Ondernemingsplan esbouw

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Inleiding

Mijn keuze om een eigen onderhoud en timmerbedrijf te starten is ontstaan tijdens mijn opleiding bouwkunde en het werken in loondienst. Tijdens deze ervaringen heb ik ondervonden dat ik zelf ook die werkzaamheden kan uitvoeren alleen dan niet in dienst bij een baas. Verder kan ik bij een eigen bedrijf mijn tijd zelf indelen en bepalen welk werk ik aanneem.

De kerntaken van het bedrijf zullen zijn het maken van aanbouwen, dakkapellen e.d. en het onderhoud in en rond om het huis. Allen op aanvraag van de klanten. De te leveren producten zullen helemaal uit gewerkt worden aan de hand van de gestelde kwaliteitseisen. Dus van idee tot oplevering zal het bedrijf de klanten ondersteunen en adviseren om tot het best mogelijk eindproduct te komen.

Scholing

In 2003 ben ik begonnen aan een MBO opleiding, richting Bouwtechniek. Deze opleiding heb ik 4 jaar succesvol afgesloten met een diploma. Na deze opleiding heb ik besloten om door te stromen naar het HBO. Op het HBO heb ik een opleiding bouwkunde in 3 jaar afgerond en heb ik diverse extra cursussen gevold zoals bedrijfshulpverlening en VCA voor leidinggevende. Bij al deze opleidingen en cursussen heb ik een diploma en/of een certificaat gehaald.

Werkervaring

Tijdens mijn opleidingen, zowel MBO als HBO, heb ik stage gelopen bij het respectievelijk, Kanters Bouw en Adriaan van Erk bouw en handelmij. Deze stages waren zeer leerzaam en de samenwerking beviel de bedrijven wel zodat ik daar in mijn vrije tijd ook mocht komen werken.

Mijn werkzaamheden waren vooral het oplossen van problemen die zich voordeden en zorgen dat alles op planning bleef lopen.

Doelstellingen

Hoofddoelstelling

Allereerst wil ik dat mijn bedrijf een goedlopend en succesvol bedrijf wordt. Het behalen van voldoende rendement, zodat het voortbestaan van het bedrijf verzekerd is. Een goede winst is hiervan een onderdeel.

Subdoelstelling

Subdoelstelling is om op lange termijn personeel aan te gaan nemen en uit te groeien tot een gerenommeerd bedrijf in de omgeving. Als dit gelukt is wil mijn bedrijf aan laten sluiten bij "erkend leerbedrijf" zodat ik mensen kan opleiden tot goede en betrouwbare werknemers. Tevens bestaat de mogelijkheid dat ik samenwerkingsverbanden aan kan gaan met de "concurrenten" in de omgeving.

Producten

Te leveren producten

 • Dakkapellen;
 • Aanbouwen;
 • Dakramen plaatsen;
 • Gevel wijzigingen;
 • Kozijnen vernieuwen;
 • Schilderwerken;
 • Natte cellen aanleggen;
 • Groot onderhoud;
 • Klein onderhoud.

De producten die geleverd zullen worden zijn klantgebonden. Dit kunnen tekeningen, aanbouwen, dakkapellen, groot onderhoud e.d. zijn. De producten worden allemaal zelf gemaakt en de voorbereidende diensten worden ook allemaal uitgevoerd binnen het bedrijf. Het streven is zo min mogelijk onderaannemers in te schakelen.

De doelgroep waar ik me op toe spits zijn voornamelijk particulieren die in hun eigen huis willen blijven wonen maar wel meer ruimte willen.

Markt

Huidige situatie

Uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de Nederlandse economie in het vierde kwartaal van 2009 met 5,1 procent gekrompen in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder. De krimp isnog groter dandie in het eerste kwartalen(-4,5 procent). Ten opzichte van een kwartaal eerder kromp de economie met 0,9 procent. Dit is minder dan dekwartaal-op-kwartaalkrimp van 2,7 procent in het eerste kwartaal. De teruggang in het tweede kwartaal is vooral toe te schrijven aan de krimp van de exportende investeringen. Verderzijn de bestedingen van huishoudens afgenomen. De overheidsbestedingen waren 2,8procent hoger dan een jaar eerder en is daarmee de enige bestedingscategorie die nog groeit.

Vooruitzichten

Het Centraal Planbureau (CPB) heeft de vooruitzichten voor de Nederlandse economie sterk neerwaarts aangepast. Het daalt volgens het CPB dit jaar met 3,5 procent en volgend jaar nog eens met een kwart procent. Deze sterke terugval heeft ook grote gevolgen voor de bouwproductie. Volgens de nieuwste raming van het EIB daalt de productiede komende twee jaar met 15 procent, hetgeen overeenkomt met een productieverlies van meer dan 8 miljard euro. De werkgelegenheid zal daarbij met 10 procent afnemen, wat neerkomt op een verlies van 50.000 banen. Daarmee is het beeld voor de komende jaren aanzienlijk verslechterd in vergelijking met de voorgaande raming van het EIB. In januari 2009 werd nog uitgegaan van eenproductieverlies van 10 procent en een werkgelegenheidsverlies van ruim30.000 banen. Vanaf 2012 zullen de productie enwerkgelegenheid in de bouw zich weer herstellen.

Opvallend is dat de verbouwing c.q. onderhoudswerkzaamheden groeien, omdat daar de kosten

relatief lager zijn als bij een volledige nieuwbouw. Veel mensen willen in hun eigen omgeving blijven wonen maar wel groter wonen of het wooncomfort vergoten.

