De mycobacterium tuberculosis

Published: Last Edited:

This essay has been submitted by a student. This is not an example of the work written by our professional essay writers.

Inleiding

Tuberculose, een ziekte waar de meeste mensen niet veel van afweten. Volgens experts is dit onterecht. Er wordt nauwelijks aandacht aan besteed. Toch zorgt TBC jaarlijks voor veel slachtoffers. Het aantal besmette mensen is elk jaar negen miljoen. Twee miljoen hiervan sterven ook daadwerkelijk aan de ziekte. Dit terwijl de ziekte gemakkelijk en goedkoop te bestrijden is. Het is vreemd dat er zoveel doden mogen vallen elk jaar, zonder dat er actie wordt ondernomen. Het bestaande medicijn is oud en er wordt door de farmaceutische industrie nauwelijks gezocht naar een beter medicijn. Na het zien van een documentaire over tuberculose heeft het me aan het denken gezet. Naast deze reden heb ik ook interesse in de medische wereld. Dit is een richting die ik waarschijnlijk wil gaan studeren. Het leek me interessant hier meer over te weten. Vandaar de keuze voor een ziekte. Omdat deze ziekte me niet of nauwelijks bekend was, vond ik dit een uitdaging. Om deze reden heb ik besloten me verder in de ziekte te verdiepen. Daarom dus het onderwerp tuberculose. In deze praktische opdracht ga ik de vraag beantwoorden: wat is tuberculose?

Landen waar tuberculose voorkomt De 'witte pest', zo wordt tuberculose ook wel genoemd, wordt overgebracht van mens tot mens. De Mycobacterium tuberculosis is de oorzaak van de ziekte. Deze bacterie wordt door de lucht doorgegeven. De bacterie wordt meestal opgehoest of opgeniest. Ook bij het uitademen kan de bacterie in de lucht komen. Het is niet mogelijk de ziekte over te dragen via bloedcontact, handen schudden, seksueel contact of door het gebruiken van andermans bord, bestek of kleren. Het kan alleen door de lucht worden overgedragen. Eenmaal in de lucht wordt de ziekte gemakkelijk verspreid. Iedereen die de bacterie inademt kan besmet raken. Het is dus niet zoals vele mensen denken een ziekte voor de armen. De ziekte komt voor in alle ranken op de sociale ladder. De meest voorkomende soort TB is longtuberculose. Het kan echter ook in andere organen voorkomen. De bacterie nestelt zich in de longen waar het vernietigend zijn werk kan doen. Als iemand de bacterie in zijn lijf heeft hoeft dat nog niet te betekenen dat hij of zij de bacillen door kan geven aan andere. Als de Mycobacterium tuberculosis in de longen zit kan het besmettelijk zijn. Als het besmettelijk is wordt het open tuberculose genoemd. Buiten de longen kan het niet besmettelijk zijn. Dan wordt het gesloten tuberculose genoemd.

De meeste, door tuberculose besmette mensen, zijn te vinden in Afrika, Zuid Amerika en in Azië (Bron 1). Ook Oost-Europa en Rusland hebben er mee te kampen. Een broedplaats voor de tuberkelbacterie zijn gevangenissen. In Rusland zitten gevangen met veertig mannen dag en nacht in dezelfde ruimte. Ze mogen slechts een paar uurtjes per dag frisse lucht halen. Door het niet of nauwelijks hebben van ramen is de ventilatie ook minimaal. Het is dan ook niet gek dat de bacil zich hier gemakkelijk verspreid. De bacterie kan niet weg uit de cel en blijft in de lucht hangen. De gevangenen ademen elkaars lucht continu in en dus ook de tuberkelbacterie. Als er in de hele gevangenis één man of vrouw is met tuberculose dan heeft binnen de kortste keren iedereen het.

Deze gedetineerde komen na een aantal jaren vrij. 90% van deze mannen heeft tuberculose bij vertrek. Zo heeft de bacterie de mogelijkheid zich over de rest van het land te verspreiden. Het aansteken van een aantal mensen kan al tot een ramp lijden. Door de toegenomen mobiliteit kan tuberculose snel om zich heen grijpen. Men vliegt tegenwoordig de hele wereld over. Een bacterie afkomstig uit een Siberische gevangenis kan de wereld overvliegen. Er zijn al voorbeelden van zo'n verspreiding. Er was een paar jaar geleden een uitbraak van TBC in New York. Dit heeft de wereld wel enigszins wakkergeschut maar het is nog steeds niet optimaal. Een aantal experts verwacht dat na de daling van het aantal TBC patiënten in de afgelopen jaren het goed kan zijn dat tuberculose in de toekomst exponentieel snel zal gaan groeien.

