Woning in Nederland

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Hoe werkt het huren van een woning in Nederland?

Het huren van een woning houdt in, dat je geen eigenaar van een woning bent, maar dat je tegen betaling in een huis woont dat eigendom van een verhuurder of woningcorporatie is. Tussen een huurder en een verhuurder wordt een huurcontract afgesloten.

Huurcontract

Wanneer een particuliere verhuurder of een woningcorporatie een woning aan iemand wil verhuren, moeten beide partijen samen een huurcontract opstellen. Hierin staan afspraken die de verhuurder en huurder samen maken. Een huurcontract kan op twee manieren worden afgesloten:

 • een mondelinge afspraak
 • Dit is lastig te bewijzen en vaak wordt er dan ook gezorgd voor een eventuele getuige, om zo voor meer zekerheid te zorgen.

 • Een schriftelijke overeenkomst
 • In de meeste gevallen stellen de twee partijen samen een schriftelijk huurcontract op. Het voordeel van een schriftelijke overeenkomst is dat men, wanneer het nodig blijkt, altijd naar de gemaakte afspraken kunt kijken.

  De volgende dingen maken deel uit van een huurcontract:

 • Namen huurder + verhuurder
 • Datum sluiten van de huurovereenkomst
 • Adres van het gehuurde, met omschrijving
 • Manier van betaling
 • Afspraken over onderhoud
 • Huisregels
 • Hoogte van huur (en tijdstip wanneer deze eventueel verhoogd wordt)

Een huurcontract kan voor onbepaalde tijd gelden, en is dan altijd opzegbaar. Dit is erg handig wanneer iemand graag flexibel woont. Op deze manier kan een dergelijk persoon gelijk verhuizen wanneer daar de behoefte voor is.

Het is ook mogelijk dat het contract voor een bepaalde periode geldt. In een dergelijk geval kan het contract niet zomaar worden opgezegd, alleen wanneer beide partijen hiermee instemmen.

Huurprijs

De prijs van een huurwoning hangt net als bij een koopwoning van verschillende factoren af. De overheid heeft voor een huurwoning een puntensysteem gemaakt, zodat je aan de hand daarvan een maximale huurprijs kunt berekenen. Dit puntensysteem is terug te vinden in de brochure: huren van een woning 2009-2010. Bij dit puntensysteem spelen factoren als grootte van de woning, ligging van de woning, de voorzieningen en omgeving van de woning een rol. De kale huurprijs wordt in het huurcontract opgenomen. Behalve de kale huurprijs, komen er vaak ook nog andere kosten kijken bij het huren van een woning. Hierbij moet je bijvoorbeeld denken aan kosten voor elektriciteit en gas.

Wanneer de huurder twijfelt of de prijs wel redelijk is en klopt, kan hij de huurcommissie inschakelen. Deze zullen vervolgens onderzoeken of de prijzen wel kloppen, en kunnen eventueel via de rechter een andere prijs afdingen.

Prijsverhoging

De huur mag maximaal één keer per jaar verhoogd worden. Dit mag niet met een willekeurig bedrag gedaan worden; er zit een maximum aan vast. Momenteel bedraagt de maximale verhoging 2,5%. De verhuurder moet zijn voorstel voor de verhoging minstens twee maanden van te voren indienen.

Kopen van een huurwoning

Het is eventueel wel mogelijk een huurwoning over te kopen, maar een verhuurder hoeft hier niet mee akkoord te gaan. Wanneer je een huurwoning wilt kopen, moet er wel een geldig taxatierapport worden opgesteld. Als er sprake is van een groep dezelfde woningen is één rapport voor al deze woningen voldoende.

Voordelen van een huurwoning:

 • Flexibel wonen, men kan snel weer verhuizen
 • Geen grote schuld waarover bovendien rente betaald moet worden
 • Niet aansprakelijk voor alles, ook de verhuurder heeft verplichtingen omtrent onderhoud
 • Minder risico doordat het huis niet van jouw is (je kan niet in één keer zo veel vermogen verliezen)

Nadelen van een huurwoning:

 • Beperkt aanbod van huizen
 • Je bouwt geen groot vermogen op zoals bij een koopwoning
 • Je bent niet vrij te doen wat je wilt (met je huis)
 • Je hebt te maken met een verhuurder; je bent afhankelijk van iemand anders

Hoe werkt het kopen van een woning in Nederland?