Concurrentie

In de omgeving Rotterdam zijn 64 onderhoud- en timmerbedrijven gevestigd die als concurrent meegerekend kunnen worden. In de nabije omgeving van mijn vestigingsplaats zijn 3 van de 64 bedrijven gevestigd. Ik wil me onderscheiden door een goede kwaliteit- /prijsverhouding en klantgericht te werk gaan. Zo hoop ik mensen aan me te binden zodat ze in de toekomst ook terugkomen en/of mijn bedrijf aanprijzen bij andere klanten.

Markt van het bedrijf

De onderneming is in de onderstaande marktsegmenten actief:

 • Onderhoud : Particulieren, ondernemingen of overheid.
 • Timmerwerken: Projectmatig particulieren, ondernemingen of overheid.

Swot onderneming

Marktpositie

Om mijn bedrijf op de kaart te zetten ga ik adverteren in de lokale huis aan huisbladen en maak ik folders die verspreid worden. Ook wil ik bij de eerste klanten die mij een opdracht geven, kortingsbonnen met een bepaald bedrag. Dat bedrag krijgen ze uitgekeerd als er een nieuwe klant komt en hun naam opgeeft. Zo probeer ik grip te krijgen op de mond op mond reclame in de regio. Als ik genoeg opdrachten binnen haal het eerste jaar wil ik middels sponsoring bij sportvereniging mijn naamsbekendheid vergroten. Dit kan doormiddel van shirtsponsoring en/of reclameborden.

Plan van uitvoering

Het is van belang dat de samenwerking tussen het bedrijf en de klanten goed verloopt. Hierbij spelen de aspecten: communicatie, wederzijds respect en vertrouwen een zeer belangrijke rol. Tevens wil de onderneming zich bewust laten zijn van de kwaliteit en het collectief samenwerking met medewerkers en partners. Kernwaarden hierin zijn: duurzaamheid, milieu en kwaliteit. Deze kernwaarden komen in alle processen voor, zo ook in de uitvoering- en ontwerpfase. Gezien de huidige economische situatie zijn de getallen en cijfers nog relatief. Om dit te veranderen is de onderneming bereid om te investeren in de verbetering van de marketing. Hierbij speelt de acquisitie een belangrijke rol.

Concreet kan men dit doen door middel van het toepassen van verschillende technieken, het uitsluiten van verspillingen binnen de processen en het sturen van de projectcapaciteit. Dit laatste bestaat uit de beheersing van het proces en het toepassen van tools en producten.

In de toekomst wil het bedrijf continuïteit waarborgen door een servicedienst op te richten. Deze service is 24 uur per kalenderdag bereikbaar om herstelwerkzaamheden uit te voeren. Via deze weg wil het bedrijf inzicht krijgen in de levensduur van de bouwproducten, zodat deze kennis bij nieuwe projecten toegepast kan worden.

Om het bedrijf te laten ontwikkelen is de beschikbaarheid van opgeleide en gemotiveerde mensen erg van belang. Deze zullen na een jaar goede zaken worden aangenomen om de groei te doorstaan. Zo zal er binnen het bedrijf een grote betrokkenheid zijn bij de projecten, het financiële aspect en de

kwaliteit. Daarnaast wil men het personeel stimuleren in persoonlijke ontwikkeling, zoals: scholing,

werk/leerbedrijf en stages.

Taken

 • Onderhandelen;
 • Offertes maken;
 • Berekenen;
 • Tekenen;
 • Bijhouden administratie;
 • Verrichten van betalingen;
 • Uitvoering.

Bedrijfsplanning

Het eerste jaar zal bestaan uit het opbouwen van het bedrijf en het bekend maken bij de markt. Er zal als eenmanszaak begonnen worden, mochten de zaken goed gaan dat word in het 2e jaar personeel aangenomen. De kans bestaat dat als er personeel aangenomen is dat de ondernemingsvorm veranderd naar een BV dit is voordeliger en hierbij heb ik minder aansprakelijkheid.

Personeel en bedrijfsuitrusting

In eerste instantie wordt er geen personeel aangenomen. Mochten de zaken goed gaan en het bedrijf zoveel werk krijgen dat een man het niet bij kan werken dan wordt er wel personeel aangenomen. Het zal dan in eerste instantie gaan om het aannemen van een persoon die de gehele administratie zal gaan begeleiden, zodat ik de gehele uitvoering kan laten doorgaan.

Bedrijfsuitrusting (in eigendom)

Om de werkzaamheden goed uit te kunnen voeren worden de volgende onderdelen aangeschaft:

Kantoor

1x Bureau

1x Bureaustoel

1x All in printer

2x Archiefkast

1x tafel met 4 stoelen

Diverse Kramerijen

Materieel

Bovenstaande onderdelen worden aangeschaft omdat deze nodig zijn het bedrijf te starten, mocht het voorkomen dat er materieel niet aanwezig is wordt dat gehuurd of gekocht .

Bedrijfsuitrusting (niet in eigendom)

Vervoer

1x Gesloten bedrijfswagen (voorkeur VW Transporter)

1x Aanhangwagen (enkel asser)

Investeringsbegroting

Slotopmerking

Dit ondernemingsplan geeft een duidelijke weergave van wat mijn visie is om het beginnen van mij eigen bedrijf. De onderdelen die staan beschreven zijn gemaakt aan de hand van mijn ervaringen op school.

De onderdelen tonen aan dat de gewenste onderneming opgezet kan worden en al binnen het eerste jaar voldoende omzet kan behalen om door te groeien en/of voldoende winst maakt om uit de gewenste investering eruit te halen.