Er is al een waarschuwing uitgegaan naar alle voetbalsupporters die deze zomer van plan zijn naar het WK- voetbal in Zuid-Afrika te gaan. Hier ligt het aan TBC patiënten ook enorm hoog. Wanneer er grote groepen mensen bij elkaar zijn, is de kans op besmetting zoals al eerder genoemd groot. Er wordt de supporters dan ook aangeraden zich voor hun reis en vervolgens weer na hun reis bij de GGD te laten testen op tuberculose.

De meeste worden helemaal nooit ziek. Slechts 10% wordt daadwerkelijk ziek van de bacterie. De vorm waarin men wel besmet is maar niet ziek wordt 'latente tuberculose' genoemd. Men wordt niet ziek doordat hun afweersysteem in actie komt. Na inademing ontstaan in de longen kleine ontstekingshaarden. De tuberkelbacterie wordt hier echter, voor er grote schade kan worden aangebracht, gefagocyteerd door een macrofaag. De bacterie wordt opgeslagen in een lysosoom in de macrofaag/ fagocyt. De macrofaag wordt ook wel de eerste blokkade van het afweersysteem genoemd. De macrofaag gaat naar een lymfeklier waar een deel van het DNA van de bacterie aan een T-lymfocyt wordt getoond. De T-lymfocyt gaat met het stukje DNA naar een B-lymfocyt. Deze B-lymfocyt gaat vervolgens antistoffen maken tegen de tuberculose bacterie. Deze antistoffen zorgen ervoor dat de bacteriën worden ingekapseld. Deze ingekapselde bacterie wordt ook wel tuberkel of granuloom genoemd. Hierdoor is de bacterie niet meer actief. In dit geval leiden de bacteriën een 'slapend' bestaan(passief). Er wordt gezegd dat men dan 'drager' is van de ziekte. In zo'n geval is het niet mogelijk de ziekte aan andere door te geven. Later in het leven kunnen de bacteriën vrijkomen door een verzwakt afweersysteem. Dan wordt men alsnog ziek. Dit gebeurt echter niet vaak. In 80% van de gevallen zal, als de ziekte al ontstaat, het binnen twee jaar gebeuren. Pas als men ziek wordt, wordt er gesproken over actieve tuberculose.

één van de oorzaken voor het verzwakken van het afweersysteem en tevens de bekendste is AIDS. Het AIDS virus valt het immuunsysteem aan. De T-lymfocyten zijn kansloos. Het AIDS virus dringt door het celmembraan van de T-lymfocyt en vermenigvuldigt zichzelf daar. Het virus blijft zich vermenigvuldigen in de lymfocyt totdat hij knapt. De virussen gaan dan door naar de volgende T-lymfocyten. Het proces wordt hier weer herhaald. Als dit lang doorgaat zullen er geen T-lympotyten meer overblijven en is het afweersysteem nagenoeg onwerkzaam.

Om deze reden zijn AIDS en TBC samen vaak een dodelijke combinatie. Het blijkt dat 65% van alle AIDS patiënten sterft aan tuberculose. Er zijn meer redenen voor het verzwakken van het afweersysteem naast AIDS. Zo heeft stress en vermoeidheid ook invloed. Dit natuurlijk in mindere mate dan AIDS. Er zijn verschillende soorten TB. De meest voorkomende vorm van TB is longtuberculose.