Het kopen van een woning houdt in dat je eigenaar wordt van een huis, al dan niet met een lening. Wanneer je een huis gaat kopen, moet je allereerst een lijstje maken van punten waarvan jij vindt dat die belangrijk voor de woning zijn. Vervolgens kun je huizen gaan bezichtigen en makkelijk volgens het lijstje kijken of een huis geschikt is.

Makelaar

Wanneer er een huis verkocht wordt, gebeurt dit altijd via een makelaar. Wanneer je op huizenjacht gaat, zul je dan ook contact hebben met de makelaar van de verkopende partij. Ook is het mogelijk zelf de hulp van makelaar in te schakelen bij het zoeken en kopen van huis. Deze zal je daarbij dan begeleiden en kijken of alles wat de verkopende partij vertelt wel klopt. Een makelaar kan naast zijn andere taken ook nog als taxateur optreden.

Prijzen omtrent koophuizen

Bestaande woning

Wanneer je een bestaande woning van een andere particulier overneemt, zal er vaak worden onderhandeld over de te betalen prijs. In de meeste gevallen komt er een prijs tot stand die net iets onder de vraagprijs ligt. Ook kan het zijn dat men meer biedt dan de vraagprijs, omdat er behalve de objectieve waardeaanduiding van het taxatierapport ook emoties mee kunnen spelen. Behalve emoties kan er ook sprake zijn van een onrustige woningmarkt; mensen bieden gelijk (boven) de vraagprijs, uit angst voor het verliezen van de kans op een woning. Dit kan problemen opleveren met de financiering, aangezien de taxateur het huis een lagere waarde heeft gegeven.

Je moet er dus meer voor betalen dan dat het waard is, en een verstrekker van een hypotheek rekening houdt met de prijs volgens de taxatie en niet met de prijs die daadwerkelijk is betaald.

Nieuwe woning

Bij een nieuwbouwwoning ligt de prijs in de meeste gevallen al vast. Meestal wordt er dan ook niet meer onderhandeld over het te betalen bedrag. Tegenwoordig worden er veel huizenblokken gebouwd met allemaal dezelfde woningen, en deze worden ook allemaal voor een gelijke prijs verkocht. Onderhandelen is dan natuurlijk niet mogelijk.

Bij een nieuwbouwwoning is er één gevaar; het kan zijn dat het huis al een tijd lang te koop staat, en de verkopende partij kan dan een bedrag aan vervallen rente bij de koopsom optellen.

Wanneer je bijna zeker weet een bepaalde woning te kopen, is het mogelijk er een optie op te nemen. Je hebt dan het recht van de eerste koop gedurende een aantal dagen. In deze dagen kun je noodzakelijke dingen nog regelen.

Keuringen

Bouwkundige keuring

Wanneer je een bestaande woning besluit te kopen kan het handig zijn eerst een bouwkundige keuring uit te laten voeren. De staat van het huis wordt dan bekeken, en als er problemen zijn zullen deze duidelijk worden.

Opleveringskeuring

Wanneer men een nieuwe woning besluit te kopen kan het handig zijn een opleveringskeuring uit te laten voeren. Een nieuwe woning hoort natuurlijk geheel in orde te zijn en een opleveringskeuring test of dit ook daadwerkelijk het geval is.

Koopcontract

Als beide partijen samen tot een prijs zijn gekomen dient een overeenkomst schriftelijk vastgelegd te worden. Dit gebeurt in een voorlopig koopcontract. De koper heeft dan nog drie dagen bedenktijd waarin hij de koop kan annuleren. Verder is de naam voorlopig niet helemaal op zijn plaats, aangezien men het contract niet zomaar kan verbreken. Vaak moet er dan bijvoorbeeld 10% van de koopsom betaald worden.

Overdracht

De eerdere eigenaar van een woning moet de woning verlaten voor de datum waarop de papieren bij de notaris belanden om ondertekend te worden en de overdracht daadwerkelijk plaats vindt. In sommige gevallen kan de toekomstige eigenaar zijn huis al eerder betreden. Koper en verkoper ondertekenen dan een sleutelverklaring; de koper mag al wel in het huis komen maar heeft nog geen eigendomspapieren.

