheid, educatieve instellingen en organisaties om onderzoeken te kunnen verbeteren en te versnellen.

Hierdoor werd ARPAnet in 1989 gesloten. Ze kregen geen sponsoring meer van het ministerie van defensie. (NSFnet in 1991)

Ontstaan van het WWW

Sir Tim Berners-Lee wordt gezien als de bedenker/grondlegger van het World Wide Web (WWW). Sir Tim Berners-Lee is directeur van het World Wide Web Consortium. Als directeur houdt hij

toezicht op de ontwikkeling van webtalen en webprotocollen zoals: HTML, XML, CSS en http. Hij was ook de eerste die een webbrowser schreef en de eerste webserver. (Sir Tim Berners-Lee)

Welke grote bedrijven hebben er een toekomst in het internet?

Mobiel internet

Over de toekomst van het internet zijn verscheidende meningen, iets meer dan de helft van de deskundigen die zijn ondervraagt door Pew Internet waren van mening dat de toekomst van het internet een positief beeld heeft. Zo'n 46% van de 742 ondervraagde waren hier nog niet zo zeker van. Zij zien het aantal verslaafden explosief stijgen, en dat ook het internetterreur zal toenemen.Het mobiel internet zal in de toekomst van het web een belangrijke rol gaan spelen. Experts voorspellen dat in 2020 het mobiele netwerk razendsnel zal zijn. Hier hebben de bedrijven dus een grote toekomst in.

(Introductie Apple iPhone)

Apple en Google lijken op het moment de grootste bedrijven die de toekomst van het mobiel internetten zullen bepalen. Toen Google eind 2007 aankondigde Android voor mobiele telefoons te gaan ontwikkelen, veranderde de sfeer tussen deze bedrijven.

(Google Android)

Apple weigerde afgelopen zomer twee Google applicaties goed te keuren voor iPhonegebruikers, hierdoor steeg de vraag naar de hoeveelheid Google applicaties die Apple toestaat op zijn apparaten. Toen Google de Nexus One introduceerde op de hardwaremarkt, werd dit ook tot een grote bedreiging gezien voor de iPhone.

Voorlopig heeft Apple nog een voorsprong op Google. De ontwerpers van Apple hebben inmiddels al meer dan 125.000 mobiele applicaties voor de Apple apparaten, dit is zeven maal zoveel als die er zijn voor de Android van Google.

Rich Internet Applications