Longtuberculose:

Longtuberculose wordt in de volksmond ook wel de tering genoemd. Vele mensen denken dat tuberculose hetzelfde is als de tering. Dit is niet het geval. Het gaat dan om de meest voorkomende vorm van TB, longtuberculose. Longtuberculose begint met een ontstekingsreactie in de longblaasjes. Deze vorm van TB is nog niet besmettelijk. Het wordt de primaire of de primotuberculose genoemd. De symptomen zijn hier nog mild. Onder andere vermoeidheid, koorts, gebrek aan eetlust, gewichtsverlies en nachtzweten vallen hieronder. Deze symptomen gaan naar verloop van tijd meestal ongemerkt weer over. Het afweersysteem heeft de bacterie dan ingekapseld. Mocht dit niet het geval zijn dan zal in de longen een ontsteking ontstaan. Als er vele bacteriën zijn dan is de ontstekingshaard groot. De bacteriën kunnen dan gemakkelijk worden opgehoest. Dan lijdt iemand aan de actieve vorm van TB. Als de haard klein is dan is de TB minder of helemaal niet besmettelijk. Dan lijdt iemand aan de passieve vorm van TBC.

Tuberculose pleuritis:

Dit is een vorm van TBC die niet vaak voorkomt. Eigenlijk valt het onder longtuberculose. Bij pleuritis tuberculose zit er vocht tussen de longvliezen. Vaak heeft iemand met pleuritis last van benauwdheid en veel pijn bij het ademen. Deze vorm van TB is niet besmettelijk.

Lymfekliertuberculose:

Lymfekliertuberculose wordt via de lymfe verspreid. Lymfeklieren lopen door het hele lichaam. Er zijn een aantal lymfeknopen waar de bacterie zich gaan nestelen. Hierbij raken die klieren ontstoken en gaan ze opzwellen. Er zitten lymfeknopen in de oksels, de hals en in je lies. Hier zal de ontsteking dan ook zitten. Deze vorm van TBC is ook niet besmettelijk.

Niertuberculose:

Tuberculose in de nieren ontstaat doordat de bacteriën zich verspreid hebben en zich genesteld hebben in de nieren. Tuberculose in de nieren kan soms jaren aanwezig zijn zonder klachten te veroorzaken. Als er klachten ontstaan dan doen die aan andere urineweginfecties denken. Vervolgens blijkt dan dat de nier- of blaasproblemen worden veroorzaakt door de tbc-bacteriën. Soms kunnen de bacteriën worden aangetoond in de urine. Deze vorm is ook niet besmettelijk.

Wervel- of bottuberculose:

Werveltuberculose ontstaat doordat de tuberkelbacteriën zich nestelen rondom de wervels in de rug. Het bot wordt aangetast. Vaak zijn er twee of drie wervels beschadigd. Veel voorkomende klachten zijn: rugpijn, verminderde beweeglijkheid en een veranderde rughouding. Doormiddel van uitgebreid onderzoek kan deze vorm van tuberculose worden ontdekt. Een operatie en/of een speciaal korset kan noodzakelijk zijn. Wederom is deze vorm niet besmettelijk.

Behalve deze voorbeelden kan tuberculose ook vóórkomen in de: hersenen, lever, milt, beenmerg, gewrichten, darmen, bijballen, buikvlies en netvlies.

Eerst zijn de symptomen nog mild. Bij behandeling gaan deze klachten over en is het probleem opgelost. Wanneer dit niet het geval is kunnen er verschrikkelijke dingen gebeuren. Uiteindelijk kan het niet behandelen van tuberculose de dood tot gevolg hebben. Dit doordat de ontstekingshaarden in de longen steeds groter worden. De Mycobacterium tuberculosis kan in de bloedvaten terecht komen. Hierdoor kan het in de hersenen tot een hersenbloeding leiden. Ook kan het uiteindelijk zorgen voor verlamming van de benen. Alle symptomen en morgelijke complicaties staan in bron 4.

Er zullen dan nog verschillende onderzoeken nodig zijn om aan te tonen of het daadwerkelijk om TB gaat. Vaak wordt er dan een tuberculinehuidtest gedaan. Dit is een van de meest nuttige tests. Helaas kun je hier alleen mee diagnosticeren of er ooit een infectie van de tuberkelbacil is geweest. Het geeft dus geen zekerheid of de klachten worden veroorzaakt door de Mycobacterium tuberculosis. Wel is te zien of er levende bacteriën in het lichaam aanwezig zijn. Bij een tuberculinehuidtest ook wel Mantouxtest wordt een bepaalde stof, een eiwit van de Mycobacterium tuberculosis, ingespoten. Als er na enkele dagen een knobbeltje te voelen is, dan is er in het verleden sprake geweest van een besmetting. Het is dan nog niet zeker of de klachten echt door tuberculose worden veroorzaakt. Hier zijn verschillende tests voor nodig, afhankelijk van de soort TB.