Financiële aspect

Wanneer men besluit een huis te willen kopen, is daar een grote som geld voor nodig. Vaak kunnen mensen dit niet zomaar opbrengen, en dus moeten zij geld lenen. Voor een huis wordt vaak een langdurige lening afgesloten met een hoog bedrag. Een dergelijke lening noemen we ook wel een hypothecaire lening. Er zijn verschillende vormen hypotheken, die voor verschillende groepen mensen geschikt zijn. Hiervan geven wij een aantal voorbeelden met daarbij de verschillende groepen die erbij horen.

Annuïteitenhypotheek

Deze hypotheek is aantrekkelijk voor jonge mensen, aangezien de lasten in het begin lager zijn dan aan het einde van de looptijd. Het inkomen van deze jongere mensen zal waarschijnlijk nog stijgen, waardoor dit een ideale vorm voor hen is.

Spaarhypotheek

Deze hypotheek houdt gedurende de looptijd continu dezelfde lasten, wat voor duidelijkheid zorgt. Bovendien neemt de rente van de lening gedurende de looptijd niet af, waardoor je van maximale belastingvoordeel gebruik kan maken. Deze hypotheek is dus aantrekkelijk voor mensen met een hoog loon, omdat zij meer voordeel hebben van de hypotheekrente aftrek

Lineaire hypotheek

Bij deze vorm van hypotheken worden de lasten lager gedurende de looptijd. Dit komt doordat je aflost, en daardoor het bedrag aan interest afneemt. Deze hypotheek is aantrekkelijk voor mensen die wat ouder zijn, zodat zij op het moment dat zij met pensioen gaan, en dus minder verdienen, lagere lasten hebben.

Beleggingshypotheek

Bij deze vorm van hypotheken loop je meer risico doordat er niet wordt gespaard zoals bij een spaarhypotheek maar wordt belegd. Dit brengt risico's met zich mee, aangezien de eindwaarde kan verschillen van het verwachte bedrag. Dit kan zowel positief als negatief uitvallen. Deze vorm is aantrekkelijk voor mensen met veel geld, aangezien zij dit risico durven te lopen om misschien winst te maken.

Aflossingsvrije hypotheek

Bij deze hypotheek wordt er niks afgelost tijdens de looptijd, en wordt alleen het bedrag aan interest steeds betaald. Hierdoor zijn er lage lasten, maar wordt er geen eigen vermogen opgebouwd en blijft de rente maximaal. Deze hypotheek is aantrekkelijk voor mensen met wat minder geld.

Deze voorbeelden worden in de PO M&O nog uitgebreid toegelicht, dit is slechts een klein stukje uitleg.

Voordelen van een koopwoning:

 • Je bouwt eigen vermogen op
 • Je kunt er aan veranderen wat je wilt
 • e hebt geen last van een verhuurder
 • Nadelen van een koopwoning:

 • In de meeste gevallen is een grote lening noodzakelijk, grote schuld
 • Je betaalt veel rente over een eventuele lening
 • Verhuizen is een hoop werk (woning verkopen en kopen)
 • Al het onderhoud komt voor eigen rekening

Zo blijkt uiteindelijk dat er heel wat komt kijken bij het kopen van een huis. Het inschakelen van een makelaar lijkt mij daarom toch wel verstandig. Deze weet wat te doen en kan eventueel aan de bel trekken wanneer hij denkt dat de prijs te hoog is. Bovendien weet hij nog hoe de keuringen e.d. in hun werk gaan.

Drie voorbeelden (platteland, stad en achterwijk): huren of kopen?

Platteland

Op het platteland komen zelden huurwoningen voor, en men zal dus in bijna elk geval over moeten gaan tot het kopen van een woning op het platteland. Vaak hoort er bij een dergelijke woning ook nog een behoorlijk stuk grond, wat vervolgens ook het eigendom van de koper wordt. Bovendien zijn de meeste mensen die op zoek zijn naar een plattelandswoning niet op zoek naar een huurhuis, maar juist een koophuis. De kans is groot dat een huis op het platteland meer waard wordt, doordat er steeds minder ruimte in Nederland is. Het kopen van een woning op het platteland lijkt mij verstandiger dan huren, wat bovendien ook bijna niet mogelijk is.

Stad

In bepaalde delen van de stad zijn veel woningen die verhuurd worden. Zo wonen er in sommige steden veel studenten, die er slechts een kortere periode willen wonen, en bovendien nog niet geschikt zijn voor een hypotheek. Wel zijn de huurprijzen in de steden vaak hoog waardoor het wellicht toch aantrekkelijk is om, eventueel samen met anderen, een huis te kopen. De kans dat deze woning in waarde stijgt is ook behoorlijk groot, dus dan loont het uiteindelijk toch wel. Wel moet je dan over bepaalde financiële middelen beschikken, zodat je een hypotheek kunt nemen. Dit eventueel met de hulp van ouders.