Longtuberculose:

Hiervoor is een monster sputum nodig. Sputum is vocht of weefsel dat geïnfecteerd zou zijn. Er wordt doormiddel van een injectie vocht verkregen. Voor weefsel zal een biopsie moeten worden uitgevoerd. Er wordt dan doormiddel van een operatie een klein stukje weefsel uit het lichaam verwijderd. Dit wordt allemaal naar het laboratorium gestuurd en onderzocht. Hier kan er tuberculose worden vastgesteld.

Tuberculose meningitis(tuberculose in de hersenvliezen):

Bij deze soort tuberculose wordt er ook een monster genomen. Dit gebeurd doormiddel van een ruggenmergpunctie. Er wordt dan met een naald een beetje vloeistof, cerebrospinale vloeistof, uit het ruggenmerg gehaald. Het lijkt vreemd, voor het onderzoeken van tuberculose meingitis wordt een monster genomen uit het ruggenmerg.

Dit is omdat deze vloeistof, die als schokdemper werkt, alleen voorkomt in het ruggenmerg en in de hersenen. Deze twee zijn met elkaar verbonden. Hierdoor is het monster ook te halen uit het ruggenmerg. Dit is natuurlijk veiliger dan de cerebrospinale vloeistof uit het hersenvlies te halen. Deze vloeistof wordt naar het laboratorium gestuurd. Ik heb contact gehad met het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek. Ze werken voor het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo en voor het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk. Hier onderzoeken ze onder andere doormiddel van een PCR-test of er sprake is van tuberculose. Overigens stellen ze niet alleen diagnoses voor tuberculose maar voor een hoop ziektes.

Niertuberculose:

Voor de diagnose niertuberculose is heel wat nodig. Net als bij tuberculose meningitis wordt het getest met een PCR-test. Ditmaal wordt alleen de urine getest. Als de uitslag positief is(dus niet goed) moet er nog worden getest in hoeverre er schade aan het lichaam is aangebracht. Dit kan doormiddel van een speciale röntgentechniek. Er wordt dan kleurstof in de bloedbaan gespoten waarmee de nieren zichtbaar worden op een röntgenfoto. Op deze foto kun je zien of de nieren er abnormaal uitzien. Deze onregelmatigheden geven meestal duidelijk aan of er sprake is van tuberculose. Is dit niet het geval dan kan er met een naald een monster worden genomen van de massa. Dit wordt onderzocht en TB kan worden aangetoond.

Tuberculose in de vrouwelijke geslachtsorganen: Deze vorm van TB kan worden aangetoond door het maken van een uitstrijkje van de baarmoeder. Met deze techniek kan ook baarmoederhalskanker worden aangetoond. Alle volwassen vrouwen moeten zich hier regelmatig op laten controleren. Het wordt dus niet alleen gebruikt voor baarmoederhalskanker maar ook voor TBC. Een andere manier is een kijkoperatie doormiddel van een laparoscoop. Er wordt dan met een minuscuul cameraatje in de geslachtsorganen gekeken.

Behandeling

Als men vermoedt dat een persoon aan tuberculose leidt wordt er vaak al een behandeling gestart. Dit doet men voor de zekerheid. Vooral bij tuberculose meningitis is dit belangrijk. Deze vorm van TB is<.br> namelijk extreem gevaarlijk. Ook duurt het lang om deze diagnose te stellen. Er wordt dan dus voor de zekerheid al een antibioticakuur voorgeschreven.
Een antibioticakuur werkt alleen bij bacteri&euml;le infecties. Er zijn verschillende soorten antibiotica die op verschillende manieren werkzaam zijn. De eerste antibiotica was penicilline, ontdekt door Alexander
Fleming in 1928. Na deze ontdekking is het snel gegaan met de ontwikkeling van allerlei soorten antibiotica. Tegenwoordig zijn er vele verschillende soorten antibiotica met verschillende werkingen. Zo
kan een antibioticum de eiwitsynthese van de bacterie remmen, de DNA/RNA synthese kan worden geremd, de celwand kan vernietigd worden of het DNA wordt direct vernietigd.
Vele van deze antibiotica zijn goedkoop verkrijgbaar. Het bestrijden van TBC is dan ook niet duur. De antibiotica werkt goed dus mensen zouden niet hoeven te sterven aan TB.
Wel is het zo dat er 6 tot 9 maanden een antibioticakuur moet worden geslikt. Vele mensen hebben echter niet de beschikking over zoveel antibiotica of de klachten verdwijnen en men stopt met de kuur.
Het bestrijden van TB bestaat uit twee fases, een intensieve fase en een vervolgfase.
Tijdens de intensieve fase worden er vier verschillende antibiotica voorgeschreven. Deze fase duurt meestal twee maanden. Tijdens deze twee maanden worden isoniazide, ethambutol, pyrazinamide en rifampicine voorgeschreven.
Vervolgens moet er nog vier maanden met isoniazide en rifampicine worden behandeld.