In het centrum van een stad wonen veel verschillende groepen mensen, waarvoor het soms wel handig is een huis te kopen, en in sommige gevallen een huurhuis beter is. Wanneer je de middelen hebt, lijkt het kopen van een woning in de stad mij een goede investering.

Achterwijk

In deze delen wonen vaak wat armere mensen die over vrij weinig financiële middelen beschikken. Zij komen vaak door een laag inkomen niet in aanmerking voor een hypotheek, en zullen daarom over moeten gaan tot het huren van een huis. Het kopen van een huis heeft hier ook niet heel erg veel zin, doordat een dergelijk huis vaak niet veel in waarde zal stijgen door z'n ligging. Het huren van een woning lijkt mij verstandig wanneer je in een achterwijk woont en over weinig financiële middelen beschikt.

oe zit het met de regelgeving van de overheid omtrent het kopen of huren van een woning?

Een fijne leefomgeving en prettige woning is belangrijk voor iedereen. Het ministerie van VROM (Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer) is het Nederlandse ministerie dat toezicht houdt op onder andere de huisvesting in Nederland. De hoofdlijnen van het beleid worden door dit ministerie bepaald en op basis van deze richtlijnen worden regels en wetten opgesteld. De VROM-inspectie helpt gemeenten en woningcorporaties bij het handhaven van de regels voor huisvesting. De huisvesting voor zwakkere groepen in de samenleving, woningcorporaties, huur- en koopsubsidies en natuurlijk de hypotheekrenteaftrek zijn een aantal belangrijke agendapunten van dit ministerie. Bij deze deelvraag beperken we ons tot de huisvestingswet, de woningwet en bouwregelgeving.

Huisvestingswet

In 1993 is in Nederland de huisvestingswet in werking gesteld. De regering is van mening dat de schaarse huizen rechtvaardig en evenwichtig onder de bevolking verdeeld moeten worden en daarom is deze huisvestingswet opgesteld. De wet biedt gemeenten de mogelijkheid om de verdeling van woonruimte te reguleren. Uitgangspunt blijft natuurlijk wel de vrije vestiging van burgers. Gemeenten hebben een aantal instrumenten om de verdeling van woonruimte in de hand te houden en ongewenste tendensen in de woningvoorraad tegen te gaan. Zo kunnen gemeenten:

 • voorrang geven aan groepen woningzoekenden.
 • wel of niet toestaan dat woningen splitsen, samenvoegen of aan de woningvoorraad onttrekken.
 • woningen toewijzen en bindingseisen aan toekomstige bewoners stellen.

Woningwet

De woningwet werd in 1901 aangenomen door het kabinet Pierson. Met deze wet werd de basis voor een verbetering van de volkshuisvesting gelegd. Het doel van de wet was: de bouw van goede woningen bevorderen en de bewoning van slechte woningen onmogelijk maken. Om dit te kunnen bereiken, werden er strenge regels opgesteld om slechte woningen te weren en werd gemeenschapsgeld gebruikt voor de bevordering van de bouw van goede woningen. Het geld werd uitgeleend aan woningcorporaties die zogenaamde woningwetwoningen bouwde. Dit was zo gezegd het begin van overheidsbemoeienis binnen de huizenmarkt. Om slechte woningen tegen te gaan, werden er een aantal regels doorgevoerd:

 • Woningeigenaren konden worden verplicht bepaalde renovaties en verbeteringen uit te voeren.
 • Zonder bouwvergunning mocht men niet meer zomaar iets nieuws bouwen of een al bestaand gebouw uitbreiden of verbouwen.
 • De gemeente kreeg de verplichting een bouwverordening op te stellen met richtlijnen waaraan nieuwe woningen zouden moeten voldoen.
 • Gemeenten kregen de bevoegdheid woningen onbewoonbaar te verklaren.

Bouwregelgeving

Wanneer je wilt gaan bouwen of verbouwen krijg je altijd te maken met de bouwregelgeving. Deze regels zijn voor het merendeel afgeleid van de Woningwet en hebben te maken met veiligheid, gezondheid, de omgeving en de buren. De bouwregelgeving is opgesteld om een veilige en gezonde leefomgeving te waarborgen. Tevens draagt de bouwregelgeving bij aan energiebesparing. De bouwparagraaf binnen de Woningwet vormt de kern van de bouwregelgeving. Onder deze wet staan drie AMvB's (Algemene Maatregelen van Bestuur):

 • Het Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken, waarin het bouwvergunningsregime is uitgewerkt.
 • Het bouwbesluit met bouwtechnische voorschriften waaraan een bouwwerk moet voldoen.
 • Het besluit Indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning, waarin staat hoe een bouwaanvraag moet worden ingediend.

Het bestemmingsplan, de welstandsnota en de bouwverordening spelen natuurlijk ook een rol.

Wie vallen onder de kwetsbare groepen met betrekking tot de huizenmarkt en welke hulp wordt er aan deze groepen geboden?

Binnen elk aspect van een samenleving bestaan er kwetsbare groepen. Binnen de huizenmarkt zijn dit onder andere starters, werklozen en mensen met een laag inkomen. Hier volgen een aantal overheidsregelingen die mensen steunen in het kopen of huren van een woning:

Koopsubsidie

De overheid wil het eigen woningbezit bevorderen middels de koopsubsidie, ook wel Eigenwoningbijdrage. De regels voor deze subsidie staan in de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW). Wanneer iemand voldoet aan de gestelde voorwaarden, kan deze persoon een maandelijkse bijdrage voor de hypotheeklasten ontvangen. De subsidiepot is echter bijna leeg.

Groene hypotheek

Voor woningen die aan bepaalde milieueisen voldoen is het mogelijk korting te krijgen op de hypotheekrente. De groene hypotheek is een financiële regeling om duurzaam bouwen te stimuleren. Een groene hypotheek kan worden verstrekt als er aan een aantal eisen op het gebied van duurzaam bouwen wordt voldaan.

Huurtoeslag

Een huurder kan deze huurtoeslag aanvragen als de huur te hoog is in verhouding tot het inkomen. Men moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor deze toeslag. Zo zijn er grenzen vastgesteld aan de hoogte van het inkomen en de huur. Mensen met een laag inkomen kunnen middels deze huurtoeslag toch in aanmerking komen voor een goede en betaalbare huurwoning.

Hypotheekrenteaftrek

Op dit moment overal in het nieuws: de hypotheekrenteaftrek. Binnen alle partijprogramma's van de politieke partijen is de hypotheekrenteaftrek een belangrijk aspect. Iedereen heeft er zijn mening over, maar wat houdt de hypotheekrenteaftrek nou precies in en wat was het oorspronkelijke doel?

De hypotheekrenteaftrek is een belastingmaatregel waarmee kosten van de financiering van de eigen woning fiscaal aftrekbaar worden gemaakt. Het doel was de drempel om een woning aan te schaffen te verlagen. Tevens wordt het hiermee fiscaal aantrekkelijker om een koopwoning te financieren door een lening, zodat opgebouwd kapitaal geïnvesteerd kan worden in de economie. Toch werkt de hypotheekrenteaftrek op dit moment niet juist. Het zorgt voor een kunstmatige stijging van de woningprijzen. De negatieve invloed van het fiscale voordeel wordt versterkt door het beleid op de huurmarkt, waar de huren al jaren met niet meer dan de inflatie verhoogd mogen worden. Het resultaat is dan ook een vastgelopen woningmarkt.

Welke invloed heeft de financiële crisis op de huizenmarkt in Nederland?

De prijs van de huizen op de huizenmarkt hangen af van verschillende factoren. De voornaamste factoren die een rol spelen zijn fiscaliteit, prijs van de woningen, aanbod van woningen, inkomen van kopers en de rentestand. We zullen de factoren kort bespreken.

Fiscaliteit

Met fiscaliteit word bedoeld, dat er je in Nederland sommige kosten als aftrekpost van het belastbaar inkomen kunt aftrekken. Een voorbeeld daarvan is de renteaftrek van de aankoop van de eigenwoning. De laatste tijd word er steeds meer in de regering erover gehad om de renteaftrek te schappen. Als de renteaftrek zou verdwijnen en de prijzen van de huizen gelijk zouden blijven, word het voor heel veel mensen bijna onmogelijk om een huis te kopen.