Behalve de behandeling van de pati&euml;nt moet er ook een contact en brononderzoek plaatsvinden. Contact onderzoek is alleen nodig bij de besmettelijke vorm van tuberculose. Er wordt dan bekeken met wie de pati&euml;nt intensief in aanraking is geweest. Deze mensen worden vervolgens ook getest op TBC. Ook worden contacten van de pati&euml;nt onderzocht volgens het ringprincipe(bron6). Dit betekent dat de meest nabije contacten eerst worden onderzocht. Als daar (veel) infecties worden vastgesteld, wordt het onderzoek uitgebreid naar minder nabije contacten. Soms kan door middel van onderzoek worden nagegaan, door wie iemand besmet is geraakt. Het doel is te voorkomen dat nog meer mensen worden besmet. Dit noemt men brononderzoek.

Tijdens een antibioticakuur worden de bacteri&euml;n gedood. Door de antibiotica kunnen echter ook klachten ontstaan. Deze bijwerkingen komen voor bij vrijwel elk antibioticum. Bij de antibiotica tegen TB kunnen dus ook een aantal bijwerkingen optreden:

Dit houdt in dat de Mycobacterium tuberculosis niet meer reageert op bepaalde antibiotica. Dit is een groot probleem. Wanneer mensen hun antibioticakuur niet afmaken of er slechts met &eacute;&eacute;n antibioticum wordt behandeld, dan kan resistentie ontstaan. Resistentie kan ontstaan op twee manieren: secundaire en primaire resistentie. Dit geldt overigens niet alleen voor de Mycobacterium tuberculosis maar voor alle bacteri&euml;n. Het probleem van secundaire resistentie is bij tuberculose alleen groter. Dit doordat de kuur vergeleken met andere kuren enorm lang is, namelijk zes tot negen maanden. Veel mensen waar geconstateerd is dat ze tuberculose hebben beginnen met de medicatie. De klachten verdwijnen meestal al na enkele weken. Hierdoor wordt de kuur vaak voortijdig gestopt. Dit kan het begin van het einde zijn.

Bij het volledig afmaken van de kuur wordt verondersteld dat niet &eacute;&eacute;n bacterie zal overleven. Het lijkt vreemd, de ene bacterie sterft wel gelijk af en voor de andere duurt het een aantal maanden. Dit komt door natuurlijke selectie zoals Darwin heeft beschreven in het boek 'The Origin of Species' in 1859.