Prijs van de woningen

Hiermee word bedoeld hoe hoog de prijzen van de huizen zijn op huizenmarkt. Mede door de fiscaliteit die ons land heeft zijn de prijzen de laatst 40 jaar enorm gestegen.

Aanbod van woningen

Er is in Nederland een groeiende vraag naar huizen, maar de ruimte in Nederland is erg beperkt. Dus het aanbod van het aantal huizen is daardoor ook beperkt. In Nederland gaat het bouwproces van huizen ook minder snel dan in andere landen, doordat er maar weinig goede bouwgrond is en door de vergunningen en procedures die nodig zijn voordat je een huis mag gaan bouwen.

Inkomen van de kopers

Hiermee word bedoeld de koopkracht van de mensen die een huis willen kopen. De koopkracht hangt sterk af van het inkomen van de desbetreffende persoon. Daarbij komt dat het ook sterk afhangt van de hoogte van de hypotheek die de mensen kunnen krijgen van de bank. Want als je inkomen lager, zul je ook een lagere hypotheek kunnen nemen dan als je een hoog inkomen hebt.

De rentestand

De hypotheekrente speelt ook een rol, want als die hoog zou zijn zullen minder mensen een hypotheek gaan afsluiten. De hoogte van de hypotheekrente word vastgesteld aan de hand van de internationale kapitaalmarkt. En die markt zal niet snel veranderen, dus de kans dat de rentestand erg verandert is zeer klein. En Door het fiscale stelsel in Nederland is de hypotheekrente ook nog is erg laag, want van de rente wordt nog de belastingaftrek afgetrokken. Dus wordt het netto rentepercentage lager.

Er zijn combinaties tussen deze factoren die grote gevolgen kunnen hebben voor de huizenmarkt, bijvoorbeeld stijgende rente en een afgleidende economie, zullen lijden tot een structurele daling van de huizenprijzen. En daar zouden veel mensen onder lijden.

Uit onderzoeken blijkt dat de prijzen op de huizenmarkt sterk kunnen reageren in tijden van crisis, maar er bleek ook uit dat dit effect meestal maar ongeveer een kwartaal duurde. Er zijn in vroegere tijden wel vaker crisissen geweest, die gevolgen hadden op de huizenmarkt. Alleen het verschil met die vorige keren van crisis was, dat de prijzen van de huizen net voordat de huizenmarkt in elkaar zakten enorm waren gestegen. Dat kwam doordat de banken toen erg makkelijk een hypotheek verleende, dus was het effect van de crisis extra groot.

Tegenwoordig zal een crisis zoals de kredietcrisis niet zo grote schade als in vorige tijden van crisis teweegbrengen in de huizenmarkt. Dat komt door onder andere het beleid van de overheid over het verlenen van hypotheken. De huizenmarkt is zo gebouwd dat die ook tijdens crisis niet in elkaar zakt. En de overheid houdt alles goed in de gaten en grijpt in als het mis dreigt te gaan.

Maar er zullen in tijden van crisis wel degelijk verschillen te zien zijn in vergelijken met gewone tijden zonder crisis.

Dat was ook te zien tijdens de kredietcrisis. Want de financiële crisis heeft wel degelijk invloed op de huizenmarkt gehad, en de crisis heeft die invloed nog steeds. Dat komt mede doordat de crisis tegelijk kwam met het afnemen van de procentuele groei van de wereldeconomie.

Prijzen gedaald

De prijzen van de huizen zijn erg gedaald de afgelopen tijd, omdat het de verkopers niet lukt om de huizen te verkopen. Maar ondanks dat de ze de prijs van hun huis laten dalen, lukt het de meeste nog steeds niet om van hun huis af te komen.

Prijzen gestegen

Voor kopers is het aan de andere kant erg moeilijk om een huis te kopen, vooral doordat het tegenwoordig erg moeilijk is om een hypotheek te krijgen. Ook veel mensen hebben grote moeite om rond te komen met de kosten van hun nieuwe woning, doordat de prijzen erg zijn gestegen. Er zijn formules die kunnen berekenen hoeveel tijd er nodig is voordat de prijzen van nu zijn verdubbeld, een voorbeeld daarvan is de 72-regel. En het blijkt dat die tijd 24 jaar is, dat is dus erg snel.