Bacteri&euml;n hebben net als alle organisme verschillende adaptatiegrenzen. Dit komt bij geslachtelijke voorplanting doordat de beide ouders DNA aan de nakomelingen mee hebben gegeven. Ook kan het door recombinatie of door mutaties gebeuren. Bacteri&euml;n planten zich echter ongeslachtelijk voort dus de eerste twee gaan niet op voor dit micro-organisme. Het DNA van bacteri&euml;n kan wel veranderen door mutaties. Bij de mitose ontstaan regelmatig foutjes. Het DNA wordt niet identiek gekopieerd, een mutatie. Door zo'n mutatie ontstaat er in de meeste gevallen een misvormde, niet-werkende nakomeling. Deze zullen dan ook afsterven. Naast al deze 'onbruikbare' bacteri&euml;n ontstaan er helaas ook werkende bacteri&euml;n. Met toeval zal er een resistente bacil ontstaan. Deze resistente bacteri&euml;n zullen voortplanten. Door antibiotica treden veel meer mutaties op dan normaal al gebeurt. Met name het antibioticum rifampicine muteert met een heel hoge mutatiefrequentie. In het begin van de kuur zijn er nog veel bacteri&euml;n. Als het antibioticum wordt toegediend zullen er dus vele resistente bacteri&euml;n ontstaan. Deze reageren niet meer op het antibioticum. De rest zal dood gaan. Als er dus maar &eacute;&eacute;n antibiotica wordt voorgeschreven dan zullen de tuberkelbacteri&euml;n resistentie opbouwen voor dit middel waardoor het niet meer behandeld kan worden. Om deze reden worden er bij TBC meerdere antibiotica voorgeschreven. De twee meest gebruikte zijn rifampicine en isozianide. Door het niet afmaken van een kuur ontstaat eigenlijk hetzelfde. De bacillen worden resistent voor de antibiotica. Als de kuur niet wordt afgemaakt, zullen enkele resistente bacteri&euml;n het overleven (Zie bron 2). Doordat bacteri&euml;n ongeslachtelijk kunnen voortplanten kunnen ze zich snel vermeerderen. In de gunstigste omstandigheden vermeerderen ze zich elke twintig minuten. Er kunnen in korte tijd dus enorm veel bacteri&euml;n worden gevormd.

Als er bij voortijdig stoppen met de antibioticakuur dus nog enkele resistente bacteri&euml;n over zijn, zullen er binnen de kortste keren weer miljoenen bacillen in het lichaam zijn. Deze keer zal het echter een stuk moeilijker zijn ze te behandelen doordat de resistentie aanwezig is. Pas na zes tot negen maanden zullen alle bacteri&euml;n dood zijn, inclusief de resistente. Dan is iemand genezen. Deze manier van resistentie wordt de secundaire resistentie genoemd.

Naast secundaire resistentie bestaat er ook nog primaire resistentie. Aan deze primaire resistentie gaat eerst de secundaire resistentie vooraf. Primaire resistentie ontstaat doordat een bronpati&euml;nt, een al met resistentie besmette tuberculose pati&euml;nt, in de buurt komt van nog niet besmette personen. Doormiddel van transductie, transformatie en conjugatie worden alle bacteri&euml;n in het lichaam besmet. Bij conjugatie, ook wel 'bacteri&euml;le seks' genoemd worden plasmiden van de ene naar de andere bacterie overgebracht. De resistentie zit vaak op de plasmiden. Bij uitwisseling van de plasmiden wordt de resistentie dus ook overgedragen. Dit kan tussen bacteri&euml;n van dezelfde stam maar ook tussen bacteri&euml;n die niet aan elkaar verwant zijn. Hierdoor kunnen alle bacteri&euml;n in je lichaam resistent worden voor in het geval van tuberculose: rifampicine en isozianide. Bacteri&euml;n worden door uitademen, niesen en hoesten de lucht in geblazen. Zo wordt een tweede persoon dus gemakkelijk gesmet met de resistente vorm van tuberculose.

Deze resistente vorm van TB kan verschrikkelijke gevolgen hebben. De ziekte kan dan moeilijk tot niet meer behandeld worden. De tuberkelbacterie zal zich verspreiden en kan de dood tot gevolg hebben.

Resistente TBC is overigens wel te genezen, het is alleen moeilijk en kost enorm veel geld. Een bedrag dat vele niet bij elkaar kunnen krijgen. Het is dan ook logischer om de resistente vorm bij de kiem aan te pakken. Voorkomen is namelijk beter dan genezen. Een aantal dingen zijn hier erg belangrijk bij. Zo moet de kuur zoals al gezegd afgemaakt worden. Dit kan doormiddel van intensief toezicht op het daadwerkelijk innemen van de pillen. Er zijn al een aantal voorbeelden bekend waar deze manier uiterst succesvol is. Verder moeten er dus meerde antibiotica te gelijk worden ingenomen.

Als dit goed gebeurd zal de resistente tuberculose uit ons leven verdwijnen.