Hypotheek

Het is veel moeilijker om tegenwoordig een hypotheek te krijgen, doordat de banken moeilijker geld van elkaar kunnen lenen door de crisis. Daarom verlenen de banken ook minder snel hypotheken. Meerdere banken in Nederland hebben ook geld geleend van de overheid, om rond te kunnen komen. De overheid speelt er ook een rol in dat het moeilijker is om een hypotheek te krijgen.

Een ander punt is dat de hypotheekrente is opgelopen, daardoor is het minder aantrekkelijk om een hypotheek af te sluiten.

Beleid van de overheid

Het beleid van de overheid perkt de invloed van de crisis op de huizenmarkt erg in. Ze zorgen ervoor dat de banken hun financierende rol blijven spelen, en niet zo snel meer hypotheken verlenen. Daardoor word het moeilijker voor veel mensen om een huis te kopen, en zo neemt de vraag naar koopwoningen af. Omdat die mensen waarschijnlijk in een huurwoning zullen gaan wonen.

Een andere regeling die is ingegaan is dat ieder mens in zijn leven maar een hypotheek van maximaal 30 jaar mag hebben. Deze regeling heeft ervoor gezorgd dat de mensen goed moeten gaan nadenken over wanneer ze de hypotheek willen nemen etc.

Hoe ziet de huizenmarkt in Nederland er in de toekomst uit?

Veel mensen zijn onzekerder geworden door de crisis en twijfelen daarom erg over het wel of niet kopen van een nieuwe woning. Ze weten niet precies of het een verstandige tijd is om een nieuw huis te kopen. De afgelopen jaren is de wereld economie erg gestegen in procenten. Maar de laatste jaren is het nog wel gestegen, maar in veel mindere mate dan de jaren ervoor. En dat is tegelijk gekomen met de crisis. De crisis heeft ook Nederland geraakt, zowel de particulieren als de banken zelf hebben er last van gehad.

In de toekomst zal het weer beter gaan met de huizenmarkt in Nederland. Er zijn verschillende factoren die er voor moeten gaan zorgen dat het in de toekomst weer goed gaat met Nederlandse huizenmarkt. Maar er zijn ook factoren waar weinig aan kan worden gedaan door bijvoorbeeld de overheid van Nederland. Daarmee bedoel ik factoren die een rol spelen in de hele wereld of in stukken van de wereld, zoals de EU waar Nederland ook mee te maken heeft, en dus ook last van zou kunnen hebben. De overheid wil met behulp van wetten en regels het land er weer bovenop helpen en dus ook de huizenmarkt.

Nieuw beleid van de overheid

Overheid wil dat de hypotheekverstrekkers nog voorzichtiger worden met het verstekken van hypotheken. Dit nieuwe hypotheek beleid zal er voor zorgen dat het moeilijker gaat worden om een huis te kopen.

Kosten zullen flink stijgen voor kopers.

Weinig betalingsproblemen en gedwongen verkopen van huizen. Dus op zich is het nieuwe beleid niet perse nodig.

Prijsstijgingen

In de toekomst zullen er niet meer zulke grote prijsstijgingen zijn als de afgelopen 40 jaar waarin de prijs 24 keer zo hoog is geworden. Maar toch zullen elk jaar de prijzen van de huizen stijgen. Ook zal de rente in de toekomst stijgen, hierdoor worden de lasten van de huiseigenaren hoger. Maar het brutoloon zal gelijk blijven in de loop van de tijd. Hierdoor zal het voor vele moeilijker worden om een koopwoning te kunnen kopen. En zal het voor huiseigenaren lastig worden om rond te komen. Veel huiseigenaren zijn daarbovenop ook nog bang voor een waardedaling van hun woning, waardoor ze het nog moeilijker kunnen gaan krijgen.

Hypotheekrenteaftrek

De overheid heeft plannen om de hypotheekrenteaftrek te schappen in de toekomst. Het effect daarvan zou erg positief kunnen zijn, als daardoor de prijzen van de huizen zullen gaan dalen. Maar als de prijzen gelijk zullen blijven, zal het voor heel veel mensen onmogelijk worden om een huis te kopen. Zolang de hypotheekrente aftrekbaar blijft zullen de prijzen van de huizen niet gaan dalen.