Conclusie/Samenvatting

Tijdens het maken van dit PO ben ik een hoop te weten gekomen van deze ziekte. Ik ken nu alle symptomen en verschijnselen. Buiten dit, wat ik overigens al interessant vond ben ik nog veel meer te weten gekomen. Zo heb ik bijvoorbeeld allerlei zaken geleerd over antibiotica en bacteri&euml;n over het algemeen. Ook door communicatie met allerlei partijen heb ik me kunnen verdiepen in de medische wereld. Ik heb bijvoorbeeld geleerd wat het vak: arts-microbioloog inhoud. Dit beroep lijkt me zeer interessant. Dit jaar ga ik een dag meelopen met artsmicrobioloog: Bert Mulder. Hij is werkzaam in het Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in Enschede. Dit laboratorium bedient het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo en

het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk van diagnostiek. Als dit bezoek aan het laboratorium me bevalt, is er een kans dat ik dit ga studeren. Hier heeft deze praktische opdracht dus aan meegeholpen. Vandaar dat ik op een leerzaam proces kan terug kijken.

Voor dit gebeurd moet alleen nog een hoop gebeuren. We zijn op de goede weg, maar het probleem is nog steeds groot. De behandeling is niet duur en werkt in de meeste gevallen uitstekend. Deze medicijnen kunnen jaarlijks twee miljoen mensen redden. Er zou dus veel meer aandacht moeten worden besteed aan deze ziekte. Bij de behandeling zal wel voorzichtig gedaan moeten worden om resistentie te voorkomen. Hiervoor moet de antibioticakuur worden toegediend met meerdere antibioticum en zal de kuur afgemaakt moeten worden.

Als dit allemaal gebeurt dan zal tuberculose een ziekte van het verleden kunnen worden. Maar zo als gezegd: we zijn er nog lang niet!

Literatuurlijst

Instellingen:

 • Telefonisch contact met: tuberculose afdeling GGD Arnhem
 • Telefonisch contact met: Afdeling Medisch Micro Biologie in ziekenhuis Rijstate
  Uitgebreid contact met Arts Microbioloog van het Medisch Spectrum Twente: Bert Mulder:

Deze arts-microbioloog heeft me naar het antwoord geleid. Het specialisme van Bert Mulder is medische microbiologie. Hij is werkzaam in het

Laboratorium Microbiologie Twente Achterhoek in

Enschede. Dit laboratorium bedient het ziekenhuis Medisch Spectrum Twente, de ziekenhuisgroep Twente in Almelo en Hengelo en

het Streekziekenhuis Koningin Beatrix in Winterswijk van
diagnostiek. Na een aantal e-mails heb ik veel informatie gekregen.
Vervolgens heb ik dit verslag opgestuurd naar hem. Na het lezen ben ik uitgenodigd een kijkje te komen nemen in het laboratorium.

DVD:

 • National Geographic: Body Attack: Evolutie tuberkelbacil
 • National Geographic: TBC

Internet:

 • http://www.microbiologie.info/resistentie.htm
 • http://noorderlicht.vpro.nl/dossiers/17020208/hoofdstuk/17020980/
 • http://www.tuberculose.nl/Site/Components/SitePageCP/ShowPage.aspx?ItemID=0b159892-b590-4c1f-bb5e-5802ad704666&SelectedMenuItemID=2eb3667c-406d-444f-b2b7-c251ddf6a36f
 • http://www.kennislink.nl/publicaties/bacterien-en-antibiotica-resistentie
 • http://www.kncvtbc.nl/site/Components/FileCP/Download.aspx?id=4921d8fd-4037-4936-b345-e37fb34c8bb8
 • http://www.bioplek.org/animaties/celtotaal/bacterie.html
 • http://www.volkskrant.nl/binnenland/article1168877.ece/Tbc_4.500_doden_per_dag
 • http://www.verdec.com/geneesk/ziektes/tbc.htm
 • http://www.rivm.nl/vtv/object_document/o1528n16934.html
 • http://www.merckmanual.nl/content.html?alinea=2347&redirectnext=1&redirect=1
 • www.kncvtbc.nl/site/Components/.../Download.aspx?id...
 • http://www.tuberculose.nl/Site/Components/SitePageCP/ShowPage.aspx?ItemID=f34dadfd-0457-4192-b0bb-e7738d828644&SelectedMenuItemID=5d376e50-aef1-4977-b987-4403ac1fdb1a
 • www.stoptbc.nl