Nieuwe wetten

De overheid heeft nieuwe wetten aangenomen en afspraken gemaakt om de schade van de crisis te herstellen. Een voorbeeld daarvan is de Crisis- en herstelwet, die ervoor zorgt dat de uitvoering op het gebied van duurzaamheid, bereikbaarheid en woningbouw sneller uitgevoerd kunnen worden. Daardoor kost het bijvoorbeeld minder tijd om nieuwe woningen te bouwen, om zo de vraag naar betaalbare koopwoningen te kunnen gaan verkleinen. Want er zal in de toekomst door het groeiende aantal inwoners, een nog steeds groeiende vraag naar betaalbare woningen blijven.

Alles word duurder

Dit is ook één van de factoren waar de overheid niet zo veel aan kan doen.

En dat is dat in de toekomst alles duurder zal gaan worden. Er zijn formules om te berekenen hoeveel tijd het gaat kosten voordat de prijzen van nu verdubbeld zullen zijn, een voorbeeld daarvan is de 72-regel. Die regel verteld ons dat over 24 jaar de prijzen van nu verdubbeld zullen zijn. Dus kost een huis nu nog twee ton, dan zou dat over 24 jaar wel is 4 ton kunnen zijn.

Huren in plaats van kopen

Door verschillenden factoren zoals bijvoorbeeld de stijgende prijzen en het moeilijker krijgen van een hypotheek zullen steeds minder mensen over de mogelijkheid beschikken om in een koopwoning te leven. Meer mensen zullen huurwoningen nemen in plaats van koopwoningen. De laatste tijd word er steeds meer in de regering erover gehad om de renteaftrek te schappen. Als de renteaftrek zou verdwijnen en de prijzen van de huizen gelijk zouden blijven, word het voor heel veel mensen bijna onmogelijk om een huis te kopen. Door onder andere de net genoemde factoren zullen erg veel mensen er voor kiezen om te gaan huren i.p.v. een woning te kopen. Ook de armere groepen in Nederland hebben niet de mogelijkheid om een huis te kopen, dus zullen ook gaan huren.

Banken

De banken zullen in de toekomst erg voorzichtig zijn met het verstrekken van hypotheken. De overheid zal ervoor zorgen dat de banken hun financierende rol blijven uitoefenen. En als het beter met de wereldeconomie gaat in de toekomst en er dus meer geld tot hun beschikking komt, zullen ze weer soepeler worden. Want ze zitten op het moment zelf ook krab de banken in Nederland, er zijn verschillende banken die geld hebben geleend van de overheid.

Uiteindelijk als het met de wereldeconomie weer beter zal gaan. Zal het uiteindelijk ook weer beter gaan met de huizenmarkt. De banken zullen soepeler gaan worden met hypotheken. Ook kunnen in de toekomst de prijzen van de woningen gaan dalen doordat de renteaftrek word geschrapt door de overheid, als dat goed uitpakt zullen de prijzen van de woningen flink dalen, en dat is voor veel kopers erg gunstig. Maar dat heeft nog wel tijd nodig voordat het zo ver is.

Conclusie

volgt later

Bronnenlijst

 • www.vrom.nl
 • www.postbus51.nl
 • http://www.hypotheker.nl/Hypotheken/Ik+wil+een+woning+kopen/Hoe+koop+ik+een+woning/Het+koopproces/
 • http://www.vrominspectie.nl/onderwerpen/wonen/huisvestingswet/
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=8297
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=1
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=10869
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Woningwet_1901
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18236
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=44615
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=18245#a6
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=7391
 • http://vrom.nl/pagina.html?id=8351#a10
 • http://www.vrom.nl/pagina.html?id=23334
 • http://nl.wikipedia.org/wiki/Hypotheekrenteaftrek
 • http://financieel.infonu.nl/hypotheek/18127-dalen-de-huizenprijzen.html
 • http://www.z24.nl/z24geld/huizen_wonen/artikel_34949.z24/Wat_doet_de_crisis_met_de_huizenprijs__.html
 • http://www.rtl.nl/(/financien/rtlz/nieuws/)/components/financien/rtlz/2010/weken_2010/16/0421_1745-Gezinnen-kunnen-moeilijker-hypotheek-krijgen.xml
 • http://www.postbus51.nl/
 • http://www.hypotheker.nl/hypotheken/ik+wil+een+woning+kopen/wat+doen+de+huizenprijzen/verwachtingen/default.htm
 • http://www.eigenhuis.nl/VerenigingEigenHuis/Actueel/Woonpeil/Woonpeil12extra.htm
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Rule_of_72
 • M&O boek (hoofdstuk hypotheken)